Laboratorul Chimie Coordinativă

LCC

 

Șeful laboratorului dr. habilitat, conf. cerc. Ion BULHAC

Birou:  215
Telefon: (+373 22) 73 96 11
Email: ionbulhac @ yahoo.com 

                                                    

 


 

Scurt istoric

Laboratorul Chimie  Coordinativă  este  unul dintre cele mai vechi și  reprezentative  laboratoare  ale institutului. Investigațiile în domeniul chimiei compușilor coordinativi s-au extins substanțial după formarea (în a. 1956) Sectorului de Chimie Anorganică a Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS. În a. 1975, laboratorul a fost numit Chimia Compușilor Coordinativi, condus de acad. Antonie Ablov (în perioada 1959-1978).

in 1978 până în 2006, șeful laboratorului a fost acad. Nicolae Gărbălău. O perioadă relativ mică, pe parcursul a. 2006 laboratorul a fost condus de către mem. cor. Mihail Revenco. 

                                                                                                   

Domenii de cercetare
 • Elaborarea procedeelor de sinteză, în special sinteza templată, a compuşilor coordinativi mono-, polinucleari, polimerici, macrociclici şi supramoleculari ai metalelor de tranziţie cu liganzi organici polifuncţionali (oxime, acizi carboxilici, baze Schiff, amine organice ş.a.);
 • Cercetări fundamentale în elucidarea proprietăţilor fizice, chimice, spectrale, structurale, magnetice și catalitice  ale  compuşilor  sintetizaţi,   efectuate cu utilizarea metodelor fizice: difracția cu raze X, RMN, RES, spectroscopia IR şi UV-Vis, Mössbauer, fotoluminescența, magnetochimia, termogravimetria;
 • Cercetări aplicative ale compuşilor coordinativi și compozițiilor în baza acestora în calitate de stimulatori ai activităţii vitale a unor tulpini de microorganisme și alge, precum şi ca stimulatori pentru ridicarea productivităţii şi rezistenţei la secetă moderată a unor plante de cultură.
 • Studiul procesului de coordinare, inclusiv templat, pentru obţinerea compuşilor coordinativi cu diversă nuclearitate și polimerici, utilizând agenți de coordinație polidentați și de tip „coroană”, cu proprietăţi programate de biostimulatori, catalizatori, inhibitori, pigmenţi foto- şi termostabili, materiale adsorbante și fotoluminescente pentru agricultură, biologie, microbiologie, tehnică, microelectronică ş.a.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Ion BULHAC
dr. habilitat, conf. cerc.
Șef laborator

birou 215
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: ionbulhac @ yahoo.com; ion.bulhac @ ichem.md

Anastasia ȘTEFÎRȚĂ
dr. habilitat, prof. cerc.
Cercetător științific principal

birou 211
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: anastasia.stefirta @ gmail.com

Maria COCU
dr., conf. cerc.
Cercetător științific coordonator

birou 203; 325
tel.: (+373 22) 73 99 63
email: mariacocu @ gmail.com; maria.cocu @ ichem.md

Vera ZUBAREVA
dr.
Cercetător științific superior

birou 212
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: verzub @ mail.ru; vera.zubareva @ ichem.md

Olga DANILESCU
dr.
Cercetător științific superior

birou 209
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: olgadanilescu @ gmail.comolga.danilescu @ ichem.md

Lilia BRÎNZĂ
dr., conf. cerc.
Cercetător științific superior

birou 211
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: liliabrinza15 @ gmail.com

Lidia CUBA
Cercetător științific

birou 206
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: l-koba @ list.ru

Vasile LOZOVAN
dr.
Cercetător științific superior

birou 202
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: lozovanvasile90 @ gmail.com ; vasile.lozovan @ ichem.md

Dumitru URECHE
Cercetător științific
doctorand

birou 204
tel.: (+373 22) 73 96 11
email: dumitru.ureche @ ichem.md; d.ureche @ yahoo.com

Tatiana MITINA
Cercetător științific

birou 131
tel.: (+373 22) 73 99 77
email: mitina_tatiana @ mail.ru; tatiana.mitina @ ichem.md

Monografii

 1. COROPCEANU, E.; CILOCI, A.; ȘTEFÎRȚĂ, A.; BULHAC, I. Study of useful properties of some coordination compounds containing oxime ligands. Academica Greifswald, Germania. 2020. 266 p. ISBN 978-3-9402237-24-8.
 2. DRAGANCEA, Diana. Chimie supramoleculară. Curs de lecții, masterat. Chișinău, 2018, 75 p
   

Articole în reviste de circulaţie internaţională cu IF şi SCOPUS

 1. BOUROSH, P.; COCU, M.; DANILESCU, O. AND BULHAC I. Binuclear Vanadium(V) Complex with the Ligand Based on Isonicotinic Acid Hydrazide and 1-Phenyl-1,3-Butanedione: Synthesis and Crystal Structure. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2023, vol. 49, no. 3, pp. 195–205.  Doi: 10.1134/S1070328423700409. (IF: 1,814)
 2. BOUROSH, P., COROPCEANU, E., RIJA, A., URECHE, D., CILOCI (DESEATNIC), A., CLAPCO, S., DVORNINA, E., LABLIUC, S., BULHAC, I. Synthesis and structures of disulfanilamideglyoxime and Ni(II) and Cu(II) complexes with this ligand stimulating the proteolytic properties of [Cu(DsamH2)3]SO4·5H2O. In: Russian Journal of Coordination Chemistry / Koordinatsionnaya Khimiya, 2022, vol. 1(48), pp. 41-51. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328422010018; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/152502 (FI: 1,179).
 3. CHUMAKOV, Y.M., DANILESCU, O., BOUROSH, P.N., KULIKOVA, O.V., BULHAC, I., CROITOR, L. Metal ions impact on the isostructurality and properties of 2D coordination polymers. In: CrystEngComm, 2022, vol. 24, pp. 4430-4439. https://doi.org/10.1039/D2CE00444E  (FI: 3,545).
 4. DANILESCU, O., BULHAC, I., BOUROSH, P.N., CROITOR, L. Anion-assisted Fe(III)-coordination supramolecular systems based on 2,6-diacetylpyridine dihydrazone. In: Polyhedron. 2022, vol. 215, pp. 115679. https://doi.org/10.1016/j.poly.2022.115679; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/150193 (FI: 3,052).
 5. LOZOVAN, Vasile, KRAVTSOV, Victor, COSTRIUCOVA, Natalia, SIMINEL,  Anatolii, KULIKOVA, Olga, FONARI, Marina. Tunability in dimension, metal and ligand coordination modes and emission properties in Cd(II) and Zn(II) coordination networks based on 4,4’-(hydrazine-1,2-diyilidenebis(methanylylidene)) dibenzoic acid linker In: Journal of Solid State Chemistry, 2022, vol. 310, 123021. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2022.123021; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/152743 (FI: 3,498).
 6. URECHE, D., BULHAC, I., SHOVA, S., BOUROSH, P. Pseudomacrocyclic bis(dianilineglyoxime)cobalt(III) complexes cations: Synthesis and structures. In: Russian  Journal of Coordination Chemistry, 2022, 48(6), pp. 333-343. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328422060070 (FI = 1,179).
 7. DARII, Marian, MIKOSCH, Annabel, LEUSEN, Jan van, KRAVTSOV, Victor, DVORNINA, Elena, CLAPCO, Steliana, CILOCI, Alexandra, KOGERLER Paul and BACA, Svetlana. FeII/III and MnII complexes based on 2,4,6-tris(2-pyridyl)-triazine: synthesis, structures, magnetic and biological properties. In: RSC Adv., 2022, 12, p. 29034–29047, DOI: 101039/d2ra04868j. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2022/ra/d2ra04868j (FI:4,036).
 8. CROITOR, L., COCU, M., BULHAC, I., BOUROSH, P.N., KRAVTSOV, V.CH., PETUHOV, O., DANILESCU, O. Evolution from discrete mononuclear complexes to trinuclear linear cluster and 2D coordination polymers of Mn(II) with dihydrazone Schiff bases: preparation, structure and thermal behavior. In: Polyhedron, 2021, vol. 206, 115329. DOI: https://doi.org/10.1016/j.poly.2021.115329. (FI: 3,052)
 9. DANILESCU, O., BOUROSH, P.N., PETUHOV, O., KULIKOVA, O.V., BULHAC, I., CHUMAKOV, Y.M., CROITOR, L. Crystal engineering of Schiff base Zn(II) and Cd(II) homo- and Zn(II)M(II) (M = Mn or Cd) heterometallic coordination polymers and their ability to accommodate solvent guest molecules. In: Molecules, 2021, vol. 26, pp. 2317-2331. https://doi.org/10.3390/molecules26082317.  (FI: 3,267)
 10. КОРОПЧАНУ, Э.Б., УРЕКЕ,  Д., РИЖА, А.П., ЧИЛОЧИ, А.А., КЛАПКО,С.Ф., ДВОРНИНА, Е.Г.,  БУЛХАК, И.И., КОКУ, M.A., БОУРОШ, П.Н. Cинтез и строение комплексных соединений никеля(II) на основе дианилинглиоксима. Стимулирующие протеолитические свойства [Ni(DAnH)2]·0.25H2O. In: Коорд. Химия, 2021, т. 47, №: 1, cтр. 21-29.  DOI: 10.31857/S0132344X21010023.  (FI: 1,168) (COROPCEANU, E.B., URECHE, D., RIJA, A.P., CILOCI, A.A., CLAPCO, S.F., DVORNINA,  E. G., BULHAC, I. I., COCU, M.A. and BOUROSH, P.N. Synthesis and Structures of Nickel(II) Complexes Based on Dianilineglyoxime. Stimulation of the Proteolytic Properties by [Ni(DAnH)2]·0.25H2O. In: Russian Journal of Coordination Chemistry, 2021, Vol. 47, no. 1, pp. 17–25. https://doi.org/10.1134/S1070328421010024. (FI: 1,179))
 11. КУБА, Л. Н., ГОРИНЧОЙ, Е. К., ДРАГАНЧА, Д. П., ШОВА, С. Г., БОУРОШ, П. Н. Нековалентные взаимодействия в архитектурах с семикарбазонами замещенного салицилового альдегида. In: Коорд. химия., 2021, vol. 47, № 7, pp. 438–452. DOI: 10.31857/S0132344X21070033  (FI: 1,168) / CUBA, L. N., GORINCIOI, E. C.,  DRAGANCEA, D. P.,  SHOVA, S. G.,  BOUROSH, P. N. Noncovalent Interactions in the Architectures with Substituted Salicylaldehyde Semicarbazones. In: Rus. J. Coord. Chem., 2021, 47(7), pp. 488–501. DOI: 10.1134/S1070328421070034  (FI: 1,179)
 12. ВИТИУ, А., КОРОПЧАНУ, Э., БОУРОШ, П. Координационные соединения переходных металлов с роданин-3-уксусной кислотой. In: Коорд. химия., 2021, т. 47,  № 11, c. 655-667. DOI: 10.31857/S0132344X21110062  (FI: 1,168) ( VITIU, A., COROPCEANU, Ed., BOUROSH, P. Coordination Compounds of Transition Metals with Rhodanine-3-acetic Acid. In: Russian Journal of Coordination Chemistry, 2021, vol. 47, no. 11, pp. 717–729 (FI: 1,179))
