Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică

lab
  

Șeful  laboratorului  Academician Gheorghe DUCA
 

Birou:  225
Telefon: (+373 22) 72 79 11
Email: gheorghe.duca @ usm.mdggduca @ gmail.com;
gheorghe.duca @ ichem.md

  
 


Scurt istoric                                                   

Laboratorul Chimie Cuantică a fost fondat în anul 1964 la iniţiativa acad. Isaac Bersuker, savant cu renume mondial, care timp de 29 de ani (1964-1993) a condus această unitate ştiinţifică. În anul 1978 în cadrul laboratorului Chimie Cuantică a fost realizată descoperirea nr. 202 înregistrată în Registrul de Stat  al URSS: Bersuker I.B. „Efectul scindării de tunel nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare”, aceasta fiind una dintre cele două descoperiri ştiinţifice remarcabile realizate în Republica Moldova.

În a. 2006, laboratorul a fost redenumit în laboratorul de Chimie Cuantică și Cinetică Chimică, iar mai târziu, în a. 2013, laboratorul a fost extins prin integrarea laboratorului Rezonanță Magnetică și Spectroscopia Laser, condus de membrul corespondent Ion Geru, denumirea laboratorului fiind înlocuită cu laboratorul Chimie Cuantică, Cinetica Chimică și Rezonanță Magnetică.

În a. 2016 laboratorul a fost redenumit în Chimie Cuantică, Cataliză și Metode Fizice, iar din a. 2020 laboratorul poartă numele de Chimie Fizică și Cuantică.

Domenii de cercetare
 • Calcule cuanto-chimice ale geometriei, structurii electronice și proprietăților ale diferitor sisteme moleculare prin metode ab initio și DFT;
 • Dezvoltarea teoriei interacţiunilor vibronice. Pseudo Efectul Jahn-Teller (PEJT) în controlul și raționalizarea transformărilor chimice. Activarea vibronică a moleculelor mici prin interacţiunea cu compuşii coordinativi ai metalelor de tranziţie;
 • Studii teoretice şi experimentale ale mecanismelor reacţiilor chimice. Studiul relațiilor „structură- activitate” și „structură-proprietăți”;
 • Sinteza punctelor cuantice coloidale II-VI și studiul proprietăților lor prin metodele spectroscopiei optice și rezonanței magnetice. Procese de autoorganizare a punctelor cuantice coloidale II-VI în solvenți organici;
 • Interpretarea teoretică a proprietăților magnetice anomale ale clusterilor trihomonucleari cu degenerare Kramers a nivelelor energetice pe baza simetriei inversării timpului;
 • Aplicarea simetriei inversării timpului pentru elaborarea metodelor de sinteză a compușilor coordinativi binucleari cu proprietăți magnetice controlate;
 • Obţinerea catalizatorilor nanostructuraţi pe baza de TiO2 şi doparea suprafeţei acestuia cu metale nobile prin metode chimico-catalitice pentru lărgirea domeniilor de aplicare în sisteme fotocatalitice;
 • Spectroscopie şi simulări de dinamică moleculară ale conformației macromoleculelor biologice.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Gheorghe DUCA
dr. habilitat, prof., academician AȘM
Șef laborator

birou 225
tel.: (+373 22) 72 79 11
email: gheorghe.duca @ usm.mdggduca @ gmail.com;
gheorghe.duca @ ichem.md

 

Iolanta BĂLAN
dr.
Cercetător științific coordonator
birou 432a
tel.: (+373 22) 73 96 49                                                                                           
email: iolanta.balan @ sti.usm.mdibalan02 @ yahoo.com
iolanta.balan @ ichem.md

Isaac BERSUKER
dr. habilitat, prof., academician AȘM
Consultant

birou 446
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: bersuker @ cm.utexas.edu

Olga COVALIOVA
dr. habilitat
Cercetător științific coordonator

birou 225
tel.: (+373 22) 72 79 11
email: olga.covaliova @ sti.usm.mdolga196cov @ yahoo.com; 
olga.covaliova @ ichem.md

Natalia GORINCIOI 
dr., conf. cerc.
Cercetător științific coordonator

birou 446
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: natalia.gorincioi @ sti.usm.mdngorinchoy @ yahoo.com;
natalia.gorincioi @ ichem.md
Mihail GORBACIOV
dr.
Cercetător științific superior
 
birou 447
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: mihail.gorbaciov @ sti.usm.mdmihail.gorbaciov @ ichem.md; mikhailgorbachev271 @ yahoo.com

Lilia CAZACU (ANGHEL)
dr.
Cercetător științific superior

birou 220
tel.: (+373 22) 73 96 49

email: lilia.anghel @ sti.usm.md; anghel.lilia @ gmail.com; lilia.anghel @ ichem.md

Lidia ROMANCIUC
dr.
Cercetător științific superior

birou 225
tel.: (+373 22) 72 79 11
email: lidia.romanciuc @ sti.usm.md; [email protected] ; [email protected]

Ion ARSENE
dr.
Cercetător științific superior

birou 449
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: arsene_ion @ mail.ru; ion.arsene @ ichem.md

Olga IALTÎCENCO
dr.

