Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică

lab
  

Șeful  laboratorului  dr. Iolanta BĂLAN

Birou:  432a
Telefon: (+373 22) 73 96 49
Email: ibalan02 @ yahoo.com; iolanta.balan @ ichem.md

  
 


Scurt istoric                                                   

Laboratorul Chimie Cuantică a fost fondat în anul 1964 la iniţiativa acad. Isaac Bersuker, savant cu renume mondial, care timp de 29 de ani (1964-1993) a condus această unitate ştiinţifică. În anul 1978 în cadrul laboratorului Chimie Cuantică a fost realizată descoperirea nr. 202 înregistrată în Registrul de Stat  al URSS: Bersuker I.B. „Efectul scindării de tunel nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare”, aceasta fiind una dintre cele două descoperiri ştiinţifice remarcabile realizate în Republica Moldova.

În a. 2006, laboratorul a fost redenumit în laboratorul de Chimie Cuantică și Cinetică Chimică, iar mai târziu, în a. 2013, laboratorul a fost extins prin integrarea laboratorului Rezonanță Magnetică și Spectroscopia Laser, condus de membrul corespondent Ion Geru, denumirea laboratorului fiind înlocuită cu laboratorul Chimie Cuantică, Cinetica Chimică și Rezonanță Magnetică.

În a. 2016 laboratorul a fost redenumit în Chimie Cuantică, Cataliză și Metode Fizice, iar din a. 2020 laboratorul poartă numele de Chimie Fizică și Cuantică.

Domenii de cercetare
 • Calcule cuanto-chimice ale geometriei, structurii electronice și proprietăților ale diferitor sisteme moleculare prin metode ab initio și DFT;
 • Dezvoltarea teoriei interacţiunilor vibronice. Pseudo Efectul Jahn-Teller (PEJT) în controlul și raționalizarea transformărilor chimice. Activarea vibronică a moleculelor mici prin interacţiunea cu compuşii coordinativi ai metalelor de tranziţie;
 • Studii teoretice şi experimentale ale mecanismelor reacţiilor chimice. Studiul relațiilor „structură- activitate” și „structură-proprietăți”;
 • Sinteza punctelor cuantice coloidale II-VI și studiul proprietăților lor prin metodele spectroscopiei optice și rezonanței magnetice. Procese de autoorganizare a punctelor cuantice coloidale II-VI în solvenți organici;
 • Interpretarea teoretică a proprietăților magnetice anomale ale clusterilor trihomonucleari cu degenerare Kramers a nivelelor energetice pe baza simetriei inversării timpului;
 • Aplicarea simetriei inversării timpului pentru elaborarea metodelor de sinteză a compușilor coordinativi binucleari cu proprietăți magnetice controlate;
 • Obţinerea catalizatorilor nanostructuraţi pe baza de TiO2 şi doparea suprafeţei acestuia cu metale nobile prin metode chimico-catalitice pentru lărgirea domeniilor de aplicare în sisteme fotocatalitice;
 • Spectroscopie şi simulări de dinamică moleculară ale conformației macromoleculelor biologice.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Iolanta BĂLAN
dr.
Șef laborator

birou 432a
tel.: (+373 22) 73 96 49                                                                                           
email: ibalan02 @ yahoo.com; iolanta.balan @ ichem.md

Gheorghe DUCA
dr. habilitat, prof., academician AȘM
Cercetător științific principal

birou 225
tel.: (+373 22) 72 79 11
email: ggduca @ gmail.com; gheorghe.duca @ ichem.md
 

Isaac BERSUKER
dr. habilitat, prof., academician AȘM
Consultant

birou 446
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: bersuker @ cm.utexas.edu

Olga COVALIOVA
dr. habilitat
Cercetător științific coordonator

birou 225
tel.: (+373 22) 72 79 11
email: olga196cov @ yahoo.com;  olga.covaliova @ ichem.md

Natalia GORINCIOI 
dr., conf. cerc.
Cercetător științific coordonator

birou 446
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: ngorinchoy @ yahoo.com; natalia.gorincioi @ ichem.md
Mihail GORBACIOV
dr.
Cercetător științific superior
 
birou 447
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: mihail.gorbaciov @ ichem.md; mikhailgorbachev271 @ yahoo.com

Lilia ANGHEL (CAZACU)
dr.
Cercetător științific superior

birou 220
tel.: (+373 22) 73 96 49

email: anghel.lilia @ gmail.com; lilia.anghel @ ichem.md

Alic BARBA
dr.
Cercetător științific coordonator

birou 145
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: alicbarba @ gmail.com;  alic.barba @ ichem.md

