Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză

LabMFCCA

Șeful  laboratorului dr. habilitat, conf. cerc. Igor POVAR     

Birou:  406
Telefon: (+373 22) 73 97 36
Email: ipovar @ yahoo.ca

 

 

 


Scurt istoric

Laboratorul a fost fondat în 1957 sub denumirea de Laborator de Chimie Analitică de către profesorul Iurie LEALICOV, care a pus baza metodelor electrochimice de analiză. Mai târziu, în anul 1973, şef al laboratorului devine dr. Ion VATAMANU, iar laboratorul este redenumit în Metode Electro-Chimice de Cercetare.

În a. 2006, laboratorul a fost reorganizat și redenumit în Metode Fizico-Chimice de Cercetare şi Analiză, fiind condus de către dr. habilitat Igor POVAR.

Domenii de cercetare
 • Calculul computerizat al echilibrelor chimice complexe în sisteme multicomponente omogene și eterogene;
 • Analiza termodinamică a sistemelor chimice complexe;
 • Modelarea matematică a unor procese ecologice și industriale importante;
 • Cercetarea influenţei substanţelor tensioactive asupra proceselor redox din mediul acvatic natural;
 • Studiul comportamentului substanţelor tensioactive în apa model poluată şi de râu în prezenţa particulelor minerale în suspensie;
 • Investigarea proceselor la interfața „sediment subacvatic – apă”, în profunzime și la suprafața bazinelor acvatice;
 • Elaborarea metodelor spectrofotometrice expres pentru determinarea flavonoizilor și anetolului în plante;
 • Studiul compoziției chimice calitative a calculilor urinari prin metoda spectroscopiei în infraroșu;
 • Înregistrarea spectrelor IR şi UV-Viz ale substanţelor organice şi compuşilor coordinativi cu aplicarea metodelor spectrale;
 • Cercetarea unor noi reactivi organici utilizați  pentru acumularea voltamperometrică adsorbtivă a metalelor;
 • Dezvoltarea metodelor de acumulare care, în combinare cu mărirea vitezei de baleiaj, reduce esenţial durata de acumulare şi apropie limita de detecţie la nivel nanomolar.
Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți

Igor POVAR
dr. habilitat, conf. cerc.
Șef laborator

birou  406
tel.: (+373 22) 73 97 36
email: ipovar @ yahoo.ca; igor.povar @ ichem.md

Petru SPĂTARU
dr.
Cercetător științific coordonator
birou 421

tel.: (+373 22) 73 97 81
email: spatarupetru @ yahoo.com; petru.spataru @ ichem.md

Tudor SPĂTARU
dr.
Cercetător științific coordonator
birou 421

tel.: (+373 22) 73 97 81
email: ts2407 @ columbia.edu

Diana ȘEPELI
dr.
Cercetător științific superior
birou 218

tel.: (+373 22) 73 97 36
email: dianashepel @ gmail.com; diana.sepeli @ ichem.md

Maria RUSU
Cercetător științific
birou 142

tel.: (+373 22) 73 97 61
email: maria_rusu_ma @ yahoo.com

Oxana SPÎNU
Cercetător științific
birou 402

tel.: (+373 22) 73 97 36
email: oxana_spinu @ yahoo.com; oxana.spinu @ ichem.md

Boris PINTILIE
Cercetător științific
birou 418/420

tel.: (+373 22) 73 97 81
email: borispintilie @ yahoo.com

Ecaterina VIERU
Cercetător științific stagiar
birou 421

tel.: (+373 22) 73 97 81
email: vieru.ecaterina @ gmail.com

Vera CEBAN
Iginer chimist
birou  141

tel.: (+373 22) 73 97 61
email: ceban.vera @ gmail.com

Alexandru VISNEVSCHI
Iginer chimist
birou  421

tel.: (+373 22) 73 97 81
email: alexandru.visnevshi @ mail.ru

Capitol în monografii editate în străinătate:

 1. POVAR I.; SPINU, O.; LUPASCU, T.; DUCA, Gh. Thermodynamic Stability of Natural Aqueous Systems. In: Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry, IGI Global, 2020, 76-108.ISBN13 9781799812418.https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8
 2. POVAR I.; SPINU, O. Buffer properties of heterogeneous mixtures “mineral – natural waters”. In: Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry, IGI Global, 2020, 164-196.ISBN13 9781799812418. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8
 3. VASEASHTA, A.; DUCA, G.; CULIGHIN, E.;\BOGDEVICI, O.; KHUDAVERDYAN, S.; SIDORENKO, A. Smart and connected sensors network for watercontamination monitoring and situational awareness.Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence andEnvironmental Safety and Security, Chapter 20, ed. A. Sidorenco, H, Hahn, Springer, 2020, 365 p. https://www.bookdepository.com/Functional-Nanostructures-Sensors-for-CBRN-Defence-Environmental-Safety-Security-Anatolie-Sidorenko/9789402419115?ref=grid-view&qid=1574222042922&sr=1-634.
   

Articole în reviste internaționale

 1. RASTEMISINA, I., POSTOLACHI, O., JOSAN, V., BOGDEVICI, O. Microbiological characteristics of long-term contaminated soil with organochlorine pesticides. In: Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies. 2021, vol. XXV, nr 2, pp. 109-114. ISSN 2285-1364, ISSN Online 2285-1372. http://biotechnologyjournal.usamv.ro/pdf/2021/issue_2/vol2021_2.pdf
 2. SPANOS, T., MITTAS, N., CHATZICHRISTOU, C., DERMENTZIS, K., TOPI, V., SPANOU, D. S., ENE, A., TEODOROF, L., ZUBCOV, E., BOGDEVICH, O. Evaluation of Potable Groundwater Quality Using Environmetrics. The case of Nestos and Strymon River Regions, Northern Greece. In: Journal of Engineering Science and Technology Review. 2021, vol. 14, nr. 1, pp. 114 – 118. ISSN 17912377
 3. SPATARU, P. Influence of Organic Ammonium Derivatives on the Equilibria between of NH4+, NO2- and NO3- Ions in River Waters. In: Research Square. 2021, 24 p. http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-534348/v1
 4. RASTEMISINA, I., POSTOLACHI, O., JOSAN, V. Bioremediation and phytoremediation of pesticide contaminated soil: microbiological study. In: Lucrări Științifice. Seria Horticultură. Ed.:“Ion Ionescu de la Brad” Iași. 2020, vol. 63, nr 1, pp. 179-188. ISSN–L=1454-7376. https://www.uaiasi.ro/revista_horti/files/Nr1_2020/vol%2063_1_2020%20(29).pdf