Cercetător științific superior

birou 449
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: oialt @ mail.ru

Inga ZINICOVSCAIA
dr. habilitat

Cercetător științific superior

birou 219
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: zinikovskaia @ mail.ru 

Crina VICOL
Cercetător științific
Doctorandă

birou 219
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: crina.vicol @ sti.usm.mdcrina.vicol @ ichem.md; crina.smigon @ gmail.com

Constantin HRAMCO
Cercetător științific
 

birou 219
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: costea.edinets @ mail.ru

Natalia BOLOCAN
dr.
Cercetător științific
birou 240
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: natalia.bolocan @ sti.usm.mdnatalia.bolocan @ ichem.md 

Monografii

 1. DUCA, Gh., VASEASHTA, A. Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global: U.S.A., 2023, vol. 1, 495 p. ISBN13: 9781668471982/ISBN10: 1668471981/EISBN13: 9781668472002. 10.4018/978-1-6684-7198-2
 2. DUCA, Gh., VASEASHTA, A. Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. Ed.: IGI Global, USA, 2023, vol. 2, 435 p. ISBN13: 9798369305126, EISBN13: 9798369305140. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0512-6.
 3. VASEASHTA, A.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S. Handbook of Research on Water Science and Society. IGI Global, USA, 2022, 1, 931 p. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3
 4. DUCA, Gh.; VASEASHTA, A. Handbook of Research ”Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020. 649 p. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8
 5. MOCANU, L., GONŢA, M., DUCA, Gh., MATVEEVICI, V. Aplicarea metodelor fizico-chimice combinate la înlăturarea poluanților textili din soluții apoase. CEP USM: Chisinau, 2023, 194 p. ISBN 978-9975-62-511-1
 6. DUCA, Gh. (Ed.) Proceselor redox cu transfer de electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, 493 p.  (în tipar)
 7. BLONSCHI, V.; GLADCHI, V.; DUCA, Gh. Participarea substanțelor tiolice în procese de autopurificare chimică a apelor naturale. Chișinău: CEP USM, 2022, 138 p. ISBN 978-9975-159-45-6. http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/1163561?pn=opac%2FSearch&q=Participarea+substan%C8%9Belor+tiolice+%C3%AEn+procese+de+autopurificare+chimic%C4%83+a+apelor+naturale+%3A+Monografie#level=all&location=0&ob=asc&q=Participarea+substan%C8%9Belor+tiolice+%C3%AEn+procese+de+autopurificare+chimic%C4%83+a+apelor+naturale+%3A+Monografie&sb=relevance&start=0&view=CONTENT
 8. LIS, Angela; GLADCHI, Viorica; DUCA Gheorghe. Legități de transformare fotochimică a unor substanțe tiolice în sistemele acvatice. Chișinău: CEP USM, 2022. 194 p. ISBN 978-9975-159-85-2
 9. DUCA, Gh. Abstract Book of the 7th International Converence: Ecological and Environmental Chemistry. Chisinau : CEP USM, 2022, 1, 230 p. ISBN 978-9975-159-07-4, DOI: http://dx.doi.org/10.19261/eec.2022.v1
 10. DUCA, Gh. Abstract Book of the 7th International Converence: Ecological and Environmental Chemistry. Chisinau : CEP USM, 2022, 2, 350 p. ISBN 978-9975-159-07-4, DOI: http://dx.doi.org/10.19261/eec.2022.v2


Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale)