Lidia ROMANCIUC
dr.
Cercetător științific superior

birou 225
tel.: (+373 22) 72 79 11
email: [email protected] ; [email protected]

Elena GORINCIOI
dr., conf. univ.
Cercetător științific superior

birou 145
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: elena.gorincioi @ gmail.com ; elena.gorincioi @ ichem.md

Ion ARSENE
dr.
Cercetător științific superior

birou 449
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: arsene_ion @ mail.ru ; ion.arsene @ ichem.md

Olga IALTÎCENCO
dr.

Cercetător științific superior

birou 449
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: oialt @ mail.ru

Inga ZINICOVSCAIA
dr. habilitat

Cercetător științific superior

birou 219
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: zinikovskaia @ mail.ru 

Crina VICOL
Cercetător științific
Doctorandă

birou 219
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: crina.vicol @ ichem.md; crina.smigon @ gmail.com

Constantin HRAMCO
Cercetător științific
 

birou 219
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: costea.edinets @ mail.ru

Natalia BOLOCAN
dr.
Cercetător științific
birou 240
tel.: (+373 22) 73 96 49
email: natalia.bolocan @ ichem.md 

Monografii

 1. DUCA, Gh.; VASEASHTA, A. Handbook of Research ”Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020. 649 p. ISBN13: 9781799812418, ISBN10: 1799812413, EISBN13: 9781799812432, doi:10.4018/978-1-7998-1241-8.
 2. DUCA, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere. Editura Mutarcim (Turcia), 2019, 302 p. ISBN 978-9952-4713-6-6.
 3. XU, Jiuping; EJAZ Ahmed Syed Cooke, FANG Lee; DUCA Gheorghe. Proceeding of the Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management, Springer, 2019, Springer, 2019, vol II, 782 p. ISBN: 978-3-030-21254-4, ISBN: 978-3-030- 21255-1 (eBook).
 4. XU, Jiuping; EJAZ Ahmed, Syed; Cooke, FANG Lee, DUCA Gheorghe. Proceeding of the Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Springer, 2019, vol I. ISBN: 978-3-030-21247-6, ISBN: 978-3-030-21248-3 (eBook).
 5. GERU, I.I. Time-Reversal Symmetry. Seven Time-Reversal Operators for Spin Containing Systems. Springer Tracts in Modern Physiscs, Vol. 281, Springer Nature Switzerland, AG, 2018, 362 p.
 6. КОВАЛЕВ, B.; ДУКА, Г.; КОВАЛЕВА, О. «Зеленая энергия»: инновационные экобиотехнологии и комбинированные реакторы. Антология изобретений. Ин-т химии Акад. Hаук Молдовы, Научн.-исслед. Центр Прикладной и экологической химии Молдавского госуниверситета, Кишинэу: CEP USM, 2017, 504 c., ISBN 978-9975-71-902-5.
   
 • Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale):
 1. GORINCIOI, N.N.; BERSUKER, I.B. Origin of puckering (buckling) of planar heterocycles and methods of its suppression. In: Heterocycles, Danielsen J.M.(ed.), Nova Science Publishers, Inc., 2020, p. 129-188. ISBN: 978-1-53617-804-3 
 2. VASEASHTA, A.; DUCA, Gh,; CULIGHIN, E.; BOGDEVICI, O.; KHUDAVERDYAN, S. Smart and Connected Sensors Network for Water Contamination Monitoring and Situational Awareness. In book: Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety and Security (NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security), January 2020, pp 283-296. doi: http://doi.org/10.1007/978-94-024-1909-2_19.
 3. POVAR, I.; SPINU, O.; LUPASCU, T.; DUCA, Gh. Thermodynamic Stability of Natural Aqueous Systems. In: Handbook of Research ”Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020 pp 76-108, doi: 10.4018/978-1-7998-1241-8.ch004.
 4. DUCA, Gh.; MEREUTA, A.; TĂNĂSELIA, C.; LEVEI, E.; VELISCO, N. Assessment of Surface Water Pollution With Heavy Metals. In: Handbook of Research ”Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp 212-228, doi: 10.4018/978-1-7998-1241-8.ch010.
 5. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Intensive Biochemical Processes of Wastewater Treatment With High Caloricity Biogas Production. In: Handbook of Research ”Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp 291-306, doi: 10.4018/978-1-7998-1241-8.ch013.
 6. GLADCHI V., BUNDUCHI E., ROMANCIUC L. Ecological Chemistry of Natural Waters. In: ”Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry” de către Editura IGI Global, SUA, Co-editor Acad. Gh.Duca. https://www.igi-global.com/book/handbook-research-emerging-developments-environmental/231905., pp.197-211.
   