 13. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I., COROPCEANU, E., VOLOȘCIUC L., BRÎNZĂ, L. The action of some cytokinin-type compounds on the self-regulation of plant water status under conditions of adverse humidity variation and repeated water stress. In: SSRG International Journal of Agriculture and Environmental Science, 2021, vol. 8, № 3, p. 1-7. ISSN: 2394 –2568. DOI: 10.21474/IJAR01/13166  (FI: 1,19)
 14. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I., COROPCEANU, E., BRÎNZĂ, L. The action of some cytokinin-type compounds on the antioxidant protection capacity of plants in conditions of unfavorable variation of humidity and repeated water stress. In: International Journal of Advanced Researches, 2021, vol. 9, no. 7, pp.  642 – 653. DOI: 10.21.474/ IJAR 01/ 13166/ DOI: http://dx/doi/org/10.21474/IJAR01/13166. ISSN 2320-5407 (FI: 7,02)
 15. CHISCA, D., CROITOR, L., COROPCEANU, E.B., FONARI M.S. Four Cu(II) coordination polymers with isonicotinamide and picolinic acid in interplay with anionic and neutral linkers. In: Inorganic Chemistry Communications, 2021, 132, 108864. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1387700321004196 (IF: 1,943)
 16. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I.,  COROPCEANU, E.,   BRÎNZĂ, L.  Polyel   – compound with antioxidant properties. In: Journal of Applied Life Sciences and Environment (ALSE), 2021, Vol.  LIV, no.  2 (186),  pp. 146 – 155.  https://doi.org/10.46909/journalalse-2021-014
 17. a) ДАНИЛЕСКУ,  O.; БУЛХАК, И.; ШОВА, С.; НОВИЦКИЙ, Г.; БОУРОШ, П. Синтез, структура и свойства координационных соединений меди(II) с основаниями Шиффа на основе ароматических карбонильных соединений и гидразидов карбоновых кислот. B: Координационная химия. 2020, т. 46(12), с. 758–769. Doi: https://doi.org/10.31857/S0132344X20090017 (IF: 1,016). (DANILESCU, O.; BULHAC, I.; SHOVA, S.; NOVITCHI, G.; BOUROSH, P. Coordination Compound of Copper(II) with Schiff Bases Based on Aromatic Carbonyl Compounds and Hydrazides of Carboxylic Acids: Synthesis, Structures, and Properties. Russ. J. Coord. Chem. 2020, 46(12), 838—849. Doi: https://doi.org/10.1134/S1070328420090018 (IF: 0,973)).
 18. LOZOVAN, V.; KRAVTSOV, V. CH.; COROPCEANU, E. B.; SIMINEL, V.; KULIKOVA,  O. V.; COSTRIUCOVA, N. V.; FONARI, M. S. Water-sulfate anion interplay in the evolution of solid state architectures and emission properties of Zn and Cd coordination networks with four azine ligands, In: Journal of Solid State Chemistry, 2020,  286, p. 121312. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121312 (IF:2.726). 
 19. LOZOVAN, V.; KRAVTSOV, V. CH.; GORINCIOI, E.; ROTARU, A.; COROPCEANU, E. B.; SIMINEL, V.; FONARI, M. S. Chromism, positional, conformational and structural isomerism in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on methylated azine N,N’-donor linkers. In: Polyhedron, 2020, 180, p. 114411 (IF: 2.27). Doi: https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114702  (IF: 2,284). 
 20. УРЕКЕ, Д.; РИЖА, А.; БУЛХАК, И.; КОРОПЧАНУ, Е.; БОУРОШ, П. Синтез и структурное исследование 2D координационных полимеров Zn(II), Cd(II) и Mn(II) на основе ди-м-аминобензоилглиоксима. B: Журн. Неорг. Химии. 2020, т. 65, № 12, с. 1633-1642. Doi: https://doi.org/10.1134/S0036023620120189 (IF: 0,940). 
 21. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. Using of the study on energy profile in the predicting of the substitution reaction occurring at the chemistry course. In: Social Sciences and Education Research Review. 2020, v. 7, nr. 1, pp. 194-211. ISSN 2393-1264.
 22. CHISCA, D.; CROITOR L.; COROPCEANU E.; PETUHOV O.; VOLODINA G.; BACA S.; KRÄMER K.; HAUSER J.; DECURTINS S.; LIU S.-X.; FONARI M. Six Flexible and Rigid Co(II) Coordination Networks with Dicarboxylate and Nicotinamide-Like Ligands: Impact of Noncovalent Interactions in Retention of Dimethylformamide Solvent. Cryst. Growth Des., 2016, 16, 7011−7024. (IF: 4,425).
 23. CHISCA, D.; CROITOR, L.; COROPCEANU, E.; PETUHOV, O.; BACA, S.; KRÄMER, K.; LIU, S.; DECURTINS, S.J.; RIVERA-JACQUEZ, H.; MASUNOV, A.; FONARI,  M. From Pink to Blue and Back to Pink Aga Changing the Co(II) Ligation in a Two-Dimensional Coordination Network upon Desolvation.  CrystEngComm., 2016, 18, p. 384-389. ISSN 1466-8033. (IF: 4.034).
 24. CHISCA, D.; CROITOR, L.; PETUHOV, O.; COROPCEANU, E.; FONARI, M. MOF-71 as a degradation product in single crystal to single crystal transformation of new three-dimensional Co(II) 1,4-benzenedicarboxylate. CrystEngComm., 2016, 18, p. 38-41. ISSN 1466-8033. (IF: 4.034).
 25. CHISCA, D.; CROITOR, L.; PETUHOV, O.; KULICOVA, O.; VOLODINA, G.; COROPCEANU, E.; MASUNOV, A.; FONARI, M. Tuning Structures and Emissive Properties in a Series of Zn(II) and Cd(II) Coordination Polymers Containing Dicarboxylic Acids and Nicotinamide Pillars.  CrystEngComm., 2018, 20, P. 432-447. (IF: 3,474).
 26. COROPCEANU. E.; RIJA, A.; LOZAN, V.; BULHAC, I.; DUCA, GH.; KRAVTSOV, V.;  BOUROSH, P. Discrete Binuclear Cobalt(III) Bis-dioximates with Wheel-and-Axle Topology as Building Blocks To Afford Porous Supramolecular Metal−Organic Frameworks.  Crystal Growth & Design, 2016, 16, p. 814-820. ISSN 1528-7483. (IF: 4,425).