 5. TEODOROF, L., BURADA, A., DESPINA, C., SECELEANU-ODOR, D., SPIRIDON, C., TIGANUS, M., TUDOR, I. M., TUDOR, M., ENE, A., ZUBCOV, E., SPANOS, T., BOGDEVICH, O. Sediments quality assessment in terms of single and integrated indices from Romanian MONITOX network (2019 – 2020). In: Annals Dunarea de Jos Univ. Galati, Fasc. II. Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics. 2020, vol. 43, nr. 2, pp. 175-183. ISSN 1221-4531
 6. POVAR, I.; ZINICOVSCAIA, I.; UBALDINI, S.; SPINU, O.; PINTILIE, B.; LUPASCU, T.; DUCA, Gh. Thermodynamic analyzing of heavy metals precipitation for recovery from industrial wastewaters. Environmental Engineering and Management Journal. 2020, 19 (2), 281-288.(IF 1.334)
 7. DUCA, Gh.; LUPAȘCU, T.; GONTA, A.; POVAR, I.; TIMBALIUC, N.; LUPAȘCU,L. Enhanced biomedical properties of chitosan-Enoxil films. Farmacia. 2019, 67 (6), 1048-1053. ISSN 1810-6455. https://doi.org/10.31925/farmacia.2019.6.16.
 8. PINTILIE, B.; SPINU, O.; POVAR, I. Sugestii metodologice de predare a solubilităţii compuşilor puţin solubili. Didactica Pro. 2020, 1 (119), 37-42. ISSN 1810-6455. CZU 378.016:546.1 | doi.org/10.5281/zenodo.3695371.
 9. GUTHRIE, J.;  WU, Y.; BANNISTER, A.;  PEIRIS, S.; POVAR, I.; WILSON, E.;  WANG, Q.  Rate constants for formation of bisulfite addition compounds: an examination in terms of No Barrier Theory. Canadian Journal of Chemistry. 2015, 93 (2), 227-233. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2014-0270. (IF 1.084)
 10. MOLDOVAN, Z.; MARINCAS, O.; POVAR, I.; LUPASCU, T.; LONGREE, PH.; SIMOVIC ROTA, J.; SINGER, H.; ALDER, A. Environmental Exposure of Anthropogenic Micropollutants in the Prut River at the Romanian-Moldavian Border: A Snapshot in the Lower Danube River Basin. Environmental Science and Pollution Research. 2018, 25, 31040-31050. ISSN: 0944-1344. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3025-8 (IF: 2.8)
 11. POVAR, I.; SPINU, O. Acid-Base Buffer Properties of Heterogeneous Multicomponent Extraction Systems. Solvent Extraction and Ion Exchange. 2015, 33 (2), 196-209. http://dx.doi.org/10.1080/07366299.2014.951284. (IF 1.58)
 12. POVAR, I.; SPINU, O. Correlation between global thermodynamic functions and experimental data in multicomponent heterogeneous systems. Canadian Journal of Chemistry. 2016, 94(2), 113-119. ISSN (print): 0008-4042. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2015-0411. (IF 1. 1.084)
 13. POVAR I.; SPINU, O.; PINTILIE, B. Expressions for enthalpies of concurrently polynuclear complex formation reactions in two-phase aqueous systems. Journal of Solution Chemistry. 47(11), 1725-1739. ISSN: 0095-9782. https://doi.org/10.1007/s10953-018-0802-4 (IF: 1.401)