 1. ANGHEL, L.; ERHAN, R.-V. Versatility and specificity of oxidoreductases in the electron transfer reactions. In: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. DUCA, Gh.; VASEASHTA, A., Ed.: IGI Global, USA, 2023, p. 327-343. https://www.igi-global.com/pdf.aspx?tid=324200&ptid=306584&ctid=15&t=TableofContents&isxn=9781668471982
 2. BALAN, I.; GORINCHOY, N.; GORBACHEV, M.; ARSENE, I.; BERSUKER, I.B. Originea Pseudo Jahn-Teller a barierei energetice a proceselor chimice. In: Procese redox cu transfer de electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, cap.6, pp. 62-97. (in tipar)
 3. BLONSCHI, V., GLADCHI, V., DUCA, Gh., BUNDUCHI, E., LIS, A. The Influence of Thiol Compounds on Redox State of Some Natural Waters in the Republic of Moldova. In.: Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: IGI Global, 2023, vol. 2, Chapter 4, DOI: 10.4018/979-8-3693-0512-6. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0512-6.
 4. BLONSCHI, V., GLADCHI, V., LIS, A., CULEA, M. Modelarea proceselor de autopurificare a apelor în prezența vitaminelor grupului B. In: Procese redox cu transfer de  electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 290-301.
 5. BOLOCAN N., DUCA, Gh. Cercetarea proprietăților antiradicalice ale acidului dihidroxifumaric și a unor derivați ai săi cu aplicarea metodelor cinetice și computaționale. In: Procese redox cu transfer de  electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 135-158.
 6. BOLOCAN, N., BĂLAN, I., DUCA Gh. Metodologia calculelor cuanto-chimice. In: Procese redox cu transfer de  electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 26-29.
 7. BOLOCAN, N., DUCA, Gh. Dihydroxyfumaric Acid. Transformations, Importance and Applications, New Derivatives: Review of Experimental and Theoretical Research. In.: Duca Gh., Vaseashta A. (Eds.). In: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. Ed.: IGI Global, USA, 2023, Vol.1, Chapter 9, p. 198-223. https://www.igi-global.com/pdf.aspx?tid=324200&ptid=306584&ctid=15&t=TableofContents&isxn=9781668471982.
 8. BUNDUCHII, E., BORODAEV, R., GLADCHI, V., Lis, A. Evaluarea capacității sistemului redox de autopurificare a apelor lacului Dănceni la poluarea cu tioli și vitamine. In: Procese redox cu transfer de  electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 302-316.
 9. BUNDUCHII, E., DUCA, Gh. Mecanisme de autopurificare chimică a apelor naturale, cu utilizarea teoriei proceselor redox. In: Procese redox cu transfer de  electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 238-248.
 10. BUNDUCHII, E., DUCA, Gh., GLADCHI, V. Monitorizarea, în baza indicatorilor cinetici, a proceselor de autopurificare chimică redox a apelor naturale. In: Procese redox cu transfer de  electroni și protoni.  CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 250-258.
 11. CAZACU, L. Proprietăți structurale și mecanisme de interacțiune ale unor macromolecule cu activitate antioxidantă cercetate prin metoda de împrăștiere la unghiuri mici. In: Procese redox cu transfer de  electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 199-210. (in tipar)
 12. CRETESCU, I., BORODAEV, R., LUTIC, D., SOREANU, G., DUCA, Gh., RATNAWEERA, H. Redox measurements, a cheap and fast tool for preliminary ecotoxicity assessment of the surface waters: An early warning system for water pollution monitoring. In.: Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: IGI Global, 2023, vol.2, Chapter 8, p. 119-131. DOI: https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0512-6.  
 13. DUCA, Gh., COVALIOV, V., COVALIOVA, O., ROMANCIUC, L., TASCA, C. Studiul proceselor redox în sisteme biochimice în prezența antioxidanților. In: Procese redox cu transfer de electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 211-237.
 14. DUCA, Gh., COVALIOVA, O., COVALIOV, V., ROMANCIUC, L., VASEASHTA, A. Combined Ferrite Treatment of Multi-Component Wastewaters. In.: Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: IGI Global, 2023, vol. 2, Chapter 13, pp. 238-252. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0512-6.  
 15. DUCA, Gh., GORBACEV, M. Teoriile de transfer de electroni si protoni si necesitatea dezvoltării lor. In: Procese redox cu transfer de  electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 30-61. (in tipar)
 16. DUCA, Gh., STURZA, R., COVALIOVA, O., COVACI, E., ROMANCIUC, L., TAȘCA, C. Modification of Waste Biomass Digestion in the Presence of Additives of Bioactive Substances. In.: Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A. IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 9, p. 149-165.  https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0512-6.  
 17. DUCA, Gh., TRAVIN, S. Hydrogen Peroxide, a Substance that Conquered the World. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, vol.1., Chapter 3,  p. 39-70. https://www.igi-global.com/pdf.aspx?tid=324200&ptid=306584&ctid=15&t=TableofContents&isxn=9781668471982.
 18. DUCA, Gh., TRAVIN, S. Molecular Oxygen Activation Mechanisms in the Environmentally Significant Chemical Technologies. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A. IGI Global, 2023, vol.1. Chapter 2, p. 27-38. https://www.igi-global.com/pdf.aspx?tid=324200&ptid=306584&ctid=15&t=TableofContents&isxn=9781668471982.
 19. DUCA,Gh. Modelarea matematica a proceselor chimice. In: Procese redox cu transfer de electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 19-25.
 20. GONTA, M., MOCANU, L., DUCA. Gh. Redox Technologies in Wastewater Treatment for Removal of Pharmaceutical (Cephalexin) Contaminants. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A. IGI Global, 2023, vol.1. Chapter 18, p. 400-416. https://www.igi-global.com/pdf.aspx?tid=324200&ptid=306584&ctid=15&t=TableofContents&isxn=9781668471982.
 21. GORBACHEV, M.; GORINCHOY, N.; BALAN, I.; ARSENE, I. Relationships Electronic Structure-Antioxidant Action for Chemical Compounds: A Quantum Chemical Study. Gheorghe Duca, Ashok Vaseashta (Eds.). In: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global, USA, 2023, Ch.6, pp. 143-158. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7198-2.ch006
 22. GORINCHOY, N.; BALAN, I.; GORBACHEV, M.; ARSENE, I.; POLINGER, V.; DUCA, GH.; BERSUKER, I.B. Pseudo Jahn-Teller Effect in the Transition States of Redox Processes. Gheorghe Duca, Ashok Vaseashta (Eds.). In. Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global, USA, 2023, Ch.4, pp. 71-110. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7198-2.ch004.
 23. GORBACIOV, M., GORINCIOI, N., BĂLAN, I., ARSENE, I. Studiul cuanto-chimic al relației structura electronică - acțiune antioxidantă a unor compușii chimici. In: Procese redox cu transfer de electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 98-122.
