Monographs

 1. Duca, Gh., Vaseashta, A. Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global: U.S.A., 2023, vol. 1, 495 p. ISBN13: 9781668471982/ISBN10: 1668471981/EISBN13: 9781668472002. 10.4018/978-1-6684-7198-2.
 2. Duca, Gh., Vaseashta, A. Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. Ed.: IGI Global, USA, 2023, vol. 2, 435 p. ISBN13: 9798369305126, EISBN13: 9798369305140. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0512-6.
 3. Bolocan, N. Duca, Gh. Derivați noi a acidului dihidroxifumaric: Cercetări cinetice și computationale, CEP USM:Chisinau, 2023, 200 p. 
 4. Duca, Gh. (Ed.) Procese redox cu transfer de electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, 493 p. 
 5. Sucman, N., Macaev, F. Steroizi anabolizanți. Chisinau: CEP USM, 2023. 220 p. 
 6. Еremia, Н., Macaev, F., Znagovan, A., Coșeleva, O.  Tehnologia de întreținere și exploatare a familiilor de albine. Recomandări. Studiul monografic. Chișinău. „Print-Caro”, 2023, 104 p. ISBN 978-9975-175-14-2.
 7. Rusu, V. Chimia montmorinolitului intercalat. Proprietăți de suprafață. Modele fizico-chimice. Chișinău: Print-Caro, 2022, 392 p. ISBN 978-9975-165-36-5. https://doi.org/10.19261/9789975165365. 
 8. Handbook of Research on Water Science and Society. Editors: Duca, Gh.; Vaseashta, A.; Travin S. IGI Global, USA. 2022, 1, 931 p. ISBN 9781799873563 (hardcover); ISBN 9781799873570 (ebook). https://www.igi-global.com/gateway/book/262680.
 9. Povar Igor, Pintilie Boris, Spînu Oxana. Aplicații practice la reacțiile în sisteme omogene și eterogene apoase (echilibre chimice complexe). Chişinău: CEP USM, 2021, 280 p. ISBN 978-9975-158-99-2.
 10. Blonschi, V.; Gladchi, V.; Duca, Gh. Participarea substanțelor tiolice în procese de autopurificare chimică a apelor naturale. Chișinău: CEP USM, 2022, 138 p. ISBN 978-9975-159-45-http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/1163561?pn=opac%2FSearch&q=Participarea+substan%C8%9Belor+tiolice+%C3%AEn+procese+de+autopurificare+chimic%C4%83+a+apelor+naturale+%3A+Monografie#level=all&location=0&ob=asc&q=Participarea+substan%C8%9Belor+tiolice+%C3%AEn+procese+de+autopurificare+chimic%C4%83+a+apelor+naturale+%3A+Monografie&sb=relevance&start=0&view=CONTENT.
 11. Красочко, П., Еремия, Н. Продукты пчеловодства: свойства, получение, применение. Монография. 2-ое изд. перераб. и доп.  Кишинэу-Витебск. „Print-Caro”, 2022. 723 с. ISBN 978-9975-164-76-4.
 12. Chimie ecologică: Istorie și realizări. Academicianul Gheorghe DUCA, 70 ani de la naștere. Coordonatorii ediției: dr. Gladchi Viorica, dr. habilitat Arîcu Aculina. Chişinău: CEP USM, 2022, 412 p. ISBN 978-9975-159-05-0.
 13. Lis, Angela; Gladchi, Viorica; Duca Gheorghe. Legități de transformare fotochimică a unor substanțe tiolice în sistemele acvatice. Chișinău: CEP USM, 2022. 194 p. ISBN 978-9975-159-85-2.
 14. Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry. Editors: Duca, Gh.; Vaseashta, A. IGI Global, SUA, 2020, 649 p. ISBN13: 9781799812418, ISBN10: 1799812413, EISBN13: 9781799812432, doi: 10.4018/978-1-7998-1241-8. https://www.igi-global.com/book/handbook-research-emerging-developments-environmental/231905.