 14. POVAR, I.; UBALDINI, S.; SPINU, O.; LUPASCU, T. Thermodynamic analysis of the copper (I) homogeneous and heterogeneous speciation in ammonium thiosulfate leaching systems. Canadian Journal of Chemistry. 2019, 97(9), 651-658. ISSN 0008-4042 (print) https://doi.org/10.1139/cjc-2018-0446 (IF 1.084)
 15. SPATARU, P.; POVAR, I.; LUPASCU, T.; ALDER, A.; MOSANU, E. Study of nitrogen forms in seasonal dynamics and kinetics of nitrification and denitrification in Prut and Nistru river waters. Environmental Engineering and Management Journal. 17(7), 1711-1719. ISSN: 1582-9596. http://eemj.eu/index.php/EEMJ/article/view/3634 (IF: 1.021)
 16. TUROV, V.; LUPASCU, T.; KRUPSKA, T.; POVAR, I. Nanosilica A-300 influence on water structures formed on the bioactive agent Enoxil. Canadian Journal of Chemistry. 2016, 94(1), 88-94. ISSN (print): 0008-4042. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2015-0360. (IF 1.084)
 17. ТUROV, V.; LUPASCU, T.; KRUPSKA, T.; POVAR, I.; SUVOROVA, L. Influence of Nanosilica on the Water Phase Transitions in Hygroscopic Systems. Chemistry Letters. 2017, 46(4), 481-484. http://dx.doi.org/10.1246/cl.161136 (IF 1.55)
 18. ZINICOVSCAIA, I.; CEPOI, L.; POVAR, I.; CHIRIAC, T.; RODLOVSKAYA, E.; CULICOV, O. Study of metal uptake from complex industrial effluents by Spirulina platensis using neutron activation analysis. Water, Air, & Soil Pollution. 2018, 229, 220. ISSN: 0049-6979 https://doi.org/10.1007/s11270-018-3873-3 (IF: 1.769)
 19. MESHALKIN, A.; ROBU, S.; ACHIMOVA, E.; PRISACAR, A.; SHEPEL, D.; ABASHKIN, V.; TRIDUH, G. Direct photoinduced surface relief formation in carbazole-based azopolymer using polarization holographic recording. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2016, 18(9-10), 763—768. ISSN (PRINT): 1454-4164. (IF: 0.383)
 20. SPINU, O.; POVAR, I. Distribution of Aluminium Soluble and Insoluble Species in the System “Basaluminite - Soil Solution”. Revista de Chimie. 2016, 67(2), 250-254. ISSN 0034-7752. (IF 0.956)
 21. ZINICOVSCAIA, I.; ANIČIĆ UROŠEVIĆ, M.; VERGEL, K.; VIERU, E.; FRONTASYEVA, M.; POVAR, I.; GH. DUCA. Active moss biomonitoring of trace elements with Sphagnum girgensohnii in relation to atmospheric bulk deposition: Chisinau case study. Ecological Chemistry and Engineering S. 2018, 25(3), 361-372. ISSN: 1898-6196. https://doi.org/10.1515/eces-2018-0024 (IF 0.815)
   