 27. CROITOR, L.; COROPCEANU, E.; PETUHOV, O.; KRAMER, K.; BACA, S.; LIU, S.-X.; DECURTINS, S.; FONARI, M. A one-dimensional coordination polymer based on Cu3-oximato metallacrowns bridged by benzene-1,4-dicarboxylato ligands: structure and magnetic properties.  Dalton Transactions, 2015, 44, 7896–7902, ISSN: 1477-9226, 1477-9234 (IF: 4,09).
 28. CROITOR, L.; GRABCO, D.; COROPCEANU, E.; PYRTSAC, C.; FONARI, M. The softness of one-dimensional coordination polymer catena-{(adipato-O,O')-bis(pyridine-4-aldoxime)-copper(II)} under mechanical loads. CrystEngComm.,  2015, 17, p. 2450-2458, ISSN: 1466-8033 (Electronic) 1466-8033 (Linking) ( IF: 3,85).
 29. DRAGANCEA, D.; TALMACI, N.; SHOVA, S.; NOVITCHI, GH.; DARVASIOVA, D.; RAPTA, P.; BREZA, M.; GALANSKI, M.; KOZISEK, J.;  MARTINS, N. M. R. L., MARTINS, M. D. R. S.; POMBEIRO, A. J. L.; ARION, V. B. Electronic structure of oxido- and/or dioxidovanadium units in two different but closely related families of complexes with substituted 1,5-bis(2-hydroxybenzaldehyde)carbohydrazones and their use as catalyst precursors in oxidation of cyclohexane.  Inorg. Chem., 2016, 55, 9187−9203. (IF: 4,82).
 30. MELNIC, E.; COROPCEANU, E.; FORNI, A.; CARIATI, E.; KULIKOVA, O.; SIMINEL, A.; KRAVTSOV, V.;  FONARI, M. Discrete Complexes and One-Dimensional Coordination Polymers with [Cu(II)(2,2′-bpy)]2+ and [Cu(II)(phen)]2+ Corner Fragments: Insight into Supramolecular Structure and Optical Properties. Crystal Growth & Design, 2016, 16, p. 6275−6285. ISSN 1528-7483. (IF: 4,42).
 31. COROPCEANU, E.; CROITOR, L.; SIMINEL, A.; CHUMAKOV, YU.; FONARI, M. The luminescence attenuation in the solid state by fluoride anion entrapped in the one-dimensional Zn(II) dioximate and mononuclear Cd(II) dioxime.  Polyhedron, 2016, 109, p. 107-114. ISSN 0277-5387. (IF: 2,108).
 32. CROITOR, L.; CHISCA, D.; COROPCEANU, E.; VOLODINA, G.; PETUHOV, O.; FONARI, M. Solvent-rich layered cobalt(II) 1,4-benzenedicarboxylate based on binuclear {Co2(m-OH2)(RCOO)2} secondary buiding unit.  Journal of  Molecular Structure, 2017, 1137, p. 136-141. ISSN 0166-1280  (IF: 1,71).
 33. CROITOR, L.; COROPCEANU, E.; DUCA, Gh.; SIMINEL, A.; FONARI, M. Nine  Mn(II), Zn(II) and Cd(II) mixed-ligand coordination networks with rigid dicarboxylate and pyridine-n-aldoxime ligands: impact of the second ligand in structures’ dimensionality and solvent capacity.  Polyhedron.  2017, 129, 9-21. ISSN 0277-5387. (IF: 2,108.)
 34. LOZOVAN, V.; KRAVTSOV, V.CH.; COROPCEANU, E.B.; ROTARU, P.; SIMINEL, A.V.; FONARI, M.S. Binuclear and polymeric Zn(II) and Cd(II) coordination compounds with chromophore N-((pyridin-4-yl)methylene)benzene-1,4-diamine obtained in situ: Preparation, structural and spectroscopic study. Inorganica Chimica Acta. 2019, 491, 42-51. ISSN 0020-1693 (IF: 2,264)
 35. BORDIAN, OLGA; VERLAN, VICTOR; CULEAC, ION; IOVU, MIHAIL; ZUBAREVA, VERA; NISTOR, IURIE. Optical characterization of a new nanocomposite SBMA/Eu(TTA)3(Ph3PO)2.  Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies  VII, 2015, doi: 10.1117/12.2069989 (8 pagini). ISSN (print): 2286-3540, ISSN (online): 2286-3559  (IF: 0,23).
 36. BORDIAN, O.; VERLAN, V.; CULEAC, I.; IOVU, M.; ZUBAREVA V. Photoluminescente properties of Eu(o-MBA)3 Phen organic compound embedded in PEPC polymer matrix.  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2017, 19(3–4),  p. 223 – 227. ISSN  1454-4164. (IF: 0,29).
 37. COROBET, A.; VITIU, A.; PETUHOV, O.; CROITOR, L. Sulfur extrusion and sulfur oxidation of 2,2′-dithiodibenzoic acid in combination with Cu(II) ion and in the absence of co-ligands: Structural, spectroscopic and thermogravimetric evidence. Polyhedron, 151, 2018, p. 51-57. DOI: 10.1016/j.poly.2018.05.013. (IF 1,92).
 38. KRAVTSOV, V. CH.; MALAESTEAN, I.; STINGACH, E. P.; DUCA, G. G.; MACAEV, F. Z.; VAN LEUSEN, J.; KOGERLER , P.; HAUSER, J.; KRAMER, K.; DECURTINS, S.; LIU, SHI-XIA; GHOSH, A. C.; GARCIA, Y.; BACA, S. G. Hexanuclear Fe(III) wheels functionalized by amino-acetonitrile derivatives.  Solid State Sciences, 2018, 78, 156-162. ISSN:1293-2558. (IF: 1.811).
 39. ŞTEFÎRŢĂ, A.; BOTNARI, V.; BRÂNZĂ, L.; BULHAC, I.; CHILINCIUC, A.L.. Agronomical biofortification of garlic plant (Allium sativum L.) in aspect of increasing selenium content and antioxidant properties.  Advansement in Medicinal Plant Rresearch, 2016, 4(3), pp.99-105, ISSN: 2354-2152. (IF: 0.641).
 40.  БУЛХАК, И.; ДАНИЛЕСКУ, О.; РИЖА, А.; ШОВА, С.; КРАВЦОВ, В.Х.; БОУРОШ, П.Н. Синтез и кристаллическая структура комплексов Со(П) с пентадентатными Шиффовыми основаниями 2,6-диацетилпиридингидразонов. Координационная химия, 2017, 43(1) 23-38 (rusă). ISSN 0132-344X. (IF:  0,541).
 41. BULHAC, I.; DANILESCU, O.; RIJA, A.; SHOVA, S.; KRAVTSOV, V.Ch.;    BOUROSH, P.N. Cobalt(II) Complexes with Pentadentate Schiff Bases 2,6-Diacetylpiridine Hydrazones: Syntheses and Structures.  Russian Journal of Coordination Chemistry. 2017, 43(1), p. 21-36. ISSN 1070-3284. (engleză) (IF: 0,541).
 42. БОУРОШ, П.;  БУЛХАК, И.; МЫРЗАК, А.; ШОВА, С.; ДАНИЛЕСКУ, О.. Синтез и строение моно- и биядерного комплексов ванадия с пентадентатным основанием  Шиффа 2,6-диацетилпиридин-бис(никотиноилгидразон).  Координационная химия, 2016, 42(3), с. 137-145. (IF: 0.516).
 43. БОУРОШ, П.; БУЛХАК, И.; КОВАЧ, О.; ЗУБАРЕВА, В.; МИТИНА, Т. Бис-α-Бензилдиоксиматные комплексы железа(II) с 3- и 4-пиридинполуацеталями в качестве аксиальных лигандов: синтез, строение и физико-химические свойства. Координационная химия, 2018, 44(4), 255-265 (FI: 0.717).