Articole în reviste de circulaţie internaţională cu IF şi SCOPUS

 1. DUCA, Gh., TRAVIN, S., VASEASHTA, A., GLADCHI, V., KOZLOV, Yu. Global warming – pro and contrary interpretations using modelling and analysis of two cities. In: Int. J. Global Warming, vol. 24, No. 2, 2021, pp. 108-130. DOI: 10.1504/IJGW.2021.115894
 2. DUCA, GH., BOLOCAN, N. Understanding the chemical reactivity of dihydroxyfumaric acid and its derivatives trough conceptual DFT. In: Revista de Chimie, 2021(4), 72, 162-174. https://doi.org/10.37358/RC.21.4.8465  (IF:  1,351)
 3. ДУКА, Г., БЛОНСКИ, В., ГЛАДКИ, В., ТРАВИН, С. Фотохимические превращения  тиолов на примере цистеина и их влияние на формирование редокс-состояния природных вод. В: Экологическая химия. 2021, 30(2); pp. 94–100. https://chemjournals.thesa.ru/eco/a/30_2/p93.pdf  (IF: 0,395)
 4. CIOCARLAN, A., HRISTOZOVA, G., ARICU, A., DRAGALIN, I., ZINICOVSCAIA, I., YUSHIN, N., GROZDOV, D., POPESCU, V. Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the republic of moldova using neutron activation analysis. In: Agronomy. 2021, nr. 5(11), pp. 1-20. ISSN 2073-4395, DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11051011  https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/132488 (IF:  3,64)
 5. GORBACHEV, M.YU., GORINCHOY, N.N., ARSENE, I. Key Role of Some Specific Occupied Molecular Orbitals of Short Chain n-Alkanes in Their Surface Tension and Reaction Rate Constants with Hydroxyl Radicals: DFT Study. In: International Journal of Organic Chemistry, 2021, 11(1), pp. 1-13. DOI: https://doi.org/10.4236/ijoc.2021.111001 (IF: 0,58)
 6. SUBOTIN, Iu., DRUŢĂ, R., POPOVICI, V., COVACI, E., STURZA, R. Kinetic of ferced oxidation of grape seeds, walnuts and corn germs oils in the presence of antioxidants. In: Food and Nutrition Sciences, in print. https://www.scirp.org/journal/ paperinformation (IF: 1,04)
 7. VICOL, C., CIMPOIU, C., DUCA, G. Investigation of synergic/anti-synergic interactions of dihydroxifumaric acid and ascorbic acis with DPPH. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Chemia. 2021, 66 (2), p. 49-58. DOI: 10.24193/subbchem.2021.2.04  (IF: 0,48)
 8. ZINICOVSCAIA, I., HRAMCO, C., CHALIGAVA, O., YUSHIN, N.,  GROZDOV, D., VERGEL, K.,  DUCA, Gh. Accumulation of potentially toxic elements in mosses collected in the Republic of Moldova. In: Plants. 2021, nr. 3(10), pp. 1-13. ISSN 2223-7747, DOI: 10.3390/plants10030471   https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126134 (IF: 2,762)
 9. ZINICOVSCAIA, I. et.al. Removal of metals from synthetic and real galvanic nickel-containing effluents by Saccharomyces cerevisiae. In: Chemistry and Ecology. 2021, nr. 1(37), pp. 83-103. ISSN 0275-7540. DOI: 10.1080/02757540.2020.1817404 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126614 (IF:1,93)
 10. ZINICOVSCAIA, I., IVLIEVA, A., PETRITSKAYA, E., ROGATKIN, D., YUSHIN, N., GROZDOV, D., VERGEL, K., MAMULOVÁ-KUTLÁKOVÁ, K. Assessment of TiO2 Nanoparticles Accumulation in Organs and Their Effect on Cognitive Abilities of Mice. In: Physics of Particles and Nuclei Letters. 2021, nr. 3(18), pp. 378-384. ISSN 1547-4771. DOI: 10.1134/S1547477121030146  https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/133995
 11. STURZA, R., DRUŢĂ, R., COVACI, E., DUCA, Gh., SUBOTIN I. Mecanisms of sunflower oil transforming into forces thermal oxidation processes. In: Journal of Engineering Science, vol. XXVII, no.3, 2020. https://doi.org/10.5281/zenodo.3949716
 12. DUCA, Gh.; TRAVIN, S.O. Reactions’ Mechanisms and Applications of Hydrogen Peroxide. American Journal of Physical Chemistry. 2020, 9(2). ISSN: 2327-2430 (Print); ISSN: 2327-2449 (Online). pp. 36-44. doi:10.11648/j.ajpc.20200902.13.