 Articole în alte reviste internaționale

 1. SPATARU, P. Influence of Organic Ammonium Derivatives on the Equilibria between of NH4+, NO2- and NO3- Ions in River Waters. Research Square. 2021, 24 p. http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-534348/v1.
 2. DUCA, Gh., LUPAȘCU, T., GONTA, A., POVAR, I., TIMBALIUC, N., LUPAȘCU, L. Enhanced biomedical properties of chitosan-Enoxil films. In: Farmacia. 2019, vol. 67, nr. 6, pp. 1048-1053. ISSN 1810-6455. https://doi.org/10.31925/farmacia.2019.6.16
 3. POVAR, I., SPINU, O., PINTILIE, B. Graphical and computational methods for determining the stability constants of mono- and polynuclear complexes with a common intersection point of the family of formation curves. In: Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry. 2020, vol. 2, nr. 2, pp. 70-77. ISSN-L: 2668-5418. https://doi.org/10.21698/rjeec.2020.210. 
 4. KRUPSKA, T.V.; GOLOVAN, A.P.; LUPASCU, T.; POVAR, I.; SPINU, O.; KARTEL, M.T.; TUROV, V.V. The nanocomposite system based on tannin and methylsilica for the activation of development of seeds. Доповіді Національної академії наук України. 2017, 10, 83-90. https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.10.083
 5. MAFTULEAC, Al. Proper time in technical sciences and alternative notions for the force, mechanical work and heat. Journal of Engineering Studies and Research. 2016, 22 (3), 58-65.
 6. LUPASCU, T.; POVAR, I. Analysis of Adsorption Technologies of Water and Wastewater Treatment Used in the Republic of Moldova. American Journal of Chemical Engineering. 2016, 4(6), 147-153. http://dx.doi.org/10.11648/j.ajche.20160406.12
 7. PETUHOV, O.; LUPASCU, T.; BEHUNOVÁ, D.; POVAR, I.; MITINA, T.; RUSU, M. Microbiological properties of microwave activated carbons impregnated with Enoxil and nanoparticles of Ag and Se. Journal of Carbon Research,  Special Issue "Biomedical Applications of Carbon Materials". 2019, 5, 31 (13 pages). ISSN 2311-5629. https://doi.org/10.3390/c5020031
 8. POVAR, I.; SPINU, O. Ruthenium redox equilibria. 1. Thermodynamic stability of Ru(III) and Ru(IV) hydroxides. Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2016, 6(1), 123-133. ISSN 1847-9286. http://dx.doi.org/10.5599/jese.226.
 9. POVAR, I.; SPINU, O. Ruthenium redox equilibria. 2. Thermodynamic analysis of disproportionation and comproportionation conditions. Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2016, 6(1), 135-143. ISSN 1847-9286. http://dx.doi.org/10.5599/jese.228
 10. POVAR, I.; SPINU, O. Ruthenium redox equilibria. 3. Pourbaix diagrams for the systems Ru-H2O and Ru-Cl--H2O. Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2016, 6(1), 145-153. ISSN 1847-9286. http://dx.doi.org/10.5599/jese.229
 11. POVAR, I.; SPINU, O.; ZINICOVSCAIA, I.; PINTILIE, B.; UBALDINI, S. Revised Pourbaix diagrams for the vanadium – water system. Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2019, 9 (2), 75-84. ISSN 1847-9286. http://dx.doi.org/10.5599/jese.620.
 12. POVAR, I.; ZINICOVSCAIA, I.; SPINU, O.; PINTILIE, B. Thermodynamic Stability Areas of Polyvanadates of Alkaline Earth Metals. Journal of Chemistry. 2019, Article ID 7091781, 6 pages. ISSN: 2090-9071 (Online). https://doi.org/10.1155/2019/7091781.
 13. SPATARU, P.; FERNANDEZ, F.; SPATARU, T.; SISTA, J.W.; SPINU, O.; POVAR, I. Influence of the interaction of calcium carbonate particles with surfactants on the degree of nitrogen transformation in small rivers. Ecological Processes. 2017, 6, 1-8. http://dx.doi.org/10.1186/s13717-017-0086-4
 14. SPATARU, P.; FERNANDEZ, F.; POVAR, I.; SPATARU, T. Behaviour of Nitrogen Soluble Forms in Natural Water in the Presence of Anionic and Cationic Surfactants and Mineral Substrates. Advances in Sciences and Engineering. 2019, 11 (2), 70-77. ISSN: 2046-0392. https://doi.org/10.32732/ase
 15. ZAGURSKAYA-SHARAEVSKAYA, O.; POVAR, I. Determination of Cu (II) ions using sodium salt of 4-phenyl-semicarbazone 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid in natural and industrial environments. Ecological Processes. 2015, 4(16). http://dx.doi.org/doi:10.1186/s13717-015-0042-0
 16. ЛУПАШКУ, Т.; КРУПСКАЯ, Т.; ПОВАР, И.; СУВОРОВА, Л.; ТУРОВ, В. Фазовые переходы воды в гигроскопичных системах и влияние нанокремнеземов на них. Бутлеровские сообщения. 2016, 46(6), 13-119.
   