 24. GORINCIOI, E., BARBA, A., VICOL, C. Datele spectrale RMN - mărturii notabile în studiile interacțiunilor antioxidante: Studii de caz privind unii metaboliți din struguri. In: Procese redox cu transfer de electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 184-198.
 25. LIS, A., DUCA, Gh., GLADCHI, V., BUNDUCHI, E., BLONSCHI, V. Modelarea proceselor de autopurificare a apelor în prezența compușilor tiolici. In: Procese redox cu transfer de electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 259-289. (in tipar)
 26. LIS, A., DUCA, Gh., GLADCHI, V., BUNDUCHI, E., BLONSCHI, V. The Redox Self-purification Mechanism of Natural Waters with the Participation of Thioglycolic Acid and Thioure. In.: Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A. IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 3, p. 259-289. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0512-6.
 27. STURZA, R., COVACI, E., SUBOTIN, Iu., DRUŢĂ, R., DUCA, Gh. Polifenolii din vinurile moldovenești și implicarea lor în procese antioxidante și anti-stres. In: Procese redox cu transfer de electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 443-474.
 28. STURZA, R., SCUTARU, I., DUCA, Gh. Redox Processes in Grape Processing. In.: Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: IGI Global, 2023, vol.2, Chapter 15, p. 276-306. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0512-6.
 29. TRAVIN, S., DUCA, Gh. Electron and Proton Transfer Mechanisms from Marcus to Supramolecular Constructions. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, vol. 1., Chapter 1,  p.1-26. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7198-2.ch004.
 30. VICOL, C., DUCA, Gh. Interacțiuni antioxidante dintre unii compuși naturali din struguri. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 159-183. (in tipar)
 31. VICOL, C., DUCA, Gh. Synergistic, Additive, Antagonistic Effects and the Prooxidant Character of Antioxidants. Interactions in Natural Compounds. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, vol.1., Chapter 10, p. 224-249. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7198-2.ch004.
 32. YALTYCHENKO, O.; GORINCHOY, N.; DUCA, G. The Immune Response Modeling to a Viral Load: A Minimal Model. Gheorghe Duca, Ashok Vaseashta (Eds.) In: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global, USA, 2023, Chapter 13, pp. 302-314. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7198-2.ch013
 33. ZINICOVSCAIA, I., DUCA, Gh. Impactul elementelor chimice determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitatii mediului ambiant in Republica Moldova. In: Procese redox cu transfer de electroni și protoni.  CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 475-489.
 34. VASEASHTA, A.; DUCA, GH.; COVALIOVA, O.; ROMANCIUC, L. Water Safety, Security, and Sustainability - Emerging Trends and Future Pathways. In: VASEASHTA, A.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S. (Eds.) In: Handbook of Research on Water Sciences and Society. IGI Global, SUA, 2022, pp. 1-36. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch001
 35. BUNDUCHI, E.; DUCA, Gh.; GLADCHI, V. New Kinetic Parameters for Natural Water Quality Assessment. In: VASEASHTA, A.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S. (Eds.) In: Handbook of Research on Water Sciences and Society, USA, 2022, 1, pp. 257-270.  DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch004
 36. BOGDEVICI, O.; DUCA, GH.; SIDOROFF, M.E.; STANICA, A.; PERSOIU, A.; VASEASHTA, A. Groundwater Resource Investigation Using Izotope Technology ob River-Sea System.  In: VASEASHTA, A.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S. (Eds.) In: Handbook of Research on Water Sciences and Society. IGI Global, USA, 2022, 1, pp. 87-100. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch004
 37. GLADCHI, V.; BUNDUCHI, E.; BLONSCHI, V.; ROMANCIUC, L. Hydrochemistry of Polluted Surface Water: Case Study of Moldova. In: VASEASHTA, A.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S. (Eds.) In: Handbook of Research on Water Sciences and Society. IGI Global, USA, 2022, 1, pp. 501-529. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch022 
 38. GLADCHI, V.; BUNDUCHI, E.; BLONSCHI, V.; ROMANCIUC, L. Chimia ecologică a apelor naturale și procese de autopurificare a sistemelor acvatice. Istoria și dezvoltarea la Universitatea de Stat din Moldova. In: Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere: Monografie. Coordonatori ed.: V. Gladchi, A. Arîcu. Chișinău: CEP USM, 2022, pp. 37-85.
 39. ROMANCIUC, L. Overview of the Ecological and Environmental Chemistry International Conferences in the Republic of Moldova within the 1985-2022. In: Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere: Monografie. Coordonatori ed.: V. Gladchi, A. Arîcu. Chișinău: CEP USM, 2022, pp. 284-302. ISBN 978-9975-159-05-0.
 40. GORINCIOI, N.N.; BERSUKER, I.B. Origin of puckering (buckling) of planar heterocycles and methods of its suppression. In: Heterocycles, Danielsen J.M. (ed.), Nova Science Publishers, Inc., 2020, Chapter 3, pp. 129-188. ISBN: 978-1-53617-804-3. https://novapublishers.com/shop/heterocycles-synthesis-reactions-and-applications/ 
 41. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Intensive Biochemical Processes of Wastewater Treatment with High Caloricity Biogas Production. In Handbook of Research. In:” Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp. 291-306. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch013
 42. DUCA, Gh.; MEREUTA, A.; TĂNĂSELIA, C.; LEVEI, E.; VELISCO, N. Assessment of Surface Water Pollution With Heavy Metals. In; Handbook of Research” Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp. 212-228. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch010
 43.  GLADCHI, V., BUNDUCHI, E.; ROMANCIUC, L. Ecological Chemistry of the Natural Waters. In:” Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”, IGI Global, SUA, 2020, Chapter 9, pp. 197-211. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch009
 44. POVAR, I.; SPINU, O.; LUPASCU, T.; DUCA, Gh. Thermodynamic Stability of Natural Aqueous Systems. In: Handbook of Research” Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp. 76-108. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch004
 45. STURZA, R.; SCUTARU, Yu.; DUCA, Gh.; Quality Management of Wines and Redox Processes. In: Proceedings of the XIVth  International Conference ”Management of Science and Engineering Management” ICMSEM, Editura: Springer, 2020, Volume 1191, pp. 583-591.
 46. VASEASHTA, A.; DUCA ,Gh,; CULIGHIN, E.; BOGDEVICI, O.; KHUDAVERDYAN, S. Smart and Connected Sensors Network for Water Contamination Monitoring and Situational Awareness. In: Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety and Security (NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security), January 2020, pp 283-296. doi: http://doi.org/10.1007/978-94-024-1909-2_19.

