Noutăți

02.01.2024
| Vizualizări: 40
Institutul de Chimie al USM anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în științe chimice cu titlul: ,,Izotiocianatocalcone și derivații lor. Sinteză și proprietăți’’, la specialitatea 143.01. Chimie organică. Autor: POPUȘOI Ana Conducător științific: BARBĂ Nicanor, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om emerit al Republicii Moldova Consultant științific: GULEA Aurelian, academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om Emerit al Republicii Moldova Data susținerii: 10 ianuarie 2024 Ora: 14:00 Adresa: Institutul de Chimie, USM. Sala mică, etajul [...]
30.11.2023
| Vizualizări: 48
Premiul Național al OMPI pentru inventatori - 2023 a fost obținut de doctorul habilitat în chimie Ion BULHAC, șeful laboratorului Chimie Coordinativă al Institutului de Chimie, USM. Inventatorul Ion BULHAC, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, a fost distins cu Premiul Național al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) pentru inventatori. Prestigioasa distincție i-a fost conferită cercetătorului chimist la Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” 2023, ediția a XVIII-a, care s-a desfășurat în perioada 22-24 noiembrie curent. Premiul a fost [...]
15.11.2023
| Vizualizări: 75
Recent a fost aprobată pentru finanțare acțiunea COST CA22102 European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability (E-NICHE) / Rețeaua internațională de ecologie chimică: translarea limbii vieții în sustenabilitate (E-NICHE) Acțiunea reprezintă un proiect internațional care include un consorțiu larg de 112 participanți din 29 țări din UE, membre cu drepturi depline a programului COST. Republica Moldova este reprezentată în comitetul de conducere a acțiunii prin contribuția Institutului de Chimie și Institutului de Zoologie, USM. Scopul principal al acestei [...]
07.11.2023
| Vizualizări: 48
Institutul de Chimie al USM anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: "Sinteza și cercetarea 1-(1Н-1,2,4-triazol-1-il)etan-2-onelor”, elaborată de către doamna ZVEAGHINȚEVA Marina. Program de doctorat: 143.01. Chimie organică. Conducător științific: memb. cor., dr. hab. în șt. chimice, prof. MACAEV Fliur. Data: 17 noiembrie 2023, ora 11.00. Localul: Institutul de Chimie al USM, sala mică (bir. 349, etajul 3), str. Academiei, 3, or. Chișinău. Componența Consiliului științific specializat: ARÎCU Aculina (președinte) - doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător [...]
31.10.2023
| Vizualizări: 39
La 20 octombrie 2023 a fost semnat actul de implementare a schemei tehnologicede pre-epurare a apelor uzate industriale provenite de la producția de carne de pasăre de la compania ”Floreni” SRL. Cercetările au fost realizate de către un grup de cercetători științifici din laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză al Institutului de Chimie, USM (cerc. șt. Alexandru Vișnevschi, dr. Petru Spătaru, cerc. șt. Oxana Spînu), în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a [...]
31.10.2023
| Vizualizări: 35
În perioada 26-27 octombrie 2023, o echipă de cercetători din cadrul Institutului de Chimie al USM, în frunte cu academicienii Gheorghe Ducă și Tudor Lupașcu, au participat la lucrările Conferinței CHEM 5 -MIT 2023, ediția a V-a, manifestare organizată de Facultatea de Chimie în cadrul Ceremoniei Aniversare de celebrare a 163 de ani de la înfiinţarea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Evenimentul a avut loc în cadrul Universități "A.I. Cuza" din Iași, România, și a reunit un număr semnificativ de cercetători, oameni de știință și experți din domeniul chimiei, atât din țară [...]
16.10.2023
| Vizualizări: 33
Școala Doctorală Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe chimice cu tema: „Sinteza, studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinativi ai metalelor de tip „s” și „d” cu liganzi polifuncționali”, la specialitatea: 141.01. Chimie Anorganică. Autor: Dumitru URECHE Conducător științific: dr.hab., conf.cerc. Ion BULHAC Conducător științific prin cotutelă: dr., conf.cerc. Pavlina BOUROȘ Data susținerii: 27 octombrie 2023 Ora: 1400 Adresa: Institutul de Chimie al USM, bir. 349, str. Academiei 3, Chișinău [...]
26.09.2023
| Vizualizări: 67
Miercuri, 27 septembrie 2023, ora 14:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Academicianul Cristian SILVESTRU de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică întitulată: "MAIN GROUP ORGANOMETALLICS AS METALLOLIGANDS FOR TRANSITION METALS - DISCRETE HETEROMETALLIC SPECIES, COORDINATION POLYMERS AND SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURES". Date biografice ale Academicianului Cristian Silvestru. Sunt invitați toți doritorii. [...]
07.09.2023
| Vizualizări: 35
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]
06.09.2023
| Vizualizări: 41
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.01. Chimie organică, va fi examinată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore”, autor: ERHAN Tatiana. Data: 19 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie, USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent. Consultant științific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor [...]