Acte normative


Certificat de înregistrare


Extras din Registru de stat  nr. 477225 din 06.09.2021


Statutul Institutului de Chimie


Certificat de acreditare ştiinţifică
Seria I nr. 047 (Hotarirea Comisiei de Acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. AC-2/1.1 din 31 martrie 2016, publicată în monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 114-122 (5547-5555 din 29 aprilie 2016, art. 747)).


Hotărârea  CNAA cu privire la acreditarea Institutului de Chimie
Profilul de cercetare: Sinteza, structura şi proprietăţile substanţelor noi polifuncţionale; procese şi tehnologii  pentru tratarea mediului ambiant   (Aprecierea performanţei - foarte bine).
Calificativul acordat Institutului de Chimie: Organizaţie cu recunoaştere internaţională (Categoria A).


Regulament de organizare și funcționare a Institutului de Chimie


Regulamente de organizare și funcționare a subdiviziunilor Institutului de Chimie (aprobat în ședința Consiliului științific din 28.09.2020)


Regulament instituțional de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat în Institutul de Chimie


Codul de etică și deontologie profesională al Institutului de Chimie 


Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică 


Strategia de cercetare-dezvoltare a Institutului de Chimie pentru perioada 2019-2022 


Planul strategic de dezvoltare a Institutului de Chimie pentru perioada 2019-2022


Strategia de resurse umane pentru cercetători a Institutului de Chimie


Politica de contabilitate a Institutului de Chimie 


Regulament cu privire la evaluarea condițiilor de muncă la locurile de muncă și stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile în Institutul de Chimie


Regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea condițiilor de muncă și stabilirea înlesnirilor angajaților Institutului de Chimie care activează în condiții nefavorabile


Regulament cu privire la stabilirea atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă în cadrul Institutul de Chimie (aprobat în ședința Consiliului de administratie din 01.03.2019)


Convenția colectivă, nivel de ramură, pentru anii 2021-2025


Contractul colectiv de muncă al Institutului de Chimie pentru anii 2021-2025


Regulamentul pentru stabilirea sporului de performanță personalului Institutului de Chimie


Regulament de organizare și funcționare a Consiliului științific al Institutului de Chimie (editia I)
Regulament de organizare și funcționare a Consiliului științific al Institutului de Chimie (editia II)


Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de administrație al Institutului de Chimie


Declarația de răspundere managerială 2020


Declarația de răspundere managerială 2021


Declarația de răspundere managerială 2022


Regulamentul privind constituirea și utilizarea infrastructurii de cercetare în Institutul de Chimie 


Politica privind accesul deschis la informație - Declarația de la Berlin prind Accesul Deschis la informație a fost semnată de către Institutul de Chimie pe data de 22.02.2022 (numar de ordine 737) (aprobată în ședința Consiliului științific din 05.02.2019)


Regulament privind organizarea și administrarea paginii oficiale a Institutului de Chimie în rețeaua de Internet (aprobat în ședința Consiliului științific din 11 septembrie 2019)


Regulament privind comunicarea internă și externă, și gestionarea informației în cadrul Institutului de Chimie (aprobat în ședința Consiliului științific din 11 septembrie 2019)


Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal (aprobat în ședința Consiliului științific din 5 februarie 2019)


Regulament privind remunerarea muncii temporare prestată de personalul Institutului de Chimie


Regulament cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Institutul de Chimie


Nomenclatorul și tarifele serviciilor prestate de către Institutul de Chimie