Articole în reviste internaţionale

 1. ANGHEL, L.; RADA, S.; ERHAN, R.-V. Structural Factors and Electron Transfer Mechanisms in Flavoenzymes. Analytical Letters, 2023, 56(15), pp. 2412-2425. DOI: https://doi.org/10.1080/00032719.2023.2174131  (IF 2,267)
 2. DUCA, Gh., LIS, A., GLADCHI, V., TRAVIN, S. Indirect photolysis of cysteine and thiourea in the aquatic environment. Inorganica Chimica Acta, 2023, 557, 121682. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2023.121682 (IF 2,8)
 3. GORBACHEV, M.YU.; GORINCHOY, N.N.; BALAN, I.I. "Electronic aspects of the synergistic antioxidant interaction of various pairs ‘phenolic food acid and glutathione’ in their reactions with the stable radical cation ABTS+". International Journal of Organic Chemistry (IJOC), Vol.13 No.3, 2023, pp. 96-108. DOI: https://doi.org/10.4236/ijoc.2023.133008 (IF 1,26)
 4. GORINCHOY, N.; BALAN, I.; POLINGER, V.; BERSUKER, I.B. ”Inversion barrier in X2CE systems (X=H, F; E=O, S, Se) in their reduced and the first excited states as a Pseudo Jahn-Teller Effect”. Journal of Physics, Conference Series, 2023, 13 p. (IF 0,5) accepted
 5. YALTYCHENKO, O.; KANAROVSKII, Ev.  Consideration of the synergy of vitamins e and c in the kinetic model of lipid peroxidation. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 59(4), 2023, pp. 473-478. DOI:  https://doi.org/10.3103/S1068375523040038  (IF 0,243)
 6. LIS, A., GLADCHI, V., DUCA, Gh., TRAVIN, S. Indirect photolysis of cysteine and thiourea in the presence of metal ions in the aquatic environment. In: Inorganica Chimica Acta, 2023, 560, 121832. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2023.121832  (IF 2,8)
 7. YUSHIN, N.; ZINICOVSCAIA, I.; CEPOI, L.; CHIRIAC, T.; RUDI, L.; GROZDOV, D. Praseodymium (III) Removal from Aqueous Solutions Using Living and Non-Living Arthrospira platensis Biomass. Water, 2023, 15(11), 2064, pp. 1-15.  DOI: https://doi.org/10.3390/w15112064 (IF 3,530)
 8. PESHKOVA, A.; ZINICOVSCAIA, I.; CEPOI, L.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; YUSHIN, N.; SOHATSKY, A. Features of Copper and Gold Nanoparticle Translocation in Petroselinum crispum Segments. Nanomaterials, 2023, 13, 1754, pp. 1-14.  DOI: https://doi.org/10.3390/nano13111754  (IF 5,719)
 9. IVLIEVA, A.L.; PETRITSKAYA, E.N.; ROGATKIN, D.A.; ZINICOVSCAIA, I.; YUSHIN, N.; GROZDOV, D. Impact of Chronic Oral Administration of Gold Nanoparticles on Cognitive Abilities of Mice. International Journal of Molecular Science, 2023, 24, 8962.  DOI: https://doi.org/10.3390/ijms24108962 (IF 6,208)
 10. YUSHIN, N.; ZINICOVSCAIA, I.; CEPOI, L.; CHIRIAC, T.; RUDI, L.; GROZDOV, D. Cyanobacteria Arthospira platensis as an Effective Tool for Gadolinium Removal from Wastewater. Clean Technologies, 2023, 5, pp. 638-651.  DOI: https://doi.org/10.3390/cleantechnol5020032   (IF 3,7)
 11. ABULADZE, M.; ASATIANI, N.; KARTVELISHVILI, T.; KRIVONOS, D.; POPOVA, N.; SAFONOV, A.; SAPOJNIKOVA, N.; YUSHIN, N.; ZINICOVSCAIA, I. Adaptive Mechanisms of Shewanella xiamenensis DCB 2-1 Metallophilicity. Toxics, 2023, 11, 304.  DOI: https://doi.org/10.3390/toxics11040304   (IF 4,472)
 12. CEPOI, L., ZINICOVSCAIA, I., CHIRIAC, T., RUDI, L., YUSHIN, N., GROZDOV, D., TASCA, I., KRAVCHENKO, E., TARASOV, K. Modification of Some Structural and Functional Parameters of Living Culture of Arthrospira platensis as the Result of Selenium Nanoparticle Biosynthesis. Materials, 2023, 16(2), 852.  DOI: https://doi.org/10.3390/ma16020852  (IF 3,748)
 13. VICOL, C.; DUCA, Gh. Synergistic, Additive and Antagonistic Interactions of Grapes’ Phenolic Compounds and Organic Acids. Acta Chemica Slovenica, 2023, 70, p. 588–600. DOI: https://doi.org/10.17344/acsi.2023.8214  (IF 1,2)
 14. DUCA, GH.; ARICU, A.; GORINCHOY, N.; BALAN, I. Celebration of Academician Isaac Bersuker’S 95th Birthday!  Chemistry Journal of Moldova, 2023, 18(1), pp. 7-8. DOI: https://doi.org/10.19261/cjm.2023.1092
 15. GONŢA, M., DUCA, GH., SIRBU, E., ROBU, S., MOCANU, L. Synthesis of quercetin functionalized chitosan and determination of antioxidant properties. Chemistry Journal of Moldova, 2023, 18(1), pp. 38-45. DOI: http://doi.org/10.19261/cjm.2023.910
