Arhiva pentru sursă: USM

30.11.2023
| Vizualizări: 48
Premiul Național al OMPI pentru inventatori - 2023 a fost obținut de doctorul habilitat în chimie Ion BULHAC, șeful laboratorului Chimie Coordinativă al Institutului de Chimie, USM. Inventatorul Ion BULHAC, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, a fost distins cu Premiul Național al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) pentru inventatori. Prestigioasa distincție i-a fost conferită cercetătorului chimist la Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” 2023, ediția a XVIII-a, care s-a desfășurat în perioada 22-24 noiembrie curent. Premiul a fost [...]
16.10.2023
| Vizualizări: 33
Școala Doctorală Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe chimice cu tema: „Sinteza, studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinativi ai metalelor de tip „s” și „d” cu liganzi polifuncționali”, la specialitatea: 141.01. Chimie Anorganică. Autor: Dumitru URECHE Conducător științific: dr.hab., conf.cerc. Ion BULHAC Conducător științific prin cotutelă: dr., conf.cerc. Pavlina BOUROȘ Data susținerii: 27 octombrie 2023 Ora: 1400 Adresa: Institutul de Chimie al USM, bir. 349, str. Academiei 3, Chișinău [...]
07.09.2023
| Vizualizări: 35
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]
06.09.2023
| Vizualizări: 41
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.01. Chimie organică, va fi examinată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore”, autor: ERHAN Tatiana. Data: 19 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie, USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent. Consultant științific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor [...]
20.06.2023
| Vizualizări: 50
Cercetătorii științifici din cadrul Institutului de Chimie ai USM au participat la cea de-a IX ediție a Salonului Internațional de Invenții și Inovații „TRAIAN VUIA”, care și-a desfășurat lucrările în perioada 15-17 iunie 2023 la Timișoara, România. În total au fost prezentate 9 lucrări de inventică, care au fost menționate cu 7 Medalii de Aur, 1 Medalie de Argint și Premiul Special oferit de Universitatea Titu Maiorescu din București. Institutul de Chimie al USM a delegat pentru participare la acest eveniment doi cercetători științifici: dr. habilitat Ion Bulhac și dr. habilitat Veaceslav [...]
31.05.2023
| Vizualizări: 43
Tradițional, Academicianul Tudor Lupașcu a participat la sărbătoarea festivă “Ultimul sunet”, desfășurată la 30 mai 2023 în gimnaziul “Iurie Boghiu” din satul natal Flămînzeni, raionul Sîngerei. În cadrul acestei sărbători, pentru a 15-a oară consecutiv, academicianul Tudor Lupașcu a înmânat celor mai buni absolvenți Premiul nominal – „Academicianul Tudor Lupașcu” în valoare totală de 10 mii lei, premiu instituit în a. 2008 din resurse proprii. Conducerea gimnaziului a selectat cei mai buni 9 absolvenți, care au fost menționați după cum urmează: Locul I – patru premii – câte 1000 de lei [...]
19.05.2023
| Vizualizări: 49
Se anunţă ședința Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc la specialitatea: 143.01. Chimie organică din cadrul Universității de Stat din Moldova în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în științe chimice întitulată: „Izotiocianatocalcone și derivații lor. Sinteză și proprietăți”, la specialitatea: 143.01. Chimie organică. Autor: Ana POPUȘOI, Conducător științific: Nicanor BARBĂ, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om emerit al Republicii Moldova; Consultant științific: Aurelian GULEA, academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Om [...]
18.05.2023
| Vizualizări: 12
Cu ocazia marcării Zilei Europei, Universitatea de Stat din Moldova a organizat la 17 mai 2023 evenimentul cu genericul: Ziua Europei USM-2023 Orășel European Universitar “Uniunea Europeană – Republica Moldova: împreună mai puternici!”. Evenimentul a reunit membrii comunității universitare, facultățile USM, institutele de cercetare ale USM, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați la Chișinău, alți oaspeți. Printre invitații speciali, care au vizitat Orășelul European Universitar au fost Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Lorenzo Tomassoni, Ambasadorul Franței la Chișinău, E [...]
17.05.2023
| Vizualizări: 40
În perioada 11-13 mai 2023, Institutul de Chimie al USM a participat la cea de-a 15-a ediție a Expoziției Europene de Creativitate și Inovație EUROINVENT, unde au fost expuse 11 lucrări cu cele mai recente rezultate de inventică obținute de către cercetătorii științifici ai Institutului. În rezultatul evaluării de către membrii Juriului Internațional, lucrările au fost apreciate cu 7 Medalii de Aur, 4 Medalii de Argint, Diploma de Excelență acordată de către Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iași, România, Premiul Special și Cupa de Aur acordate acad. Tudor Lupașcu. Mai [...]
10.05.2023
| Vizualizări: 38
Se anunță ședinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 144.01-23-1 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova pentru susţinerea publică a tezei de doctor în științe chimice cu titlul: „Cercetarea proprietăților antiradicalice ale acidului dihidroxifumaric și a unor derivați ai săi cu aplicarea metodelor cinetice și computaționale”. Candidat: Natalia BOLOCAN Specialitatea: 141.01. Chimie fizică Conducător științific: Gheorghe Duca, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician Data susținerii: 25 mai 2023 Ora: 14:00 Locația: blocul IV al USM, sala 222, strada A [...]