 13. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Production, Structure and Photocatalytic Properties of Nanotubular TiO2. Environmental Engineering and Management Journal. 2020, 19(1), p. 1-10. – ISSN: 582-9596.
 14.  GORBACIOV, M.Yu., GORINCHOY, N.N., ARSENE, I. Key Role of Some Specific Occupied Molecular Orbitals of Short Chain n-Alkanes in Their Surface Tension and Reaction Rate Constants with Hydroxyl Radicals: DFT Study. International Journal of Organic Chemistry, 2021, vol. 11, No. 1, pp. 1-13. https://doi.org/10.4236/ijoc.2021.111001.
 15. ANGHEL, L.; DUCA, Gh.; CEPOI , L.; IATCO, I.; RUDI, L.; ERHAN, R.V. The Effects of Operational Parameters on the Iron(III) Uptake by Micro-Algae Dunaliella salina. Clean – Soil, Air, Water, 2018, 1800157, 7 p. doi: 10.1002/clen.201800157 (IF:1.412)
 16. ANGEL, L.; RADULESCU, A.; ERHAN, R. V. Structural aspects of human lactoferrin in the iron binding process studied by molecular dynamics and small-angle neutron scattering. European Journal of Physics E – Soft Matter & Biological Physics, 2018, 41:109, 7 p. DOI: 10.1140/epje/i2018-11720-x, (IF 1.802).
 17. ARICU, A.; CIOCARLAN, L.; LUNGU, A.; BARBA, A.; SHOVA, S.; ZBANCIOC, G.; D’AMBROSIO, M.D.; VORNICU, N. Synthesis, antibacterial, and antifungal activities of new drimane sesquiterpenoids with azaheterocyclic units. Med. Chem. Res., 2016, 25(10),  (IF 1.436)
 18. CEPOI, L.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; VALUTA, A.; ZINICOVSCAIA, I.; DUCA, GH.; KIRKESALI, E.; FRONTASIEVA, M.V.; CULICOV, O.; PAVLOV, S.S.; BOBRIKOV, I. Biochemical changes in some cultures of cyanobacteria at the synthesis of silver nanoparticles. Canadian Journal of Microbiology. 2015, 61(1), p. 13-21, doi: 10.1139/cjm-2014-0450 (IF: 1.241).
 19. CIOCARLAN, A.;  ARICU, A.; LUNGU, L.; EDU, C.; BARBA, A.; SHOVA, S.;  MANGALAGIU, I.; D’AMBROSIO, M.; NICOLESCU, A.; DELEANU, C.; VORNICU, N. New Synthetic Applications of Methyl 7-Oxo-13,14,15,16-tetranorlabd-8-en-12-oate of Potential Practical Interest. Synlett, 2017, 28(05), p. 565-571, (IF: 2,151).
 20. GERU I.I. Molecular photoeffect in singe- and multi-wall carbon nanotubes with physisorbed oxigen molecules. Physics Letters A, 2017, 381 (48), p. 4019-4022, (IF: 1,772).
 21. GORBACHEV, M.Yu.; GORINCHOY, N.N.; ARSENE, I. Surface tension of near-boiling liquids with intramolecular πσ*-hyperconjugation: DFT calculations. Journal of Molecular Liquids, 2017, 237, p. 108–112, (IF: 2,68).
 22. GRINCO, M.; GÎRBU, V.; GORINCIOI, E.; BARBA, A.; KULCITKI, V.; UNGUR, N. The first biomimetic synthesis of a diterpenoid with the ent-verrucosin A/B skeleton. Tetrahedron Letters, 2016, 57(19), p. 2084– 2086, (IF: 2.379).
 23. ILKHANI, A.; GORINCHOY, N.; BERSUKER, I.B. Pseudo Jahn–Teller effect in distortion and restoration of planar configurations of tetra-heterocyclic 1,2-diazetes C2N2E4, E = H, F, Cl, Br. Chemical Physics, 2015, 460, p. 106–110, (IF: 1,696).
 24. ILKHANI, A.; HERMOSO, W.; BERSUKER, I.B. Pseudo Jahn-Teller origin of instability of planar configurations of hexa-heterocycles. Application to compounds with 1,2- and ,4-C4X2 skeletons (X = O, S, Se, Te). Chemical Physics, 2015, 460, p. 75–82, (IF: 1,696).
 25. MARIN, I.; Turta, C.; BENNISTON, A.C.; HARRINGTON, R.W.; CLEGG, W. Homoleptic and Heteroleptic Ruthenium(II) Complexes Based on 2,6-Bis(quinolin-2-yl)pyridine Ligands – Multiple-Charged-State Modules for Potential Density Memory Storage. European Journal of Inorganic Chemistry. 2015, 5, p. 786–793, (IF: 2.965).