 16. TALMACI, N.; DRAGANCEA, D.; GORINCIOI, E.; BOUROSH, P.; KRAVTSOV; V. Crystal structure and NMR spectroscopic characterization of 1,5-bis(2-hydroxy-3-methoxybenzylidene) carbonohydrazide. Chemistry Journal of Moldova, 2023, 18(2), 8p. DOI: https://doi.org/10.19261/cjm.2023.1074
 17. DUCA, Gh,; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Novel Materials and Reactors for the Efficient Electrochemical Porduction of Hydrogen. In: Environmental Engineering and Management Journal, 2022, 21(6), 1037-1046. http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro (IF 0,9)
 18. CEPOI, L.; ZINICOVSCAIA, I.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; DJUR, S.; YUSHIN, N.; GROZDOV, D. Assessment of Metal Accumulation by Arthrospira platensis and Its Adaptation to Iterative Action of Nickel Mono- and Polymetallic Synthetic Effluents. In: Microorganisms, 2022, 10(5), p. 1041. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms10051041 (IF 4,5)
 19. GORBACHEV, M.; GORINCHOY, N.; BALAN, I. Some particularities of the reaction between antioxidant phenolic acids and the free radical ABTS•+: A comparative DFT study for the gas phase and ethanol. In: Chemistry Journal of Moldova, 2022, 17(1), pp. 24-30. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.919
 20. DUCA, Gh.; TRAVIN, S.; VASEASHTA, A.; GLADCHI, V.; KOZLOV, Yu. Global warming – pro and contrary interpretations using modelling and analysis of two cities. In: International Journal of Global Warming (IJGW), 24(2), 2021, pp. 108-130. DOI: https://doi.org/10.1504/IJGW.2021.115894  (IF 0,9)
 21. GORBACHEV, M.YU., GORINCHOY, N.N., ARSENE, I. Key Role of Some Specific Occupied Molecular Orbitals of Short Chain n-Alkanes in Their Surface Tension and Reaction Rate Constants with Hydroxyl Radicals: DFT Study. In: International Journal of Organic Chemistry, 2021, 11(1), pp. 1-13. DOI: https://doi.org/10.4236/ijoc.2021.111001 (IF 1,26)
 22. VICOL, C.; CIMPOIU, C.; DUCA, G. Investigation of synergic/anti-synergic interactions of dihydroxifumaric acid and ascorbic acis with DPPH. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Chemia, 2021, 66 (2), p. 49-58. DOI: https://doi.org/10.24193/subbchem.2021.2.04  (IF 0,56)
 23. ZINICOVSCAIA, I.; HRAMCO, C.; CHALIGAVA, O.; YUSHIN, N.; GROZDOV, D.; VERGEL, K.; DUCA, Gh. Accumulation of potentially toxic elements in mosses collected in the Republic of Moldova. In: Plants, 2021, 3(10), pp. 1-13. DOI: http://doi.org/10.3390/plants10030471 (IF 4,8)
 24. CIOCARLAN, A.; HRISTOZOVA, G.; ARICU, A.; DRAGALIN, I.; ZINICOVSCAIA, I.; YUSHIN, N.; GROZDOV, D.; POPESCU, V. Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the republic of moldova using neutron activation analysis. In: Agronomy. 2021, 5(11), pp. 1-20. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11051011  (IF 4,0)
 25. ZINICOVSCAIA, I.; YUSHIN, N.; GROZDOV, D. et.al. Removal of metals from synthetic and real galvanic nickel-containing effluents by Saccharomyces cerevisiae. In: Chemistry and Ecology, 2021, 1(37), pp. 83-103. DOI: https://doi.org/10.1080/02757540.2020.1817404   (IF 2,0)
 26. GORINCHOY, N., BALAN, I., POLINGER, V., BERSUKER, I. Pseudo Jahn-Teller origin of the proton-transfer energy barrier in the hydrogen-bonded [FHF]- system. In: Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), pp. 115-120. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.834
 27. LIS, A., GLADCHI, V., DUCA, Gh., TRAVIN, S. Sensitized photolysis of thioglycolic acid in aquatic environment. In: Chemistry Journal of Moldova, 2021, 1(16), pp. 46-59. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.796
 28. GORBACHEV, M.Yu., GORINCHOY, N.N., OSIPOV, I. Accelerated decomposition of the fungicide, iprodione, on TiO2 surface under solar irradiation: experimental study and DFT mechanisms. J. Environmental Science and Health, Part B, 2020, 55(10), pp. 876-888.  https://doi.org/10.1080/03601234.2020.1790965  (IF 2,2)
 29. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Production, Structure and Photocatalytic Properties of Nanotubular TiO2. Environmental Engineering and Management Journal, 2020, 19(1), pp. 65-73. http://www.eemj.eu/index.php/EEMJ/issue/view/205  (IF 0,8)
