Arhiva pentru cuvântul-cheie: chimie

15.04.2024
| Vizualizări: 47
15 aprilie 2024 este o zi aniversară pentru Institutul de Chimie al USM și pentru toți angajații acestuia. Institutul de Chimie al USM marchează 65 de ani de activitate. La 15 aprilie 1959, în baza sectoarelor de Chimie Organică, Chimie Anorganică şi a laboratorului de Chimie Analitică ale filialei Moldovenești a Academiei de Ştiinţe a URSS, a fost fondat Institutul de Chimie - unica instituție de profil din ţară, cu bogată experienţă de activitate în diverse domenii ale chimiei contemporane. Baza direcţiilor ştiinţifice ale Institutului de Chimie a fost pusă de cunoscuţii savanţi, membri ai [...]
12.04.2024
| Vizualizări: 15
În cadrul ședinței Comisiei de susținere publică, instituită în cadrul Univeristății de Stat din Moldova, va fi prezentată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivațiilor norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, la specialitatea 143.04 chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi. Autor: CIOCÂRLAN Alexandru Consultant științific: ARÎCU Aculina, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător. Data susținerii: 25 aprilie 2024 Ora: 14:00 Adresa: Institutul de [...]
11.04.2024
| Vizualizări: 19
Vineri, 19 aprilie 2024, ora 14.00, în ședința Seminarului Ştiinţific de profilul 141. Chimie anorganică, specialitălile:141.01. Chimie anorganică, 141,02. Chimie coordinativă, 141.04. Chimie bioanorganică din cadrul Universității de Stat din Moldova, va fi examinată teza de doctor în ştiinţe chimice a dnei TALMACI Natalia,cu tema: „Sinteza și studiul compușilor complecși ai unor metale 3d cu liganzi simetrici ditopici în baza (tio)carbohidrazidei”, specialitatea 141.01. Chimie anorganică. Conducător ştiinţific: DRAGANCEA Diana, doctor în științe chimice, conferențiar universitar; Ședința va [...]
13.03.2024
| Vizualizări: 24
Joi,14 martie 2024, începând cu ora 12.00, în cadrul Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, de către Academicianul, Profesorul universitar Gheorghe Duca - personalitate marcantă în domeniul chimiei și chimiei ecologice, va fi o susținută o lecție publică întitulată: ”Chimia versus Ecologia”. Evenimentul va reuni profesori, studenți, elevi de la colegii și licee din oraș, într-un cadru academic stimulativ, cu scopul de a discuta despre tendințele actuale în dezvoltarea chimiei și impactul acesteia asupra mediului la nivel global, național și regional. Lecția publică promite [...]
02.01.2024
| Vizualizări: 59
Institutul de Chimie al USM anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în științe chimice cu titlul: ,,Izotiocianatocalcone și derivații lor. Sinteză și proprietăți’’, la specialitatea 143.01. Chimie organică. Autor: POPUȘOI Ana Conducător științific: BARBĂ Nicanor, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om emerit al Republicii Moldova Consultant științific: GULEA Aurelian, academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om Emerit al Republicii Moldova Data susținerii: 10 ianuarie 2024 Ora: 14:00 Adresa: Institutul de Chimie, USM. Sala mică, etajul [...]
07.11.2023
| Vizualizări: 55
Institutul de Chimie al USM anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: "Sinteza și cercetarea 1-(1Н-1,2,4-triazol-1-il)etan-2-onelor”, elaborată de către doamna ZVEAGHINȚEVA Marina. Program de doctorat: 143.01. Chimie organică. Conducător științific: memb. cor., dr. hab. în șt. chimice, prof. MACAEV Fliur. Data: 17 noiembrie 2023, ora 11.00. Localul: Institutul de Chimie al USM, sala mică (bir. 349, etajul 3), str. Academiei, 3, or. Chișinău. Componența Consiliului științific specializat: ARÎCU Aculina (președinte) - doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător [...]
31.10.2023
| Vizualizări: 39
La 20 octombrie 2023 a fost semnat actul de implementare a schemei tehnologicede pre-epurare a apelor uzate industriale provenite de la producția de carne de pasăre de la compania ”Floreni” SRL. Cercetările au fost realizate de către un grup de cercetători științifici din laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză al Institutului de Chimie, USM (cerc. șt. Alexandru Vișnevschi, dr. Petru Spătaru, cerc. șt. Oxana Spînu), în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a [...]
31.10.2023
| Vizualizări: 36
În perioada 26-27 octombrie 2023, o echipă de cercetători din cadrul Institutului de Chimie al USM, în frunte cu academicienii Gheorghe Ducă și Tudor Lupașcu, au participat la lucrările Conferinței CHEM 5 -MIT 2023, ediția a V-a, manifestare organizată de Facultatea de Chimie în cadrul Ceremoniei Aniversare de celebrare a 163 de ani de la înfiinţarea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Evenimentul a avut loc în cadrul Universități "A.I. Cuza" din Iași, România, și a reunit un număr semnificativ de cercetători, oameni de știință și experți din domeniul chimiei, atât din țară [...]
16.10.2023
| Vizualizări: 34
Școala Doctorală Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe chimice cu tema: „Sinteza, studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinativi ai metalelor de tip „s” și „d” cu liganzi polifuncționali”, la specialitatea: 141.01. Chimie Anorganică. Autor: Dumitru URECHE Conducător științific: dr.hab., conf.cerc. Ion BULHAC Conducător științific prin cotutelă: dr., conf.cerc. Pavlina BOUROȘ Data susținerii: 27 octombrie 2023 Ora: 1400 Adresa: Institutul de Chimie al USM, bir. 349, str. Academiei 3, Chișinău [...]
07.09.2023
| Vizualizări: 35
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]