 44. BOUROSH, P.; BULHAC, I.; COVACI, O.; ZUBAREVA, V.; MITINA, T. Iron(II) Bis-α-Benzyldioximate Complexes with 3- and 4-Pyridine Hemiacetals as Axial Ligands: Synthesis, Structure, and Physicochemical Properties. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2018, 44(8), pp. 507-517. ISSN 1070-3284.
 45. БОУРОШ, П.; БОЛОГА, О.; ДЕСЯТНИК-ЧИЛОЧИ, А.; ТЮРИНА, Ж.; БУЛХАК, И. Синтез и строение смешанных диоксиматов кобальта(Ш) с производными гуанидина и их биологические свойства.  Координационная химия. 2017, 43(9), c. 553-562. ISSN  0132-344X. (rusă). (IF:  0,541).
 46. BOUROSH, P.; BOLOGA, O.; DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; BULHAC, I. Synthesis, Structure, and Biological Properties of Mixed Cobalt(III) Dioximates with Guanidine Derivatives.  Russian Journal of Coordination Chemistry, 2017, 43(9), p. 591-599. ISSN 1070-3284. (engleză). (IF: 0,541).
 47. ВИТИУ, А.А.; КОРОПЧАНУ, Э.Б.; БОУРОШ, П.Н. Cинтез и строение новых координационных полимеров Zn(II) и Co(II) с 1,3,5-бензолтрикарбоновой кислотой. Координационная химия, 2017, 43(11), c. 676-683. (IF:  0,541).
 48. ВИТИУ, А.А.; КОРОПЧАНУ, Э.Б.; БОУРОШ, П.Н. Новые координационные полимеры Zn(II) и Cd(II) с 1,2-бензолдикарбоновой кислотой: синтез и строение. Коорд. Химия. 2019, 45(2), 67–78. ISSN (PRINT) 0132-344X  (IF:0,674).
 49. VITIU, A.A.; COROPCEANU, E.B.; BOUROSH, P.N. New Zn(II) and Cd(II) Coordination Polymers with 1,2-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2019, 45(2), 81–91. ISSN (PRINT) 1070-3284 (IF:0,674).
 50. ВИТИУ, А.А.; КОРОПЧАНУ, Э.Б.; БОУРОШ, П.Н. Синтез и кристаллическая структура новых комплексов Сu(II) и Co(II) с 2-бензоилпиридином. Коорд. Химия. 2019, 45(11), 700-704. ISSN (PRINT) 0132-344X (IF:0,674).
 51. VITIU, A.A.; COROPCEANU, E.B.; BOUROSH, P.N. New Сu(II) and Co(II) Complexes with 2-Benzoylpyridine: Syntheses and Crystal Structures. Russian Journal of Coordination Chemistry. 2019, 45(11), 804–808. ISSN (PRINT) 1070-3284 (IF:0,674).
 52. ВИТИУ, A.A; КOРОПЧАНУ, Э.Б.; БОУРОШ, П.Н.  Синтез и кристаллическая структура α-диметилглиоксиматов Co(III) c имидазолом. Журнал структурной химии, 2017, 58(3), c. 571-576. ISSN: 0022-4766 ISSN: 1573-8779  doi 10.15372/JSC20170314 (IF: 0,536).
 53. КОРОПЧАНУ, Э.Б.; БОЛОГА, О.А.; АРСЕНЕ, И.; ВИТИУ, А.; БУЛХАК, И.И.; ГОРИНЧОЙ, Н.; БОУРОШ, П.Н. Cинтез и исследование продуктов внутрисферного замещения в азид-содержащих диоксиматах Сo(III).  Коорд. Химия, 2016,  42(8), с. 480-502. ISSN 0132-344X. (IF: 0,516).
 54. КОРОПЧАНУ, Э.Б.; БУЛХАК, И.; ШТЕФЫРЦЭ, А.А.; БОТНАРЬ, В.Ф.; МЕЛЕНЧУК, М.; КУЛИГИН, Е.; БОУРОШ, П.Н. Синтез, кристаллическая структура и биологические свойства комплекса [Co(DmgH)2(Seu)1.4(Se-Seu)0.1][BF4]. Координационная химия. 2017,.43(3), c. 156-163 (rusă) ISSN 0132-344X. (IF:  0,541).
 55. COROPCEANU, E.D.; BULHAC, I.; SHTEFYRTSE, A. A.; BOTNAR, V.F.; MELENCHUK, M.; KULIGIN, E.; BOUROSH, P.N. Synthesis, Crystal Structure, and Biological Properties of the Complex   [Co(DmgH)2(Seu)1.4(Se-Seu)0.1][BF4].  Russian Journal of Coordination Chemistry, 2017, 43(3), p. 164-171. ISSN 1070-3284. (engleză). (IF:  0,541).
 56. КОРОПЧАНУ, Э.Б.; КРОИТОР, Л.; ЧИЛОЧИ, А.А.; ТЮРИНА, Ж.П.; ДВОРНИНА, Е.Г.; КОДРЕАНУ, C. З.; ФОНАРЬ, М.С. Cинтез и строение моноядерных комплексов цинка с  пиридин-2-альдоксимом. Координационная химия, 2017, 43(5), c. 268-264. ISSN  0132-344X. (IF: 0,541).
 57. КОРОПЧАНУ, Э.Б.; КРОИТОР, Л.; ЧИЛОЧИ, А.А.; КЛАПКО, С.Ф.; ЛАБЛЮК, С.В.; КОДРЕАНУ, C.З.; ФОНАРЬ, М.С. Cинтез и исследование некоторых  1,2-циклогександиондиоксиминов цинка и кадмия. Координационная химия. 2017,.43(7), c. 399-406. ISSN  0132-344X. (IF: 0,541).
 58. КОРОПЧАНУ, Э.; РУДИК, В.; ЧЕПОЙ, Л.; РУДЬ, Л.; ЛОЗАН, В.; КИРИЯК, Т.; МИСКУ, В.; БУЛХАК, И.; КРАВЦОВ, В.; БОУРОШ, П. Синтез и структура [Co(DmgH)2(Thio)2]2F[PF6]. Влияние фторсодержащих диоксиматов Co(III) на физиологические процессы микроводоросли Porphyridium cruentum. Коорд. Химия. 2019, 45(3), 170–177. ISSN (PRINT) 0132-344X  (IF:0,674).
 59. COROPCEANU, E.; RUDIC, V.; CEPOI, L.; RUDI, L.; LOZAN, V.; CHIRIAC, T.; MISCU, V.; BULHAC, I.; KRAVTSOV, V.; BOUROSH, P. Synthesis and Crystal Structure of [Co(DmgH)2(Thio)2]2F[PF6]. The Effect of alga Porphyridium cruentum. In: Russian Journal of Coordination Chemistry. 2019, 45(3), 206–213. ISSN (PRINT) -3284 (IF: 0,674).
 60. ЛОЗОВАН, В.; КОРОПЧАНУ, Э.Б.; БОУРОШ, П.Н.; МИКУ, А.; ФОНАРЬ, М.C. Синтез, кристаллическая структура и люминесцентные свойства координационных полимеров Zn и Cd на основе двух изомерных азиновых лигандов. Коорд. Химия, 2019, 45(1), 13–23. ISSN (PRINT) 0132-344X   (IF:0,674).
 61. LOZOVAN, V.; COROPCEANU, E.; BOUROSH, P.; MICU, A.; FONARI, M. Coordination polymers of Zn and Cd based on two izomeric azinic ligands: synthesis, crystal structures and luminescent properties. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2019, 45(1), 11–21. ISSN (PRINT) 1070-3284 (IF:0,674).
 62. УРЕКЕ, Д.; БУЛХАК, И.; РИЖА, А.; КОРОПЧАНУ, Э.; БОУРОШ, П. Синтез и структура соли дианилинглиоксима и его биядерных комплексов Zn(II) и Mn(II) с 1,3-бензолдикарбоновой кислотой. Координационная химия. 2019, 45(12), 720-733. ISSN (PRINT) 0132-344X (IF:0,674).