 15. Academician Tudor LUPAȘCU. Bibliografie. Editori red. șt.: Constantin Manolachi; coord. Aculina Arîcu; resp. ed. Ion Xenofontov. Biblioteca științifică (Institut) ”Andrei Lupan”, Chișinău, 2020, F.E.P ”Tipografia Centrală”, 492 pag. ISBN 978-9975-3331-4-6.
 16. Coropceanu, E.; Ciloci, A.; Ștefîrță, A.; Bulhac, I. Study of useful properties of some coordination compounds containing oxime ligands. Academica Greifswald, Germania, 2020, 266 p. ISBN 978-3-9402237-24-8.
 17. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere. Editura Mutarcim (Turcia), 2019, 302 p. ISBN 978-9952-4713-6-6.
 18. Geru, I. I. Time-Reversal Symmetry. Seven Time-Reversal Operators for Spin Containing Systems. Springer. Tracts in Modern Physiscs. Vol. 281, Springer Nature Switzerland, AG, 2018, 362 p. ISBN 978-3-030-01209-0 ISBN 978-3-030-01210-6 (eBook). DOI: 10.1007/978-3-030-01210-6.
 19. Ciobanu, M.; Lupașcu T. Adsorbanți carbonici. Chișinău: S. n., 2018 (Tipogr.    “Biotehdesign”). 90 p. ISBN 978-9975-108-57-7.
 20. Duca, Gheorghe; Lupașcu, Tudor; Nicolau, Elena; Culighin, Elena. Chimia ecologică și a mediului. Chișinău, 2018 (Tipografia ”Biotehdesign”), 250 p.
 21. Duca, Gheorghe; Macaev, Fliur. Compounds and materials for drug development and biomedical applications. București, editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei ”Carol I”, 2018, 307 p.
 22. Ковалев, В.; Дука, Г.; Ковалева О. Зеленая энергия: инновационные экобиотехнологии и комбинированные реакторы. Антология изобретений. Акад. наук Молдовы, Ин-т химии Акад.наук Молдовы, Научн.-исслед. Центр Прикладной и экологической химии Молдавского госуниверситета. – Кишинэу: CEP USM, 2017, 504 c. ISBN 978-9975-71-902-5.
 23. Макаев, Ф. З.; Жунгиету, Г. И. Химия лекарственных средств. Palmarium Academic publishing, Saarbrűcken, Deutscland. 2015, 585 c. ISBN 978-3-659-60059-3.
 24. Vlad, P. F.; Macaev, F. Z.; Arîcu, A. N. Curs întroductiv al stereochimiei compușilor organici. Chișinău, 2014, 200 p. ISBN 978-9975-62-360-5.
 25. Влад, П. Ф.; Макаев, Ф. З. Вводный курс по стереохимии органических соединений, Типография АНМ, Кишинэу, 2014, 200 c. ISBN 978-9975-62-360-5.
 26. Batâr, D. Solie către lumină: Minienciclopedie sau despre valorile chimiei şi ale omeniei. Chişinău. Tipogr. A.Ş.M. 2014, 356 p. ISBN 978-9975-62-000-0.
 27. Duca, Gh. Management of Water Quality in Moldova. Editor Gheorghe Duca. SPRINGER International Publishing, Switzerland, 2014. Series: Water Science and Technology Library, 241 p. DOI: 10.1007/978-3-319-02708-1.ISSN 0921-092X, ISBN 928-3-319-02707-4.
 28. Povar, I.; Spînu, O. Termodinamica echilibrelor chimice complexe în sisteme eterogene multicomponente. Chişinău, Tipografia Academiei de Ştiinţe din Moldova”, 2014,  460 p. ISBN 978-9975-62-382-7.