Articole în reviste naţionale

 1. POVAR, I. The stoichiometric uniqueness of multiple chemical reaction systems in chemical thermodynamics, kinetics and catalysis – contributions of professor Ilie Fishtik. In: Chemistry Journal of Moldova. 2020, vol. 15, nr. 2, pp. 7-28. ISSN (p): 1857-1727. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2020.803
 2. POVAR, I., PINTILIE, B., SPĂTARU, T. Definiția și exemple de sinergism chimic. In: Didactica Pro. 2021, nr. 4-5, pp. 19-24. ISSN 1810-6455. http://doi.org/10.5281/zenodo.5597087
 3. UBALDINI, S., POVAR, I., LUPASCU, T., SPINU, O., TRAPASSO, F., PASSERI, D., CARLONI, S., GUGLIETTA, D. Application of innovative processes for gold recovery from romanian mining wastes. In: Chemistry Journal of Moldova. 2020. ISSN 1857-1727 (print). http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2020.718
 4. PINTILIE, B., SPINU, O., POVAR, I. Sugestii metodologice de predare a solubilităţii compuşilor puţin solubili. In: Didactica Pro. 2020, vol. 1, nr. 119, pp. 37-42. ISSN 1810-6455. CZU 378.016:546.1. doi.org/10.5281/zenodo.3695371.
 5. DUCA, Gh.; CIOBANU, M.; LUPASCU, T.; POVAR I. Adsorption of strontium ions  from aqueous solutions on nut shells activated carbons. Chemistry Journal of Moldova. 2018, 13(2), 69-73. ISSN 1857-1727.  http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.494
 6. CIOBANU, M.;  BOTAN, V.; LUPASCU, T.; MITINA, T.; RUSU, M. Adsorption of strontium ions from water on modified activated carbons. Chemistry Journal of Moldova. 2016, 12(2), 26-33. ISSN 1857-1727.  http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2016.11(2).01
 7. SHEPEL, D.; GOREACIOC, T.; LUPASCU, T.; FILIPPOV, M.; RUSU, M. Method of infrared spectra registration of activated carbons in potassium bromide pellets. Chemistry Journal of Moldova. 2015, 10(1), 113-115. ISSN 1857-1727. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2015.10(1).16
 8. SPATARU, P.; POVAR, I.; MOSANU, E.; TRANCALAN, A. Study of stable nitrogen forms in natural surface waters in the presence of mineral substrates. Chemistry Journal of Moldova. 2015, 10(2), 26-32. ISSN 1857-1727.  http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2015.10(2).02
 9. SPATARU, T.; FERNANDEZ, F.; SISTA, J.W.; SPATARU, P.; POVAR, I. Disposal of poisonous organic halides by using the electrochemical method: dft simulation. Chemistry Journal of Moldova. 2016, 12(2), 93-98. ISSN 1857-1727. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2016.11(2).05
 10. SPINU, O.; POVAR, I. Buffer capacity in heterogeneous multicomponent systems (review). Chemistry Journal of Moldova. 2015, 10(2), 8-25. ISSN 1857-1727.  http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2015.10(2).01
 11. TUROV, V.; BOGATYREV, V.; KRUPSKA, T.; GALABURDA, M.; LUPASCU, T.; POVAR, I.; KOKOSHA, N. Water binding through polyacrylamide hydrogel and the influence of its preliminary saturation by Enoxil. Chemistry Journal of Moldova. 2018, 13(1), 87-94. ISSN 1857-1727.  http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2017.459
 12. ZHITARU, R.; ROBU, S.; VIERU, E. Creep of St-Mba-Ma polymers under microindentation. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2015, 14(3-4), 158-166.
 13. SPATARU, P.; SPINU, O.; SPATARU, T.; POVAR, I. Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate pe teritoriul Republicii Moldova. Akademos. 2017, 1, 42-47.
 14. SPATARU, P.; SPINU, O.; SPATARU, T.; POVAR, I. Analiza stării de depozitare și metodelor de remediere a mediului ambiant contaminat cu poluanți organici persistenți. Akademos. 2017, 2, 52-57.
 15. БОЛОТИН О., САМОХВАЛОВ Н., ПЕТУХОВ О.; РУСУ М. Регенерация отработанного технического масла природным глинистым сорбентом месторождения Молдовы. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al ASM. 2016, 1, 15-21. ISSN 1857-0046.
 16. БОЛОТИН, О.А.; САМОХВАЛОВ, Н.И.; СЮТКИН, С.В.; РУСУ М.И. Получение и исследование сорбентов из обезвреженных ферроцианидных отходов виноделия на основе бентонита. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2016, 1, 22-30. ISSN 1857-0046.
 17. MAFTULEAC, A.; SPATARU, P.; BOLOTIN, O. Spectroscopia infraroșie și analiza Roentgen în studierea cernoziomului din Republica Moldova. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2017, 2, 82-87. ISSN: 1857-0046
 18. SPATARU, P.; VOLONTIR, N.; SPINU, O. Problema deșeurilor și gunoiului abordată cu elevii în procesul educațional. Didactica Pro. 2019, 4-5, 91-95. https://doi.org./10.5281/zenodo.3525247
   

