Membru corespondent Ion Geru

 

(8 decembrie 1937, s. Cotiujenii Mari, rl. Şoldăneşti, R. Moldova)

Fizician, domeniul ştiinţific: fizica corpului solid.

  • Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1984)
  • Profesor universitar (1986)
  • Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000)
Geru I

În anul 1954 a absolvit şcoala medie din Cotiujenii Mari, iar în 1959 Facultatea de Fizică şi Matematică, Secţia de Fizică, a Universităţii de Stat din Moldova, după ce a urmat studiile de doctorat la Institutul de Fizică a Semiconductorilor al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei (or. Kiev, 1962-1965).

A activat în calitate de laborant şi laborant superior la Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1959-1962), inginer superior şi cercetător ştiinţific inferior la filiala din Moldova a Institutului Unional de Cercetări Ştiinţifice a Surselor de Curent (1965-1969), cercetător ştiinţific superior la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (1969-1977), conferenţiar universitar (1977- 1984), profesor universitar (1984-2005), şef de catedră (1976,1977), şef al laboratorului nou înfiinţat “Supraconductibilitate şi Magnetism” (1993-2005) la Facultatea de Fizică a Universităţii de Stat din Moldova. În perioada 2005 - 2008 a fost director al Centrului de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare al AŞM. În 2006 în cadrul Centrului fondează un laborator nou de cercetări ştiinţifice Rezonanţa Magnetică şi Spectroscopia Laser, al cărui șef a fost până în a. 2012. În a. 2008 laboratorul fost transferat în cadrul Institutului de Chimie, ca parte componență a laboratorului Chimie Cuantică, Cinetica Chimică și Rezonanță Magnetică. Din 2013 până în prezent este cercetător științific principal în cadrul laboratorului Chimie Fizică și Cuantică al Institutului de Chimie.

Membru corespondent Ion Geru este un savant cu renume în domeniul fizicii stării condensate şi a proceselor de rezonanţă magnetică, fondator de direcţii ştiinţifice noi: “Despicări gigantice de spin în semiconductori semimagnetici” şi “Spectroscopia de micro- şi radiounde a excitonilor în semiconductori”. Domeniile sale de cercetare ţin de teoria simetriei, spectroscopia de micro- şi radiounde a corpului solid, studiul proprietăţilor electrice şi magnetice ale supraconductorilor cu temperaturi critice înalte, spectroscopia optică a fullerenelor, cercetarea magneticilor moleculari.

Printre rezultatele ştiinţifice fundamentale obţinute se evidenţiază: prezicerea rezonanţei duble electron-nucleare magneto-acustice în medii condensate şi a rezonanţei duble radio-optice a excitonilor, confirmate ulterior experimental; identificarea existenţei numai a 4 grupuri de simetrie magnetică în patru culori pentru sisteme cu degenerare Kramers a nivelelor energetice (în locul celor 58 grupuri în două culori utilizate tradiţional); elaborarea metodei de modificare dirijată a tipului de ordonare magnetică în clusteri dimerici; evidenţierea unui tip nou de degenerare a nivelelor şi benzilor de cvasienergie, condiţionată de necomutarea operatorului reversării timpului cu operatorii de translare în timp.

Este autor a concepţiei ştiinţifice noi “reversarea parţială a timpului”, confirmată prin date experimentale. Pe baza teoriei grupurilor a demonstrat că datorită existenţei simetriei în raport cu reversarea timpului are loc interzicerea anumitor direcţii de orientare în spaţiu a momentelor magnetice ale ionilor paramagnetici din clusteri cu degenerare Kramers a nivelelor energetice. Această selecţie a direcţiilor posibile de orientare în spaţiu a momentelor magnetice poate fi considerată ca rezultat al unei corelaţii anterior necunoscute dintre proprietăţile operatorului reversării timpului şi structura grupurilor de simetrie magnetică în patru culori. O altă consecinţă a simetriei inversiei temporare este stabilitatea populaţiilor nivelelor de spin a sistemelor cuantice cu degenerare Kramers în raport cu distorsiunile structurale.

A publicat peste 350 lucrări ştiinţifice, inclusiv trei monografii şi peste 200 articole științifice în revistele ЖЭТФ, Доклады АН СССР, ФТТ, ФТП, Известия АН СССР, Украинский физический журнал, Теоретическая и экспериментальная химия, Журнал структурной химии, Журнал неорганической химии, Superconductor Science and Technology, Physica C, International Journal of Modern Physics B, Journal of Allows and Compounds, Journal of Superconductivity, Sensors and Actuators, Molecular Materials, Fullerene Science and Technology, International Journal of Modern Physics Letters B, Applied Magnetic Resonance, Balkan Physics Letters, Romanian Journal of Physics, Romanian Reports in Physics. Şi-a prezentat rezultatele valoroase la 45 conferinţe ştiinţifice internaţionale. A contribuit la pregătirea a 5 doctori şi a unui doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

Pe parcursul anilor 1968-2005 a desfăşurat o activitate didactică importantă prin cursuri de lecţii (fizica generală, mecanica teoretică, astronomia, teoria grupurilor, teoria oscilaţiilor, teoria magnetismului, electrodinamica tehnică, bazele fizicii moderne, mecanica cuantică, fizica statistică, rezonanţa magnetică, neliniarităţi în corpuri solide, şi altele) ţinute la USM, UTM, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău şi Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. Este decorat cu ordinul “Gloria Muncii”.

Referințe

  1. Geru, Ion; Shter, Dieter. Resonance Effects of Excitons and Electrons. Basics and Applications. Eds. SPRINGER Science-Business media B.V. 2013, 283 p., ISSN 1616-6361, ISBN 978-3-642-35807-4.
  2. Geru, Ion. Repere pe axa timpului. Tipografia AŞM, Chişinău, 2013, 276 p. ISBN 978-9975-62-335-3.
  3. Geru, Ion. Transactions on metrology and analytical methods of research. Tipografia AŞM Chişinău 2010, 283 p. ISBN 978-9975-62-276-9.
  4. Academia de Științe a Moldovei. Academicieni și membri corespondenți. Duca Gh. (coord.), Chișinău, 2015, 192 p.
  5. Aricu A., Nastas R., Cocu M. The Institute of Chemistry at 60 years anniversary. Brief history, achievements and perspectives. Chemistry Journal of Moldova, 2019, 14(1), p. 8-31. doi: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2019.349.