 29. Повар, И.; Лупашку, Т.; Лях, Т.; Андриеш, С.; Филипчиук, В. Природные и антропогенные факторы воздействия на качество почв и водных ресурсов Республики Молдова. Chisinau: Tipografia ASM, 2014, 268 p. ISBN 978-9975-62-383-4.
 30. Geru, Ion; Shter, Dieter. Resonance Effects of Excitons and Electrons. Basics and Applications. Eds. SPRINGER Science-Business media B.V. 2013, 283 p., ISSN 1616-6361, ISBN 978-3-642-35807-4.
 31. Simeonov, L.; Macaev, F.; and Simeonova, B. Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe. Eds. SPRINGER Science-Business media B.V. 2013, 475 p. 153 illus. ISBN 978-94-007-6460-6.
 32. Geru, Ion. Repere pe axa timpului. Tipografia AŞM, Chişinău, 2013, 276 p. ISBN 978-9975-62-335-3.
 33. Lupaşcu, Tudor; Duca, Gheorghe; Goncear, Veaceslav. Enoxil – preparat ecologic pentru sănatatea omului. Ch.: S.n., 2012 (Tipogr. AŞM), 2011, 256 p. ISBN 978-9975-62-304-9.
 34. Şofransky, Zina; Şofransky, Valentin. Cromatica tradiţională românească. Tehnologia, modalităţile de dobîndire şi funcţionalitate a coloranţilor naturali în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Red. şt. dr. hab. în istorie V. Dergaciov, dr. hav. în chimie T. Lupaşcu. Bucureşti: Editura Etnologică, 2012, 454 p. ISBN 978-9738920-37-8.
 35. Coordonator: dr. hab., prof. Lupaşcu, Tudor. Profesorul Constantin Turtă. Drumul cunoştinţelor şi rezultatelor ştiinţifice. Tipografia AŞM Chişinău 2010, 328 p. ISBN 978-9975-62-277-6.
 36. Geru, Ion. Transactions on metrology and analytical methods of research. Tipografia AŞM Chişinău 2010, 283 p. ISBN 978-9975-62-276-9.
 37. Lupaşcu, Tudor; Duca, Gheorghe; Lupaşcu, Galina. Enoxil-preparat ecologic pentru protecţia plantelor. Tipografia AŞM Chişinău, 2010, 144 p. ISBN 978-9975-62-274-5.
 38. Cercetător şi manager de prestigiu: profesorul Tudor Lupaşcu la 60 de ani. Volum omagial. Red. şt. dr. Arîcu, A. Tipografia AŞM Chişinău 2010, 296 p. ISBN 978-9975-9690-4-8.
 39. Bersuker, I. Electronic Structure and Properties of Transition Metal Compounds. Introduction to the Theory. John Wiley & Sons, 2009, 760 pag.
 40. Duca, Gh. Contributions to knowledge society. Chişinău: Ştiinţa, 2009. 280 pag.
 41. Red. şt. dr. Arîcu, A. Academicianul Pavel Vlad - savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei. Chişinău: Tipografia AŞM, 2009. 345 pag.
 42. Purice, I.; Cazac, T.; Caşcaval, I. Chimia produselor alimentaţiei publice. MOLDCOOP, Chişinău, 2009, 136 p.
 43. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere. Chişinău, Ştiinţa, 2008, 288 p.
 44. The Jahn-Teller effect and beyond. Selected Works of Isaac Bersuker with Commentaries. Editors: Boggs, James and Polinger, Victor. Published by Academy of Sciences of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2008,398 p.
 45. Barbă, Nicanor; Dragalina, Galina; Vlad, Pavel. Compuşi hidroxilici, compuşi organici cu sulf, azot, fosfor. Indicaţii metodice. Chişinău, CEP USM, 2008, 154 p.
 46. Ştefirţa, A.; Brinza, L.; Toma, S.; Buceaceaia, S.; Melenciuc, M.; Bulhac, I.; Turta, C.; Zubarev, V.; Barbă, N.; Robu, S. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Chişinău, Tipografia AŞM, 2008, cap.5, p. 166-191.
