Seminar științific

26.04.2021

GarbalauComemorarea Academicianului Nicolae GĂRBĂLĂU –
PATRIARHUL CHIMIEI COORDINATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
​​​​​​ 


Seminar științific 
4 august 2021, ora 9:00, Chișinău, Republica Moldova
https://us02web.zoom.us/j/82817642500?pwd=Z3RWaG96Y3YzbHlzUWVWRUwxcDJydz09

 


La 4 august 2021 se vor împlini 90 de ani din ziua naşterii distinsului savant chimist Nicolae GĂRBĂLĂU, Academician al AŞM, Doctor habilitat în științe chimice, Profesor universitar, laureat al Premiului de Stat în domeniul Știinţei şi Tehnicii, fondator al Școlii științifice în domeniul chimiei compușilor coordinativi, macrociclici și supramoleculari în Republica Moldova.

Pentru a aduce un omagiu Academicianului Nicolae GĂRBĂLĂU, Institutul de Chimie vă invită să participați la seminarul științific, care se va desfășura la 4 august 2021, în regim online.

Programul seminarului poate fi descărcat de pe pagina evenimentului.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023, cu titlul: ”Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați (20.80009.5007.28)”.


Cu mai multe detalii revenim pe parcurs.