Brevete de invenţie

 1. LUPASCU, T., MITINA, T., GOREACIOC, T., CULIGHIN, E., CIBOTARU, S., POVAR, I., DEMCHENCKO, P., KOZLOV, K., VOITKO, O. Procedeu de oxidare a pectinei. Hotărâre pozitiva nr. 9675 din 2020.12.11. Nr. de depozit: a 2020 0031, data depozit: 2020.04.08.
 2. SPĂTARU, P., MAFTULEAC, A., POVAR, I., PINTILIE, B., SPÎNU, O. Procedeu de tratare biologica a sedimentelor din apele reziduale. Brevet MD 4702 C1 2021.02.28.
 3. LUPAŞCU, Tudor; MITINA, Tatiana; GOREACIOC, Tatiana;  CULIGHIN, Elena; CIBOTARU, Silvia;  POVAR, Igor;  DEMCHENKO, Pavlo; KOZLOV, Kostiantyn; VOITKO, Oleksandr.  Procedeu de oxidare a pectinelor. Brevet de invenție nr. 9675 din 12.11.2020.
 4. SPĂTARU, P.; MAFTULEAC, A.; POVAR, I.; PINTILIE, B.; SPÎNU, O. Procedeu de tratare biologica a sedimentelor din apele reziduale. Brevet de invenție nr. MD 4702 C1 din 2021.02.28.
 5.  ŞEPELI, D.; RUSU, M.; FILIPPOV, M.; LUPAŞCU, T. Procedeu de determinare a substanţelor humice solubile în apă din apele naturale şi din rocile solide. Brevet de invenţie MD nr. 4305 B1. Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2014.09.30, BOPI nr. 9/2014. Brevet eliberat la 2015.04.30.
 6. SPĂTARU, P.; MAFTULEAC, A.; POVAR, I.; PINTILIE, B.; SPÎNU, O. Procedeu de tratare biologică a sedimentelor provenite din apele reziduale. Cerere de brevet, nr. depozit a 2019 0046, data depozit 2019.05.31.
 7. TUROV, V. V.; KRUPSKAYA, T. V.; LUPASCU, T.; POVAR, I. Methods of regulating the effect of water on phase transitions in hygroscopic systems. Ukr. patent, nr. 127465 din 10.08.2018.
 8. TUROV, V.; LUPASCU, T.; BOGATYREV, V.; KRUPSKA, T.; GALABURDA, M.; LUPASCU, L.; POVAR, I.; KOKOSHA, N. Polymeric material with antimicrobial properties. Brevet de invenție MD 4607 2018.12.31, BOPI nr 12/2018.

Proiecte naționale

 1. ANCD/20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
  .
 2. CSSDT/15.817.02.15A. Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar.
   

Proiecte bilaterale

 1. AȘM-CNCI/18.80013.5007.01/it. Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale preţioase
  Perioada de realizare: 2018-2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
   
 2. AȘM-ANSIIU/17.80013.5007.02/Ua. Nanocompozite multicomponente pentru stimularea creșterii plantelor agricole
  Perioada de realizare: 2017-2018
  Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu


Proiecte internaționale

 1. COST/CA18202. Network for equilibria and chemical thermodynamics advanced research (NECTAR)
  Perioada de realizare: 2019-2023
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
   
 2. DEH-2019. Soluție ecologică și economică de tratare a nămolurilor cu miros neplăcut de la stațiile de epurare a apelor uzate din Republica Moldova
  Perioada de realizare: 2019
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
   
 3. CFLI-2017-MD-0005. Technology enhancement to support sludge processing from wastewater treatment plants to create useful agriculture products
  Perioada de realizare: 2017-2018
  Conducător: dr. habilitat, conf. cerc. Igor Povar
   
 4. H2020-MSCA-RISE-2016/734641. Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications (NANOMED)
  Perioada de realizare: 2017-2020 
  Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu
   
 5. FP7-PEOPLE-2013-IRSES/612484. Materiale biocompatibile/bioactive nanostructurate (NANOBIOMAT)
  Perioada de realizare: 2014-2017 
  Conducător: academician, dr. habilitat, prof. Tudor Lupașcu