 47. Batîr, D. Neliniştea memoriei. Chişinău, Ştiinţa, 2007, 348 p.
 48. Batîr, Dumitru. Treptele unui urcuş. Chişinău, Ştiinţa, 2004, 176 p.
 49. Lupaşcu, T. Cărbuni activi din materii prime vegetale. Chişinău, Ştiinţa, 2004, 224 p.
 50. Rusu, V.; Lupaşcu, T. Chimia sedimentelor acvatice. Chişinău, Ştiinţa, 2004, 272 p.
 51. Barbă, N.; Dragalina, G.; Vlad, P. Bazele teoretice ale chimiei organice. Hidrocarburile. Derivaţi halogenaţi. Chişinău, CEP USM,  2003, 230 p.
 52. Turtă, Constantin. Introducere în spectroscopia de rezonanţă gama. Chişinău, 2003, CEP USM, 171 p.
 53. I. B. Bersuker in Computational Chemistry: Reviews of Current Trends. Editor: Lesczinski, J. Vol. 6, World Scientific, Singapore, 2001, pp 69-135.
 54. Pogrebnoi, I. L.; Pogrebnoi, S. I. Solving problems in organic synthesis. Chisinau, State University of Moldova, 2000, 256 p.
 55. Gerbeleu, N. V.; Arion, V. B.; Burgess, J. Template synthesis of macrocyclic compounds. Weinheim, „Wiley-VCH”, 1999, 565 p.
 56. Barbă, N. A.; Dragalina, G. P.; Vlad, P. F. Chimie organică. Chişinău, Ştiinţa, 1997, 722 p.
 57. Barbă, Nicanor; Dragalina, Galina; Vlad, Pavel. Bazele teoretice ale  chimiei organice. Chişinău, Ştiinţa, 1997, 722 p.
 58. Терентьева, И.В.; под ред. Влада, П. Ф. Жизнь моя химия растений. Кишинев, Штиинца, 1995, 175 с.
 59. Batîr, D. Dicţionar de chimie şi tehnologie rus-român. Chişinău, Editura Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, 1994.
 60. Sandu, M.; Lozan, V.; Ropot, V. Metode şi instrucţiuni pentru controlul calităţii apelor. Chişinău, Ştiinţa, 1992, 160 p.
 61. Ропот, В.М.; Стратулат, Г.В.; Санду, М.А.; Лупашку, Ф.Г.; Русу, В.И. и др. Проблемы качества, использования и охраны водных ресурсов ССР Молдова. Кишинев, Штиинца, 1991.-285 с.
 62. Гэрбэлэу, Н. В.; Арион, В. Б. Темплатный синтез макроциклических соединений. Кишинев, Штиинца, 1990, 374 с.
 63. Фиштик, И. Ф. Термодинамика сложных химических равновесий. Кишинев, Штиинца, 1989, 315 c.
 64. Ватаман, И. И.; Кирияк, Л. Г.; Пономарева, Т.; Копанская, Л. С.; Мерян, В. Т.; Пинтилий, Б. Ф.; Грама, И. Д.; Баскин, В. Н. Полярография в аттестационном анализе стандартных образцов цветных металлов и сплавов. Кишинев, Штиинца, 1989, 107 с.
 65. Bersuker, I. B.; Polinger, V. Z. Vibronic Interactions in Molecules and Crystals. Springer-Verlag, Heidelberg, 1988, 385 p.
 66. Влад, П. Ф.; Колца, M. Н. Синтез и применение душистых веществ из лабдановых дитерпеноидов. Кишинев, Штиинца, 1988, 184 с.
 67. Фиштик, И. Ф.; Ватаман, И. И. Термодинамика гидролиза ионов металлов. Кишинев, Штиинца, 1988, 294 c.
 68. Берсукер, И. Б. Эффект Яна-Теллера и вибронные взаимодействияв современной химии. Моscova. Наука, 1987, 337 с.