URECHE, D.; BULHAC, I.; RIJA, A.; COROPCEANU E.; BOUROSH, P. Dianilineglyoxime Salt and Its Binuclear Zn(II) and Mn(II) Complexes with 1,3-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures. Russ. J. Coord. Chem. 2019, 45(12), 843-855. ISSN (PRINT) 1070-3284 (IF:0,674).

Articole în reviste naţionale

 1. NEDBALIUC, B., CIOBANU, E., CHIRIAC, E., GRIGORCEA, S., ALUCHI, N., BRÎNZĂ, L., NEDBALIUC, R. Caracterizarea comunităţilor algale ale lacului Rîşcani (or. Chişinău) prin prisma relaţiilor interspecifice. În: Acta et Commentationes Științe exacte și naturale, 2021, v. 11, nr. 1, pp. 38-47.  https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte/issue/view/35
 2. BRÎNZĂ, L., NEDBALIUC, B., GRIGORCEA, S., NISTIRIUC, L., TUMURUC, V., MUŞTUC, M. Diversitatea taxonomică şi rolul bioindicator a algoflorei bentonice a lacului "La Izvor" (or. Chişinău). În: Acta et commentationes. Ştiinţe Exacte şi ale Naturii,  2021, nr. 1 (11), Chişinău, UST, pp. 48-53. ISSN 2537-6284. https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte/issue/view/35
 3. BULHAC, I.; DESEATNIC-CILOCI, A.; BOUROSH, P.; TIURINA, J.; BOLOGA, O.; BIVOL, C.; CLAPCO, S.; VEREJAN, A.; LABLIUC, S.;  DANILESCU, O. Structure and some biological properties of Fe(III) complexes with nitrogen-containing ligands.    Chemistry Journal of Moldova, 2016, 11(1), p. 39-49. ISSN: 1857-1727.
 4. CUBA, L.; BOUROSH, P.; KRAVTSOV, V.; GORINCIOI, E.; DRAGANCEA, D. Oxido- and dioxidovanadium(V) complexes with o-vanillin semicarbazone: synthesis and crystal structure.  Chemistry Journal of Moldova, 2018, 13(1), p. 36-46, DOI: 
 5. DANILESCU, O. Structural study of mono- and binuclear 2,6-diacetylpyridine bis(nicotinoylhydrazone) coordination compounds. Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2018, nr. 1-2,  p. 177-184. ISSN 1810-648X.
 6. GORINCHOY, V.; ZUBAREVA, V.; MELNIC, E.; KRAVTSOV, V. Heterotrinuclear [Fe2IIINiII]-µ3-oxo-cluster based on salicylic acid. Synthesis, structure and physico-chemical properties.  Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, 13(1), 2018, p. 46-54. ISSN 1857-1727 (print), ISSN 2345-1688 (online). http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.477 .   ISSN 1857-1727 (print), ISSN 2345-1688  (online).
 7. LUPAȘCU, T.; ARÎCU, A.; COCU, M. Institutul de Chimie al AȘM – realizări și perspective. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții,  2016, 1(328), pp. 184-200, ISSN 1024-7696.
 8. VITIU, A.; CROITOR, L.; SIMINEL, A.; COROPCEANU, E.; BOUROSH, P. A novel 2D zinc(II) coordination polymer based on 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid: synthesis, crystal structure and photoluminescence property.  Chemistry Journal of Moldova, 2018, 13(1),  p. 30-35. ISSN 1857-1727 (print), ISSN 2345-1688 (online).
 9. VITIU, A.; Novel iron(II) and copper(II) polymeric coordination compounds with N,N′-bipyridine-type ligands: synthesis and characterization. Chemistry journal of moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2019, 14(1), 120-127. DOI: 10.19261/cjm.2019.569.
 10. БОЛОГА, О.А.; ПAРШУТИН, В.В.; ШОЛТОЯН,  Н.С.; КОВАЛЬ, А.В.;   ЧЕРНЫШЕВА, Н.В.; ВЕРЕЖАН, А.В.; БУЛХАК, И.И. Ингибирование коррозии Ст.3 в воде комплесным соединением – хлористый дигидразид семикарбазиддиуксусной кислоты никеля(П) тригидрат.  Электронная обработка материалов, том. 53, № 6, 2017.
 11. COCU, Maria; MANOLE, Ştefan. Coordination compounds of oxovanadium(IV)  based on S-methylisothiosemicarbazide as dyes for thermoplastic polymers.  Chemistry Journal of Moldova, 2015,10 (2), p. 64-70. ISSN: 1857-1727.
 12. BULHAC, I.; ȘTEFÎRȚĂ, A.; COROPCEANU, E. Compuși coordinativi și compoziții cu proprietăți utile pentru biotehnologii agricole.  Studia universitatis moldaviae, 2015, 1(81), 193-209. ISSN: 1857-1735.
 13. COROPCEANU, E. Evoluția de la compuși mono- spre polinucleari în baza unor liganzi monoximici.   Studia universitatis moldaviae. 2015, 1(81), 186-192. ISSN: 1857-1735.
 14. COVACI, Olga. α-Benzildioximați ai fierului(II) cu liganzi heterociclici ce conțin azot. Studia universitatis moldaviae. Seria “Științe reale și ale naturii“. 2018, 1(111). ISSN 1811 3237. ISSN online 1837 198X, p. 156-161.
 15. DESEATNIC-CILOCI, Alexandra; COROPCEANU, Eduard; CLAPCO, Steliana; RIJA, Andrei; TIURINA, Jana; BIVOL, Cezara; BOLOGA, Olga; BULHAC, Ion. Influenţa compuşilor coordinativi ai Co(III), Cu(II) şi Zn(II) cu liganzi oximici asupra biosintezei hidrolazelor exocelulare la fungii miceliali.  Studia Universitatis Moldaviae, 2014, nr. 6(76), 57-70.  ISSN: 1857-1735.
 16. MÎRZAC, A. Investigaţia compușilor coordinativi ai vanadiului si fierului în baza bis{(iso)nicotnoilhidrazone} – 2,6 – diacetilpiridinei prin studiul cu raze X și spectroscopia IR.  Studia Universitatis Moldaviae, 2015, 73 -76.
 17. ПАРШУТИНВ, В.; ШОЛТОЯН, Н.; КОВАЛЬ, А.; ЧЕРНЫШОВА, Н.; БОЛОГА, О.; БУЛХАК,  И.; СОКОЛОВ, В.; СОКОЛОВА, А.;  БОДЮ, В. Влияние карбогидразида на ингибирования коррозию стали  СТ. 3 в воде.  Ноосфера, 2016, 16, 126-135.
 18. ROTARU, Mihaela; COCU, Maria. Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și S-metiltiosemicarbazidei.  Acta et Commentationes, seria Științe Exacte și ale Naturii,  2017, 1(3), 136-145.