 30. CHMIELOWSKA-BAK, J.; HOLUBEK, R.; FRONTASYEVA, M.; ZINICOVSCAIA, I.: ISIDOGRU, S. Tough Sprouting – Impact of Cadmium on Physiological State and Germination Rate of Soybean Seeds. Acta Societatis Botanicorum, 2020, 89(2), article 8923, 10 p. DOI: https://doi.org/10.5586/asbp.8923 (IF 1,4)
 31. ERHAN, R.V.; BODNARCHUK, V.I.; RADULESCU, A.; ANGHEL, L. Small Angle Neutron Scattering Reveals Dimeric Glucose Oxidase from Aspergillus niger at pH 5.9. Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2020, 14, pp. S5–S10. DOI: https://doi.org/10.1134/S1027451020070125  (IF 0,4)
 32. HOLUBEK, R.; DECKERT, J.; ZINICOVSCAIA, I.; YUSHIN, N.; VERGEL, K. et al. The recovery of soybean plants after short-term cadmium stress. Plants, 2020, 9, 782, 17 p. DOI: https://doi.org/10.3390/plants9060782 (IF 4,8)
 33. HRISTOZOVA, G.; MARINOVA, S.; MOTYKA, O.; SVOZILIK, V.; ZINICOVSCAIA, I. Multivariate assessment of atmospheric deposition studies in Bulgaria based on moss biomonitors: trends between the 2005/6 and 2015/16 surveys. Environmental Science and Pollution Research, 2020, vol.27, pp. 39330-39342. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-020-10005-w  (IF 5,4)
 34. MOTYKA, O.; STRBOVA, K.; ZINICOVSCAIA, I. Chlorophyll content in two medicinal plant species following nano-TiO2 exposure. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2020, 104, pp. 373-379. DOI: https://doi.org/10.1007/s00128-020-02787-z (IF 2,4)
 35. ZINICOVSCAIA, I.; YUSHIN, N.; PANTELICA, A.; DEMCAK, Š.; MITU, A.; APOSTOL, A. Lithium biosorption by Arthrospira (Spirulina) platensis biomass. Ecological Chemistry and Engineering S., 2020, 27(2), pp. 271-280. DOI: https://doi.org/10.2478/eces-2020-0017 (IF 1,7)
 36. DUCA, GH.; BOLOCAN, N. Understanding the chemical reactivity of dihydroxyfumaric acid and its derivatives trough conceptual DFT. In: Revista de Chimie, 2021, 72(4), pp. 162-174. https://doi.org/10.37358/RC.21.4.8465
 37. ДУКА, Г.; БЛОНСКИ, В.; ГЛАДКИ, В.; ТРАВИН, С. Фотохимические превращения  тиолов на примере цистеина и их влияние на формирование редокс-состояния природных вод. В: Экологическая химия. 2021, 30(2); pp. 94–100. https://chemjournals.thesa.ru/eco/a/30_2/p93.pdf 
 38. BOLOCAN, N., DUCA, Gh. DFT study of geometric isomerization and keto–enol tautomerization of dihydroxyfumaric acid. In: STUDIA UBB CHEMIA, LXVI, 4, 2021, pp. 341-353. DOI: https://doi.org/10.24193/subbchem.2021.4.2
 39. ZINICOVSCAIA, I., IVLIEVA, A., PETRITSKAYA, E., ROGATKIN, D., YUSHIN, N., GROZDOV, D., VERGEL, K., MAMULOVÁ-KUTLÁKOVÁ, K. Assessment of TiO2 Nanoparticles Accumulation in Organs and Their Effect on Cognitive Abilities of Mice. In: Physics of Particles and Nuclei Letters. 2021, 3(18), pp. 378-384. DOI: https://doi.org/10.1134/S1547477121030146
 40. DUCA, Gh.; BLONSCHI, V.; GLADCHI, V.; TRAVIN, S. Dynamics of Different Sulfur Forms in Natural waters and Their Influence on the Redox State. American Journal of Physical Chemistry, 2020, 9(3), pp. 52-61. DOI:  https://doi.org/10.11648/j.ajpc.20200903.12
 41. DUCA, Gh.; TRAVIN, S.O. Reactions’ Mechanisms and Applications of Hydrogen Peroxide. American Journal of Physical Chemistry. 2020, 9(2), pp. 36-44. https://doi.org/10.11648/j.ajpc.20200902.13
 42. ZINICOVSCAIA, I.; STURZA R.; DULIU, O.G.; GROZDOV, D.; GUNDORINA, S.; GHENDOV-MOSANU, A.; DUCA, Gh. Determination of major and minor elements in Moldavan fruits by neutron activation analysis and assessment of their provenance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(9), 7112, 19 p. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17197112
 43. КОВАЛЕВА, О., КОВАЛЕВ, В. Получение биоводорода для отопительных систем за счет биологически активных веществ. Vestnik Vologda State University (Science Journal, Vologda), 2020, 2(8), pp. 62-66. https://vestnik.vogu35.ru/docs/2020/tekhnich/2/62.pdf
 44. ДУКА, Г.; ЗИНЬКОВСКАЯ, И.; ГРОЗДОВ, Д. Биосорбция ионов металлов микроводорослью Spirulina plantensis. Экологическая химия, 2020, 29(1); pp. 28–35.


