Academician Pavel Vlad

 

(6 iunie 1936, s. Lipnic, jud. Soroca (azi rl. Ocnița) R. Moldova –
24 martie 2017, or. Chişinău, R. Moldova)

Chimist, domeniul științific: chimia organică, chimia bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

Doctor habilitat în științe chimice (1984)
Profesor universitar (1990)
Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (1989)
Membru titular al Academiei de Științe a Moldovei (1992)

Vlad P

Academicianul Pavel Vlad s-a născut la 6 iunie 1936, în satul Lipnic (județul Soroca) unde absolvește şcoala medie în anul 1953. În acelaşi an, susţine examenele şi este înmatriculat la Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova. După absolvirea studiilor universitare (1958) este repartizat la Institutul de Chimie al Academiei de Ştiințe a Moldovei în laboratorul de Chimie a Compușilor Naturali. Sub îndrumarea academicianului Gheorghe Lazurievski își continuă studiile la doctorantură (1958-1961) iar în anul 1964 susţine teza de doctor în chimie cu tema „Stereochimia unor diterpenoide din grupa labdanului”. După două decenii de muncă intensă în cercetare încununează rezultatele într-o impunătoare teză de doctor habilitat, intitulată „Cercetări asupra diterpenoidelor labdanice”, susţinută în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat al prestigiosului Institut de Chimie Organică al Academiei de Ştiinţe a URSS. În anul 1974, chimistul Pavel Vlad a fost numit în funcţia de director adjunct pentru activitatea ştiinţifică, iar în 1975 – director al Institutului de Chimie al AŞM. În martie 1995, Adunarea generală a AŞM l-a desemnat pe academicianul Pavel Vlad în funcţia de vicepreşedinte al principalului for ştiinţific al Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei. În acest post s-a aflat timp de 9 ani. Din 2004 revine în Institutul de Chimie al AŞM, unde îşi continuă activitatea ştiinţifică de şef al Laboratorului Chimia Terpenoidelor, pe care îl conduce din 1977 până în anul 2010.

Academicianul Pavel Vlad este fondator al școlii științifice chimie organică, bioorganică, chimie a compuşilor naturali şi fiziologic activi. Amplele cercetări cu caracter fundamental realizate în cadrul şcolii ştiinţifice a academicianului Pavel Vlad au fost focusate spre:

  • elaborarea metodelor generale de determinare a configuraţiei absolute a unei serii de diterpenoide labdanice importante, care au permis elucidarea stereochimiei a peste 170 de compuși diferiți;
  • transformarea dirijată a diterpenoidelor labdanice în compuși bi-, tri- și tetraciclici;
  • elaborarea metodelor de sinteză a compușilor norlabdanici și drimanici;
  • sinteza derivaților perhidronaftofuranici și perhidroindenopiranici cu miros puternic de ambră ce prezintă interes pentru parfumerie și cosmetică.
     

Academicianul Pavel Vlad împreună cu colaboratorii săi a propus o teorie nouă de evaluare a dependenţei mirosului de structură la compuşii cu miros de ambră şi mosc, care şi-a găsit o înaltă apreciere din partea unui număr impunător de savanţi din străinătate. Această teorie dă posibilitatea sintetizării compuşilor cu miros fin de ambră şi mosc.

Cercetările academicianului Pavel Vlad s-au soldat cu descoperirea unei noi metode de transformare a diterpenoidelor labdanice biciclice în compuși tetraciclici, care se realizează la interacțiunea unei serii de labdanoide cu superacizi. Prin stabilirea legităţilor parcurgerii acestei reacţii la diferite clase de compuşi terpenici (alcooli, acetaţii lor, acizi, esteri ş. a.) a fost remarcat caracterul fundamental al reacției (reacția Vlad).

O mare atenţie în activitatea sa ştiinţifică academicianul Pavel Vlad a acordat elaborărilor practice. Sub îndrumarea sa au fost elaborate şi implementate în parfumerie metode originale şi eficiente de preparare a compuşilor cunoscuţi – norambreinolidă, sclareol, drimenonă, ambroxid; precum şi noi – chetoxid, ambrol, ionoxid. Din materie primă locală au fost obţinute 14 compoziţii odorante pentru tutun, 9 dintre care au fost implementate la Combinatul de Tutun din Chişinău  pentru producerea ţigaretelor de tip „Zimbru” şi „MT”, cu un efect economic de circa 3 mln lei.