 26. OSIPOV, I.; GORBACHEV, M.Y.; GORINCHOY, N.N. Proton-induced accelerated decay of the fungicide, vinclozolin, on TiO2 surface under solar irradiation: Experimental and DFT study. Journal of Environmental Science and Health, 2018, Part B, 53:4, p. 222-228, DOI: 10.1080/03601234.2017.1410406. (IF: 1.31).
 27. ZINICOVSCAIA, I.; CEPOI, L.; CHIRIAC, T.; RUDI, L.; CULICOV, O.A.; FRONTASIEVA, M.V.; PAVLOV, S.; KIRKESALI, E.; GUDORINA, S.; MITINA, T.; AKSHINTSEV, A.; RODLOVSKAYA, E. Spirulina platensis as biosorbent of chromium and nickel from wastewaters. Desalination and Water Treatment. 2015, doi: 10.1080/19443994.2015.1042061, (IF: 1.173).
 28. КАНАРОВСКИЙ, Е.Ю.; ЯЛТЫЧЕНКО, О.В.; ГОРИНЧОЙ, Н.Н. Кинетика антиоксидантной активности -токоферола и некоторых его гомологов. Часть 1. Обзор проблемы. Теоретическая модель. Электроная обработка материалов, 2017, 53(5), с. 48-66.
 29. ANGHEL, L.; ROGACHEV A.; KUKLIN A.; ERHAN, R.V. β-Lactoglobulin associative interactions: a small angle scattering study. European Biophysics Journal, 2019, 48(3), pp. 285-295 (IF 1.935) . https://doi.org/10.1007/s00249-019-01360-9
 30. LUNGU, L.; CIOCARLAN, A.; BARBA, A.; SHOVA, S.;  POGREBNOI, S.; MANGALAGIU, I.; MOLDOVEANU, C.; VORNICU, N.; D'AMBROSIO, M.;  BABAK, M.; ARION, V.; ARICU, A. Synthesis and evaluation of biological activity of homodrimane sesquiterpenoids bearing hydrazinecarbothioamide or 1,2,4-triazole unit. Chemistry of Heterocyclic Compounds 2019, 55(8), 716–724. ( https://doi.org/10.1007/s10593-019-02526-1) ISSN: 0009-3122  (IF 1.492).
 31. ARICU, A.N.; KUCHKOVA, K.I.; BARBA, A.N.; DRAGALIN, I.P.; SHOVA, S.G.; VORNICU, A.N.; GORINCIOI, E.K.; SECARA, E.S.; LUNGU, L.V.; NICULAUA, M.; UNGUR, N.D.; VLAD, P.F. Synthesis from norambreinolide, structure, and antimicrobial activity of dihomodrimane sesquiterpenoids with azine, hydrazide, and dihydrazide fragments. Chemistry of Natural Compounds, 2016, 52(6), p.1029-1036, (IF: 0.473).
 32. COROPCEANU, E.; BOLOGA, O.; ARSENE, I.; VITIU, A.; BULHAC, I.; GORINCHIOY, N.; BOUROSH, P. Synthesis and Characterization of Inner-Sphere Substitution Products in Azide-Containing Сobalt(III) Dioximates. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2016, Vol. 42, No. 8, p. 516–538. ISSN: 1070-3284, (IF: 0.516).
 33. GORINCHOY, N.N. Pseudo Jahn-Teller Effect in Puckering and Planarization of Heterocyclic Compounds. International Journal of Organic Chemistry, 2018, 8, p. 142-159. https://doi.org/10.4236/ijoc.2018.81010, (IF: 0.32).
 34. GORINCHOY, N.N.; BERSUKER, I.B. Pseudo Jahn-Teller effect in control and rationalization of chemical transformations in two-dimensional compounds. Journal of Physics: Conf. Series, 2017, 833, 012010, doi:10.1088/1742-6596/833/1/012010, (IF: 0.45).
 35. GORINCHOY, N.N.; Arsene, I.; BERSUKER, I.B. Buckybowl structure of sumanenes and analogous compounds induced by the Pseudo Jahn-Teller Effect. Journal of Physics: Conf. Series, 2018, 1148, 012005, doi:10.1088/1742-6596/1148/1/012005, (IF: 0.45).
 36. KANAROVSKII, E.Yu.; Yaltychenko, O.V.; Gorinchoy, N.N. Kinetics of Antioxidant Activity of α-Tocopherol and Some of Its Homologues: Part 1. Review: Theoretical Model. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2018, Vol. 54:5, p. 481–497. ISSN 1068-3755, (IF: 0.289).
 37. KUCHKOVA, K.; ARICU, A.; SECARA, E.; BARBA, A.; VLAD, P.; MACAEV, F.; MELNIC, E.; KRAVTOV, V. Synthesis and structure of homodrimane sesquiterpenoids containing 1,2,4-triazole and carbazole cycles. Chem. Nat. Compd. 2015, 54/4, p. 684-688, ISSN: 0009-3130, (IF: 0.509).
 38. КОРОПЧАНУ, Э.Б.; БОЛОГА, О.А.; АРСЕНЕ, И.; ВИТИУ, А.; БУЛХАК, И.И.; ГОРИНЧОИ, Н.Н.; БОУРОШ, П.Н. Синтез и исследование продуктов внутрисферного замещения в азид-содержащих диоксиматах Co(III). Координационная химия, 2016, 42, № 8, p. 480-502, (IF: 0.591)
   