 69. Батыр, Д.; Аблов, А. Страницы жизни и творчества. Кишинев, Штиинца, 1986, 220 p.
 70. Bersuker, I. B. Electronic Structure and Properties of Coordination Compounds. Third Edition, Chemistry, Leningrad, 1986, 288 p.
 71. Жунгиету, Г. И.; Артеменко, А. И. Гидрохамовые кислота (N-гидроксиамиды) и их производные. Кишинев, Штиинца, 1986, 140 с.
 72. Bersuker, I. B. The Jahn-Teller Effect and Vibronic Interactions in Modern Chemistry. Plenum Press, New York, 1984, 320 p.
 73. Гэрбэлэу, Н.; Индричян, К. Масс-спектрометрия координационных соединений. Кишинев, Штиинца, 1984, 310 с.
 74. Ed. Bersuker, I.B. The Jahn-Teller Effect. A Bibliographic Review. IFI/Plenum, New York, 1984, 590 p.
 75. Vataman, I. I.; Fiştic, N. F. О sută de probleme la chimie. Chişinău, Ştiinţa, 1983, 125 p.
 76. Junghietu, G. I.; Suvorov, N. N.; Kost, A. N. New syntheses in the indole series. Chisinau, Stiinta, 1983, 117 p.
 77. Батыр, Д. Русско-молдавский политехнический словарь. Кишинев, Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии 1983, 704 с.
 78. Батыр, Д. Каталитические реакции и охрана окружающей среды. Кишинев, Штиинца, 1983, 272 с.
 79. Берсукер, И. Б.; Полингер, В. З. Вибронные взаимодействия в Молекулах и кристаллах. Наука, Москва, 1983 336 с.
 80. Цукерблат, Б. С.; Белинский, М. И. Магнетохимия и радиоспектроскопия обменных кластеров. Кишинев, Штиинца, 1983, 280 c.
 81. Popa, D. P.; Cucicova, C. I. Abscisic acid analogues. Chisinau, Stiinta, 1982, 70 p.
 82. Батыр, Д.; Ляликов, Ю. Страницы жизни и творчества. Кишинев, Штиинца, 1981, 131 с.
 83. Popa, D. P.; Krimer, M. Z.; Cucicova, C. I.; Pasecinik, G. S.; Orgheian, T. M.; Reinbold, A. M. Utilization of growth regulators in plants growing. Chisinau, Stiinta, 1981, 158 p.
 84. Ляликов, Ю. С. Страницы  жизни и творчества. Кишинев, Штиинца, 1980, 132 с.
 85. Гэрбэлэу, Н. Реакции на матрицах. Кишинев, Штиинца,  1980, 184 с.
 86. Жунгиету, Г. И. Индоксил, его аналоги и производные. Кишинев, Штиинца, 1979. 127 с.
 87. Ляликов, Ю. С.; Аранович, Г. И.; Коршунов, Ю. Н. Справочник по физикохимическим методам исследования объектов окружающей среды. Л., Судостроение, 1979. 647 с.
 88. Ропот, В.; Ватаман, И. И.; Кирияк, Л. Г.; Чикрызова, E. Г. Полярография в техническом анализе. Кишинев. Штиинца, 1979, 130 с.
 89. Ляликов, Ю. С. Полярография в техническом анализе. Кишинев, Штиинца, 1979, 235 с.
 90. Жунгиету, Г. И.; Рехтер, M. A. Изатин и его производные. Кишинев, Штиинца, 1978, 229 с.
 91. Жунгиету, Г. И.; Влад, Л. А. ЮГЛОН и родственные 1, 4-нафтохиноны. Кишинев, Штиинца, 1978, 95 с.
 92. Ляликов, Ю. С.; Клячко, Ю. А. Теоретические Основы современного качественного анализа. М.: Химия, 1978. 312 с.