Rezultatele cercetărilor academicianului Pavel Vlad, obținute pe parcursul anilor, au fost materializate în peste 400 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 3 monografii: Бициклические детерпеноды (1976, în colab.); Синтез и применение душистых веществ из лабдановых детерпеноидов (1988, în colab.); Sinteza şi studiul compuşilor terpenici (2012, în colab.); și patru manuale: Chimia organică (1997, în colab.); Bazele teoretice ale chimiei organice. Hidrocarburile. Derivați halogenați (2003); Curs introductiv al stereochimiei compuşilor organici (în colab., 2013 în limba rusă, 2014 în limba română). Este autor a 16 articole de sinteză, deține 52 de brevete de invenții.

Invenţiile Domniei sale au fost menţionate cu diplome şi medalii ale EREN a RSSM (1978, 1984), cu 2 medalii de bronz (1981) şi de argint (1984) ale EREN a URSS, cu diplome de menţiune ale AGEPI (1996-2001). Ciclul de invenţii „Compuşi odoriferi pentru parfumerie, cosmetică şi industria tutunului pe baza materiei prime renovabile locale – deşeuri de producţie” la saloanele internaţionale de inventică de la Geneva, Elveţia (1999, 2001), Bruxelles, Belgia („Eureka”, 1995, 1996, 2001) a obţinut 4 medalii de aur şi o medalie de argint. În anul 2001, academicianului Vlad i-a fost conferită Medalia de Aur a OMPI „Inventator Remarcabil”.

Sub îndrumarea mentorului exigent, academicianului Pavel Vlad, au fost pregătite şi susţinute 3 teze de doctor habilitat și 16 de doctor în științe chimice (dr. habilitat Colța Mihail, dr. habilitat Ungur Nicon, dr. habilitat Arîcu Aculina, dr. Russo Ada, dr. Deseatnic-Ciloci Alexandra, dr. Barba Alic, dr. Nguen Van Hung, dr. Zadorojnaia Larisa, dr. Nguyen Van Tuyen, dr. Mironov Grigore, dr. habilitat Kulcițki Veaceslav, dr. Gorincioi Elena, dr. Ciocârlan Alexandru, dr. Grinco Marina, dr. Edu Carolina).

În perioada anilor 2002-2015 a fost președinte al Societății de Chimie din Republica Moldova, membru al colegiilor de redacție ale revistelor Химия природных соединений  (R. Uzbekistan), Revista de Chimie  (România), Chimia, Acta Universitatis „Lucian Blaga” (România), Chemistry Journal of Moldova (R. Moldova).

Înalt apreciat pentru calităţile sale profesionale şi rezultatele ştiinţifice, academicianul Vlad este de două ori laureat al Premiului de Stat, laureat al Premiului Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală. A fost decorat cu Ordinul Republicii, cu Ordinul Insigna de Onoare, cu Medalia Pentru Vitejie în Muncă şi Medalia Academiei de Ştiințe a Moldovei Dimitrie Cantemir. În anul 2011 i-a fost conferit titlul onorific „Om Emerit al Republicii Moldova”.

Referințe

Cațer R. Școala acad. Pavel Vlad în domeniul chimiei bioorganice și al chimiei compușilor naturali și fiziologic activi. Buletinul A.Ș.M. Științe Biologice și Chimice, 2001, nr.1.
Membrii Academiei de Științe a Moldovei: Dicționar (1961-2006). Chișinău: Știința, 2006.
Academia de Științe a Moldovei. Academicieni și membri corespondenți. Duca Gh. (coord.), Chișinău, 2015, 192 p.
Academicianul Pavel Vlad savant ilustru și promotor tenace al științei. Colectiv de autori. Institutul de Chimie, Chișinău, 2009, 344 p.
D. Batîr, Neliniștea memoriei. Evoluția chimiei în Moldova și avatarurile vieții. Chișinău, 2007, 348 p.
Duca Gh., Lupascu T. Eulogy to a Man of Excellence: Academician Pavel Vlad. Chemistry Journal of Moldova, 2017, 12(1), p. 119-120. doi: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2017.428
Duca Gh., Furdui T., Lupașcu T., Arîcu A. La cârma chimiei bioorganice - Academicianul Pavel VLAD la 75 de ani.  Academos. 2011, nr. 2 (21), p. 153-154.
„Știința în R. Moldova” – Ce semnifică reacția Vlad și la ce folosește aceasta. Curentul.
Pavel Vlad la 75 de ani: În ambianţă sinergetică cu natura
Frunza vitei-de-vie bate in fereastra...
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Academicieni_moldoveni
http://chisinaulacademic.blogspot.com/2014/06/academicianul-pavel-vlad-savant-ilustru.html
https://tribuna.md/2017/05/10/interviu-gheorghe-duca-voi-pleca-in-momentul-in-care-imi-voi-indeplini-promisiunile-si-voi-fi-sigur-ca/