Articole în reviste naţionale

 1. GORINCHOY, N.;  BALAN, I.; POLINGER, V.; BERSUKER, I.B. Pseudo Jahn-Teller origin of the proton-transfer energy barrier in the hydrogen-bonded [FHF]- system. Chemistry Journal of Moldova, 2021, 16(1), pp. 115-120. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.834
 2. LIS, A., GLADCHI, V., DUCA, Gh., TRAVIN, S. Sensitized photolysis of thioglycolic acid in aquatic environment. In: Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), pp. 46-59. ISSN 1857-1727, DOI: 10.19261/cjm.2021.796. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/134252
 3. КОВАЛЕВА, О., КОВАЛЕВ, В. Фотокаталитическое обеззараживание патогенных бактериальных систем в водной среде.  In: Intellectus. 2021, Nr.3-4, pp.  ISSN 1810-7079.   http://www.agepi.md/ro/intellectus
 4. SANDU, M., TĂRÎŢĂ, A., GLADCHI, V., DRAGALINA, G. Conţinutul amoniacului neionizat în apele din râul Prut şi din afluenţii lui de stânga. In: Studia Universitatis Moldaviae, 2021, nr.1(141) Seria “Științe reale și ale naturii” ISSN 1814-3237 ISSN online 1857-498X, p.137-145.
 5. MOCANU, L., GONŢA, M., MATVEEVICI, V., DUCA, Gh., PORUBIN-SCHIMBĂTOR, V. Îndepărtarea cefalexinei din soluții apoase utilizând procesul fotocatalitic Fenton. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 2(61), pp. 53-60. ISSN 1857-0461, DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.03 
 6. КОВАЛЕВ, В.; КОВАЛЕВА, О. Биохимическая трансформация сероводорода и пути дезодорирования сточных вод. Studia Universitatis Moldaviae. Ser. “Şt. reale şi ale naturii”. 2020, Nr.6 (136), pp. 177-185. ISSN1814 3237, online 1857 498X, DOI: http://doi.org./10.5281/zenodo.4431823
 7. ANGHEL, L. An investigation of the protonation states of human lactoferrin iron-binding protein. Chemistry Journal of Moldova, 2015, 10(1), p. 70-74, ISSN: 1857-1727.
 8. ANGHEL, L.; ERHAN, R.V. Structural Aspects of Lactoferrin and Serum Transferrin Observed by FTIR Spectroscopy. Chemistry Journal of Moldova, 2018, 13(1), p. 111-116, doi: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.482, ISSN: 1857-1727.
 9. CUBA, L.; BOUROSH, P.; KRAVTSOV, V.; GORINCIOI, E.; DRAGANCEA, D. Oxido- and dioxidovanadium(V) complexes with o-vanillin semicarbazone: synthesis and crystal structure. Chemistry Journal of Moldova, 2018, 13(1), p. 36-45. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.477
 10. DUCA, Gh.; ARICU, A.; LUNGU, L.; TENU, N.; CIOCARLAN, A.; GUTU, Y.; DRAGALIN, I.; BARBA, A. Synthesis of new homodrimane sesquiterpenoids containing diazine, 1,2,4-triazole and carbazole rings. Chemistry Journal of Moldova, 2018, 13(1), p. 69-73. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2017.458.