 93. Лялuков, Ю. С. Химия в часы досуга. Кишинев, Штиинца, 1977. 108 с.
 94. Ватаман, И. И.; Мерян, В. Т.; Пинтилий, Б. Ф. и др. Электродныe процессы, осложненные адсорбцией комплексов металлов на поверхности ртути. Кинетика и механизм гетерогенных и гомогенных процессов. Кишинев, Штиинца, 1977. 323 с.
 95. Bersuker, I. B. Electronic Structure and Properties of Coordination Compounds. Introduction to the Theory (Russ.). Second Edition, Chemistry, Leningrad, 1976, 350 p.
 96. Shamshurin, A. A.; Krimer, M. Z. Physical-chemical properties of pesticides. Moscow, Chemistry, 1976, 327 p.
 97. Popa, D. P. Higher terpenoids from the plants of the Labiatae family. Chisinau, Stiinta, 1976, 148 p.
 98. Чикрызова, Е. Г.; Хоменко, В. А. Потенциометрическое титрование с поляяризованными электродами. Кишинев, Штиинца. 1976, 157 с.
 99. Ляликов, Ю. С.; Хоменко, В. А.; Панарский, М. С.; Брацлавский, Ю. И. Автоматизация и механизация работ в химикоаналитических лабораториях. Кишинев, Штиинца, 1976. 136 с.
 100. Ляликов, Ю. С.; Четыркин, В. В. Химия в народном хозяйстве Молдавии. Кишинев, Штиинца, 1976. 71 с.
 101. Лялuков, Ю. С.; Радауцан, С. Н.; Копанская, Л. С.; Старуш, Т. Г. Аналитическая химия полупроводников. Кишинев, Штиинца, 1975. 217 с.
 102. Ляликов, Ю. С.; Киссин, Б. И.; Тимохин, Г. А.; Ропот, В. М. Организация заводских химических лабораторий. М., 1975, 136 с.
 103. Ляликов, Ю. С. Успехи и перспективы развития полярографического метода. Кишинев, Штиинца, 1975.
 104. Ляликов, Ю. С. Новые направления в полярографии. Кишинев, Штиинца, 1975.
 105. Жунгиету, Г. И.; Будылин, В. A.; Кост, A. Н. Препаративная химия индола. Кишинев. Штиинца, 1975, 264 с.
 106. Ляликов, Ю. С. Физико-химические методы анализа. М.: Химия, 1974. 536 с.
 107. Жунгиету, Г. И. Оксоиндол и его производные. Кишинев, Штиинца, 1973, 192 с.
 108. Чикрызова, Е. Г.; Бардина, С. М. Полярографические каталитические токи в растворе молибден(VI)хлорат калия щавелевая кислота. Теория и практика полярографических методов анализа. Кишинев, Штиинца, 1973. 314 c.
 109. Ляликов, Ю. С.; Булатов, М. И.; Бодю, В. И.; Крачун, С. В. Задачник по физико-химическим методам анализа. М., 1972. 217 с.
 110. Krimer, M. Z.; Shamshurin, A. A. Chemistry of the juvenile hormone and its analogues. Chisinau, Stiinta, 1970, 111p.
 111. Влад, П. Ф.; Лазуревский, Г. В. Бициклические дитерпеноиды. РИО АН МССР, Кишинев, 1968, 138 с.
 112. Берсукер, И. Б. Русско-молдавский физический словарь. Из-во Лумина, Кишинев, 1967, 400 с.
 113. Shamshurin, A. A.; Krimer, M. Z. Physico-chemical properties of organic chemical toxins and growth regulators. Moscow, «Nauka», 1966, 171p.
 114. Batîr, D. Dicţionar chimic rus-moldovenesc. Editura”Cartea moldovenească”. Chişinău, 1963, 356 p.
 115. Bersuker, I. B. and Ablov, A. V. Chemical Bonds in Complex Compounds. Academy of Sciences, MoSSR, Kishinev, 1962, 208 p.