Brevete de invenţie

 1. URECHE, D., BULHAC, I., VEVERIȚĂ, A., BOUROȘ, P., LUPAȘCU, L. Compusul 2,5, 11,14-tetraazatricicloicosa-1(19),6,8,10(20),15,17-hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoximă bis(N,N-dimetilformamidă) cu activitate antibacteriană și antifungică. Brevet de invenție nr. 4745 din 2021.02.28. BOPI nr 2/2021, p.41-41. http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_02_2021.pdf#page=7
 2. BULHAC, ION; ŞTEFÎRŢĂ, ANASTASIA; COROPCEANU, EDUARD; BRÎNZĂ, LILIA; COBĂNICĂ, OLGA. Preparat complex cu proprietăți antioxidante. MD 4647 C1 2020.04.30.
 3. DANILESCU, O.; BOUROȘ, P.; PETUHOV, O.; BULHAC, I.; ȘOVA, S. Polimer coordinativ 2,6-diacetilpiridinbis(izonicotinoilhidrazonato)(2-)cobalt(II)-apă(1/5,75) care manifestă proprietăți adsorbtive. Brevet de invenţie MD  4672 B1 2020.01.31.
 4. ȘTEFÎRȚĂ, A.; BRÎNZĂ, L.; BULHAC, I.; COROPCEANU, E.; BUCEACEAIA, S.; IONAȘCU, A.; COVACI, O. Procedeu de cultivare a plantelor de cultură. Brevet de invenție MD  1348 Z 2020.02.29
 5. BULHAC, I.; ŞTEFÎRŢĂ, A.; COROPCEANU, E.; BRÎNZĂ, L.; CIOBĂNICĂ, O. Preparat complex cu proprietăți antioxidante. Brevet de invenție MD 4647 C1 2020.04.30.
 6. ZUBAREVA, V.; BULHAC, I., BORDIAN, O.; VERLAN, V.; CULEAC, I.; ENACHESCU, M.; MOISE C.C. Compus coordinativ dinuclear al europiului(III) cu liganzi micști, care manifestă proprietăți luminescente. Brevet de invenție MD 4677 B1 2020.02.29.
 7. BULHAC Ion; DESEATNIC-CILOCI Alexandra; CUBA Lidia; TIURINA Jana;  BOUROŞ Polina;  DRAGANCEA Diana;  CLAPCO Steliana. Azotaţi de (2,3-butandiona-bis-(izonicotinoilhidrazo-nă)-tris-acua)fier(III) monohidraţi în calitate de stimulatori ai sin-tezei enzimelor proteolitice la cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium gibbosum CNMN FD 12. Brevet de invenție nr. 4509 C1. Eliberat la 2018.03.31.
 8. BULHAC, I.; RUDIC, V.;  DRAGANCEA, D.; RUDI, L.;  ȘOVA, S.; CEPOI, L.; GUSINA, L.; MISCU, V.; CIOBOTARI, A.; CHIRIAC, T.; VALUŢA, A. Bis[N'-(2-hidroxi-kO- 3 -carboxibenziliden)piridin-3-carbohidrazidat(-1)-k2N ',O ]fier(III) perclorat - apă (4/5) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia. Brevet de  invenție MD 4367 B1. Eliberat la 2015.08.31.
 9. BULHAC, I.; RUDIC, V.;  DRAGANCEA, D.; RUDI, L.;  ȘOVA, S.; CEPOI, L.; GUSINA, L.; MISCU, V.; CIOBOTARI, A.; CHIRIAC, T.; VALUŢA, A. Bis[N'-(2-hidroxi-kO- 3 -carboxibenziliden)piridin-3-carbohidrazidat(-1)-k2N ',O ]fier(III) perclorat - apă (4/5) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia. Brevet de  invenție MD 4367 B1. Eliberat la 2015.08.31.
 10. CILOCI, A., TIURINA, J., BULHAC, I., DANILESCU, O., LABLIUC, S., DVORNINA, E. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN FD 12. Brevet de invenție. MD 4645 B1. 2019.08.31
 11. COCU, M.; RUDIC, V.; BULHAC, I.; RUDI, L.; GUTIUM, V.; CEPOI, L.; MISCU, V.; CHIRIAC, T.; DJUR, S. Compusul coordinativ bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1,6-diolato(-2)-O1,N4,O6 ]fier(III) nitratşi utilizarea lui în calitate de stimulator al biosintezei componentelor fenolice de către microalga Porphyridium cruentum. Brevet de  invențieMD 4365 B1. Eliberat la 2015.08.31
 12. COCU, M.; RUDIC, V.; BULHAC, I.; RUDI, L.; GUTIUM, V.; CEPOI, L.; BALAN, C.; MISCU, V.; CHIRIAC, T.; GHELBET, V. Compusul coordinativ bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1-hidroxi-6-olato(-2)-O1,N4,O6]fier(II) sulfattetrahidratşi utilizarea lui în calitate de stimulator al biosintezei componentelor fenolice de către microalga Porphyridium cruentum. Brevet de  invențieMD 4366 B1. Eliberat la 2015.08.31
 13. COCU, Maria; MANOLE, Ştefan. Colorant pentru polimerii termoplastici.  Brevet MD 4328 B1. Eliberat la 2015.02.28