Articole în reviste naţionale

 1. DUCA, GH.; BALAN, I.; GORINCHOY, N. Savantul afirmat pe două continente. Academicianul Isaak BERSUKER la 95 de ani. Akademos, 2023, 1(68) (categoria B) http://akademos.asm.md/files/171-172_0.pdf
 2. COVALIOV, V., UNGUREANU, D., DUCA, Gh., COVALIOVA, O., ROMANCIUC, L. A New Concept Regarding the Selection of Sewerage Systems and Natural Treatment of Municipal Wastewaters: Case Study of Moldova. Journal of Engineering Science (UTM), 2023, XXX (1), pp. 129-138. DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2023.30(1).11 (Categoria B+, Open Science).
 3. БЛОНСКИ, В., ГЛАДКИЙ, В., ЧИСТЯКОВ, М. Влияние химического состава поверхностных вод на интенсивность фотолиза глутатиона. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2022, nr. 6(156), pp. 182-189. DOI: 10.5281/zenodo.7445875
 4. DUCA, Gh.; COVALIOVA, O.; COVACI, E.; ROMANCIUC, L.; TAȘCA, C. Effect of bioactive additives on biomass fermentation from agro-industrial sector. In: Journal of Engineering Science, 2022, 29(3), pp. 176-188. https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(3).15 (Categoria B+)
 5. ЯЛТЫЧЕНКО, О.В.; КАНАРОВСКИЙ, Е.Ю., Учёт синергии витаминов E и C в кинетической модели перекисного окисления липидов. B: Журнал «Электронная обработка материалов», 2022, 58(5), pp. 44-50. DOI:  https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.5.44
 6. КОВАЛЕВА, О., КОВАЛЕВ, В. Фотокаталитическое обеззараживание патогенных бактериальных систем в водной среде.  In: Intellectus, 2021, 3-4, pp. 80-87. (Categoria C)   http://www.agepi.md/ro/intellectus
 7. MOCANU, L., GONŢA, M., MATVEEVICI, V., DUCA, Gh., PORUBIN-SCHIMBĂTOR, V. Îndepărtarea cefalexinei din soluții apoase utilizând procesul fotocatalitic Fenton. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2021, 2(61), pp. 53-60. DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.2-61.03 (Categoria C)
 8. STURZA, R., DRUŢĂ, R., COVACI, E., DUCA, Gh., SUBOTIN I. Mecanisms of sunflower oil transforming into forces thermal oxidation processes. In: Journal of Engineering Science, XXVII, 3, 2020. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3949716 (Categoria B+)
 9. STURZA, R.; DRUȚĂ, R.; COVACI, E.; DUCA, Gh.; SUBOTIN, I. Mechanisms of sunflower oil transforming into forced thermal oxidation process. Journal of Engineering Science, 2020, XXVII (3), pp. 239-251. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3949716
 10. VICOL, C., DUCA, GH. Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberide către acidul ascorbic. Akademos, 2020, 1(56), pp. 39 - 43 (Cat.B) http://doi.org/10.5281/zenodo.4094736
 11. КОВАЛЕВ, В., КОВАЛЕВА, О., НЕННО, В. Повышение энергетических характеристик биогаза: Часть 2. Технологические аспекты управления процессом метаногенеза. Intellectus. 2020, Nr.1-2, pp. 177-187. http://www.agepi.gov.md/ro/intellectus/intellectus-1-2-2020
 12. КОВАЛЕВ, В., КОВАЛЕВА, О. Биохимическая трансформация сероводорода и пути дезодорирования сточных вод.  In: Studia Universitatis Moldaviae, Ser. “Şt. reale şi ale naturii”. 2020, Nr.6 (136), pp. 177-185. Categoria B. DOI: http://doi.org./10.5281/zenodo.4431823 
 13. BUNDUCHI, E., GLADCHI, V. Evaluarea, în baza produselor de activare ale oxigenului, a poluării şi a autopurificării prin procese redox a unor ape naturale. Studia Universitatis Moldaviae, Seria “Științe reale și ale naturii”, 2020, nr.1(131), p.48-52. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3953838.
 14. MOCANU, L., GONTA M., MATVEEVICI, V. Optimizarea procesului de oxidare catalitică a amoxicilinei  în soluții apoase. În: Studia Universitatis, Seria “Științe reale și ale naturii”, 2020, nr. 1 (131), pp. 38-47. ISSN 1814-3237, ISSNe 1857-498X.


Brevete de invenție

 1. COVALIOVA, Olga; COVALIOV, Victor; UNGUREANU, Dumitru; COPTIUG, Eduard. Instalaţie de decontaminare a toxinelor organice şi bacteriilor din mediul acvatic. Brevet MD Nr. 4738.  http://www.db.agepi.md/inventions/     
 2. COVALIOV, Victor; COVALIOVA, Olga; UNGUREANU, Dumitru Instalaţie de obţinere a biogazului. Brevet MD Nr. 4744. 2021-09-30. http://www.db.agepi.md/inventions/   
 3. COVALIOV, Victor; SACHEVICI, Veaceslav; COVALIOVA, Olga; RUSNAC, Arcadie; POLESCHUK, Gheorgy. Procedeu de deodorizare a deşeurilor organice. Brevet MD nr.4750, 2021-10-31. http://www.db.agepi.md/inventions/    
 4. COVALIOV, Victor, COVALIOVA, Olga, NENNO, Vladimir, UNGUREANU, Dumitru, CIOBANU, Natalia, Dispozitiv pentru arderea fără fum a combustibilului gazos cu conţinut redus de metan. Brevet MD Nr. 4766. 2021-08-31. http://www.db.agepi.md/inventions/
 5. COVALIOV, Victor, COVALIOVA, Olga, NENNO, Vladimir, DUCA, Gheorghe, Procedeu de obţinere a biogazului. Brevet MD Nr. 4767. 2021-09-30. http://www.db.agepi.md/inventions/

 

Noutăți

05.07.2024
19.05.2023
21.12.2022
08.10.2021
26.08.2021