 11. GORBACHEV, M; GORINCHOY, N.; ARSENE, I. Antioxidant properties of dihydroxyfumaric acid and its dimethyl ether: a comparative DFT study of their reactions with the stable radical DPPH*. Chemistry Journal of Moldova, 2015, 10(1), p. 89-94. ISSN: 1857-1727.
 12. GORINCIOI, E.; COROPCEANU, E. NMR studies of some Zn and Cd coordination compounds bearing 1,2-ciclohexanedionedioxime. Chemistry Journal of Moldova, 2018, 13(2), p. 38-47 DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.368, ISSN: 1857-1727.
 13. GORINCHOY, N. Electronic control of molecular configuration instability via vibronic coupling. Pseudo Jahn-Teller stabilization of verticallz excited states of F2CO, N2H2 and H2C2O molecules. Chemistry Journal of Moldova, 2014, 9(2), p. 80-89. ISSN: 1857-1727.
 14. GORINCHOY, N. Structural distortions of coordinated ketene molecule induced by the Pseudo Jahn-Teller Effect. Chemistry Journal Of Moldova, 2016, 11(2), p. 99-104, http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2016.11(2).09, ISSN: 1857-1727.  
 15. GUREV, A.; LUPASCU, G.; GORINCIOI, E. Iridoid glycosides from linaria genistifolia (L.) Mill. in biological control of soil-borne fungal pathogens of wheat and some structure considerations. Chemistry Journal of Moldova, 2015, 10(1), p. 57-63, ISSN: 1857-1727.
 16. OSIPOV, I. The surface photochemistry of procymidone in the presence of ammonium ferric citrate. Chemistry Journal of Moldova, 2015, 10(2), p. 89-91. ISSN: 1857-1727.
 17. ARSENE, I., GORINCHOY, N. DFT study of the entire reaction cycle of H2O2 decomposition and O2 generation catalyzed by Fenton reagent. Chemistry Journal of Moldova. 2019, 14(1), pp. 88-97. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.543.
 18. BALAN, I. Schimbările structurale în moleculele de tip AH3 în procesele redox induse de Pseudo Efectul Jahn-Teller. Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr.6(106), p. 86-92. http://studiamsu.eu/stiinte-ale-naturii/,
 19. GERU, I. Simetria reversării timpului şi rolul ei în sinteza controlată a compușilor coordinativi   binucleari.  Akademos, Revista de Ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2016, nr.2 (41), p. 45-50. ISSN 1857-0461.
 20. MARIN, I. Descompunerea fotocatalitică a apei ca sursă de energie regenerabilă. Akademos, Revista de Ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2017, nr. 3 (46), p. 56-59. ISSN 1857-0461.
 21. КОВАЛЕВ, В., КОВАЛЕВА, О., НЕННО, В. Разработка процессов очистки и кондиционирования биогаза. Studia Universitatis Moldaviae. Ser. Şt. reale şi ale naturii. 2019, 1(121), 141-148. ISSN 1814 3237. 
 22. КОВАЛЕВ, В., КОВАЛЕВА, О., НЕННО, В. Повышение энергетических характеристик биогаза: Часть 1. Технологические факторы, влияющие на процесс метаногенеза. Intellectus. 2019, Nr.1-2, 143-151. ISSN 1857-0496.


