Susținere publică a tezei de doctorat

07.11.2023

Institutul de Chimie al USM anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: "Sinteza și cercetarea 1-(1Н-1,2,4-triazol-1-il)etan-2-onelor”, 
elaborată de către doamna ZVEAGHINȚEVA Marina.

Program de doctorat: 143.01. Chimie organică. 

Conducător științific:  memb. cor., dr. hab. în șt. chimice, prof. MACAEV Fliur.

Data: 17 noiembrie 2023, ora 11.00.

Localul:   Institutul de Chimie al USM, sala mică (bir. 349, etajul 3), str. Academiei, 3, or. Chișinău.

Componența Consiliului științific specializat:

  1. ARÎCU Aculina (președinte)  - doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie, USM
  2. GORINCIOI Elena (secretar științific) - doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Institutul de Chimie, USM
  3. UNGUR Nicon (membru) - doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie, USM
  4. STURZA Rodica (membru) - doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor, membru corespondent, Universitatea Tehnică a Moldovei
  5. KULCIȚKI Veaceslav (membru) - doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie, USM
  6. CIOCARLAN Alexandru (membru) - doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Institutul de Chimie, USM.


Referenți oficiali:

  1. GUȚU Iacob  - doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
  2. GUREV Angela  - doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei.


Teza de doctor poate fi consultată la  Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, pe pagina web a ANACEC (www.anacec.md).

Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la
adresa electronică [email protected] și [email protected].