 14. COCU, Maria; RUDIC, Valeriu; BULHAC, Ion; RUDI, Ludmila; GUTIUM, Victoria; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; DJUR, Svetlana. Compusul   coordinativ bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1,6-diolato(-2)-O1,N4,O6 ]fier(III) nitrat şi utilizarea lui în calitate de stimulator al biosintezei componentelor fenolice de către microalga Porphyridium cruentum. Brevet de  invenție MD 4365 B1. Eliberat la 2015.08.31
 15. COCU, Maria; RUDIC, Valeriu; BULHAC, Ion; RUDI, Ludmila; GUTIUM, Victoria; CEPOI, Liliana; BALAN, Cristina; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; GHELBET, Viorica. Compusul coordinativ bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1-hidroxi-6-olato(-2)-O1,N4,O6]fier(II) sulfat tetrahidrat şi utilizarea lui în calitate de stimulator al biosintezei componentelor fenolice de către microalga Porphyridium cruentum. Brevet de  invenție MD 4366 B1. Eliberat la 2015.08.31
 16. COROPCEANU, E.; PARŞUTIN, V.; ŞOLTOIAN, N.; CERNÎŞEVA, N.; COVALI, A.; CROITOR, L.; BULHAC, I.; BOLOGA, O.; FONARI, M. Inhibitor al coroziunii oțelurilor în apă. Brevet de  invenție MD 4330. Eliberat la 2015.09.30.
 17. DRAGANCEA, D.;  RUDIC, V.;  BULHAC, I.; RUDI, L.; GUSINA, L.; CEPOI, L.; CIOBOTARI, A.; MISCU, V.; CHIRIAC, T.; SADOVNIC, D. Bis[N'-(2-hidroxi-kO- benziliden)piridin-4-carbohidrazidat(-1)-k2N',O ]fier(III) nitrat - apă (2/3) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia. BrevetdeinvențieMD 4356 B1. Eliberat la 2015.07.31.
 18. DRAGANCEA, D.; RUDIC, V.; BULHAC, I.; RUDI, L.; GUSINA, L.; CEPOI, L.; CIOBOTARI, A.; MISCU, V.; CHIRIAC, T.; SADOVNIC, D. Bis[N'-(2-hidroxi-kO- benziliden)piridin-4-carbohidrazidat(-1)-k2N',O ]fier(III) nitrat - apă (2/3) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia. Brevet de invenție MD 4356 B1. Eliberat la 2015.07.31.
 19. GUSINA, Liudmila; RUDIC, Valeriu; DRAGANCEA, Diana; CEPOI, Liliana; BULHAC, Ion; RUDI, Liudmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela. Bis(dimetilglioximato)cloro (izonicotinoilhidrazonă 2-hidroxi-1-naftaldehidă) –(cobalt(III) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum. Brevet de  invenție MD 4303. Eliberat la 2015. 04.30.
 20. MÎRZAC, A.; GUŢUL, T.; ZUBAREVA, V.; BULHAC, I.; MICU, A.; SIMINEL, A. Procedeu de obţinere a nanocompozitului CdSe/ZnS/PVP. Brevet MD 4380 Cl din 2015.11.30, BOPI nr.11/2015.
 21. PARŞUTIN Vladimir; ŞOLTOIAN Nicolae; CERNÎŞEVA Natalia; COVALI Alexandr; COROPCEANU Eduard; BULHAC Ion. Inhibitor de coroziune a oţelului în apă. Brevet de invenţie de scurtă durată MD 1257. 2019-01-31.
 22. PARȘUTIN, V.; ȘOLTOIAN, N.; CERNÎȘEVA, N.; COVALI, A.; COROPCEANU, E.; BULHAC, I. Inhibitor de coroziune a oțelului în apă. Brevet de invenție MD 1257 Y. Eliberat la 2018.05.31.
 23. ŞTEFÂRŢĂ, A.; BULHAC, I.; BOTNARU, V.; MILENCIUC, M.; BUCEACI, S.; BOLOGA, O.; CIOBĂNICĂ,   O.; COROPCEANU, E. Procedeu de cultivare a sfeclei roşii Beta vulgaris L. Brevet de  invenție MD 813 BSD.  Eliberat la 2015.04.30.   
 24. ŞTEFÎRŢĂ, A.; BOTNARI, V.; BULHAC, I.;    BRÂNZĂ, L.;  CHILINCIUC, A.; COROPCEANU, E.; BOUROŞ, P. Procedeu de cultivare a usturoiului. Brevet de invenţie MD 1087. 2016-11-data. Data publicării  Z 2017.06.30.
 25. VITIU, A.; CHIȘCA, D.; GORINCIOI, E.; COROPCEANU, E.; BOUROȘ, P. Compus coordinativ polimeric al zincului cu ligand nou obținut prin condensare, care manifestă activitate antifungică și antibacteriană. Brevet de invenție MD 4640. 2019.07.31
 26. VITIU, A.; CROITOR, L.; SIMINEL, A.; COROPCEANU, E.; BOUROȘ, P. Compus coordinativ polimeric al cadmiului(II) cu acidul 2-hidroxi-5-[[4-[(2-piridinilamino)sulfonil]fenil]azo]benzoic și 1,2-bis(4-piridin)etan care manifestă activitate luminiscentă. Brevet de invenţie MD 4597. 2019-06-30.
 27. ȘTEFÎRȘĂ, A.; BRÎNZĂ L.; BULHAC, Ion; COROPCEANU, E.; BUCEACEAIA, S.; IONAȘCU, A.; COVACI, O. Procedeu de cultivare a plantelor de cultură. Brevet de invenție MD 1348 Y 2019. 07.31