Brevete de invenţii

 1. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; UNGUREANU, D.; COPTIUG, E. Instalaţie de decontaminare a toxinelor organice şi bacteriilor din mediul acvatic. Brevet MD 4738. Publ. 2021.01.31, BOPI 1/2021   
 2. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; UNGUREANU, D. Instalaţie de obţinere a biogazului. Brevet MD 4744. Publ. 2021.02.28, BOPI 2/2021
 3. COVALIOV, Victor; SACHEVICI, Veaceslav; COVALIOVA, Olga; RUSNAC, Arcadie; POLESCHUK, Gheorgy. Procedeu de deodorizare a deşeurilor organice. Brevet MD 4750, 2021-10-31. http://www.db.agepi.md/inventions/    
 4. COVALIOV, Victor, COVALIOVA, Olga, NENNO, Vladimir, UNGUREANU, Dumitru, CIOBANU, Natalia, Dispozitiv pentru arderea fără fum a combustibilului gazos cu conţinut redus de metan. Brevet MD 4766. 2021-08-31. http://www.db.agepi.md/inventions/
 5. COVALIOV, Victor, COVALIOVA, Olga, NENNO, Vladimir, DUCA, Gheorghe, Procedeu de obţinere a biogazului. Brevet MD 4767. 2021-09-30. http://www.db.agepi.md/inventions/
 6. COVALIOV, V.; SACHEVICI, V.; COVALIOVA, O.; RUSNAC, A.; POLESCHUK, Gh.  Procedeu de deodorizare a deseurilor organice. Hotarire de acordare brevetului de inventie  nr.9705 din 2021.01.22
 7. VITIU, A., CHIŞCA, D., GORINCIOI, E., COROPCEANU, E.,  BOUROSH. Compus al zincului de tip polimer coordinativ cu ligand nou obținut prin condensare ce manifestă activitate antifungică şi antibacteriană. Brevet de invenție MD 4640. 2020-02-29.
 8. ARICU, A.; CUCICOVA, C.; SECARA, E.; BARBA, A.; UNGUR, N. Compusul 13-amino-14,15-dinorlabd-8(9)-enă pentru utilizare în calitate de remediu antimicotic. Hotărâre nr. 8984 din 02.04.2018.
 9. CUCICOVA, C.; RUDIC, V.; ARÎCU, A.; CEPOI, L.; RUDI, L.; SECARA, E.; VALUŢA, A.; BARBĂ, A.; MISCU, V.; VLAD, P.; CHIRIAC, T. 1-(D8,13-Biciclohomofarnesenoil)-3-amino-1,2,4-triazolul şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linchia. Brevet de inventie, № 4327, BOPI 2015, (2), p. 27-28.
 10. CUCICOVA, C.; RUDIC, V.; ARÎCU, A.; CEPOI, L.; RUDI, L.; SECARA, E.; VALUŢA, A.; BARBĂ, A.; MISCU, V.; VLAD, P.; CHIRIAC, T. N-(D8,13-Biciclohomo- farnesenoilamino)-carbazolul şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linchia. Brevet de inventie, № 4326, BOPI 2015, (2), p. 26-27.
 11. MAŞCENCO, N.; LUPAŞCU, G.; GUREV, A.; BARBA, A.; GORINCIOI, E.; GAVZER, S. Procedeu de tratare a grâului de toamnă contra Fusarium oxysporum. Brevet de inventie, № 4327, BOPI 2015, (2), p. 27-28.
 12. ROBU, Şt.; PRISACARI, V.; KULCIŢKI, V.; GRINCO, M.; BARBA, A. Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene pe bază de lignină grefată cu N'-(5-nitrofurfuriliden)izonicotinhidrazidă. Brevet de inventie, № 4506, BOPI 2017, (8), pag. 29.
 13. ARÎCU, A.; KUCHKOVA, K.; DUCA, Gh.; SECARA, E.; BARBA, A.; DRAGALIN, I.; UNGUR, N. Compusul 1-(4-((4aS,8aS)-2,5,5,8a-tetrametil- 3,4,4a,5,6,7,8,8a- octahidronaftalen 1-il)butan-2-il) guanidină cu activitate antiproliferativă şi citotoxică. Brevet de invenție, Nr. 4630, MD, BOPI 5/2019, p.41.
 14. ARÎCU, A.; KUCHKOVA, K.; DUCA, Gh.; SECARA, E.; BARBA, A.; DRAGALIN, I.; UNGUR, N. Compusul N-carbamimidoil-2-((8aS)-2,5,5, 8a-tetrametil-3,4,4a,5,6,7,8,8 aoctahidronaftalen-1-il)acetamidă cu activitate antiproliferativă şi citotoxică. Brevet de invenție, Nr. 4631, MD, BOPI 5/2019, p.41-42.

Noutăți

19.05.2023
21.12.2022
08.10.2021
26.08.2021