Susținerea publică a tezei de doctor în științe chimice

16.10.2023

Școala Doctorală Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe chimice cu tema: „Sinteza, studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinativi ai metalelor de tip „s” și „d” cu liganzi polifuncționali”, la specialitatea: 141.01. Chimie Anorganică.

Autor: Dumitru URECHE

Conducător științific: dr.hab., conf.cerc. Ion BULHAC

Conducător științific prin cotutelă: dr., conf.cerc. Pavlina BOUROȘ

Data susținerii: 27 octombrie 2023

Ora: 1400

Adresa: Institutul de Chimie al USM, bir. 349, str. Academiei 3, Chișinău

Componența comisiei de doctorat (aprobată la Consiliul Științific al USM la 27 iunie 2023, PV nr. 8)

GULEA Aurelian                 Academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, USM – președinte;

BULHAC Ion                        Doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, USM – conducător de doctorat;

LOZAN Vasile                      Doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, USM – referent;

MELNIC Silvia                     Doctor în științe chimice, conferențiar universitar, USMF – referent;

COROPCEANU Eduard     Doctor în științe chimice, profesor universitar, UPSC – referent;

CIOCHINĂ Valentina          Doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, USM – secretar.

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/11029http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/11028), precum și pe pagina web a ANACEC (https://www.anacec.md/files/Ureche-rezumat.pdf, https://www.anacec.md/files/Ureche-abstract.pdf).

Sursa: