Rapoarte anuale și finale

 RAPOARTE ȘTIINȚIFICE FINALE


 • Privind implementarea proiectelor din cadrul ”Programului de Stat (2020-2023)” în perioada 2020-2023:
 1. 20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice KULCIȚKI Veaceslav. 
 2. 20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice POVAR Igor.
 3. 20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă. Director de proiect: academician LUPAȘCU Tudor.
 4. 20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologic active și compuși nanostructurați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice LOZAN Vasile.
 5. 20.80009.5007.17.  Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli. Director de proiect: membru corespondent MACAEV Fliur.
 6. 20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu. Director de proiect: academician DUCA Gheorghe.
 7. 20.80009.5007.28.  Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice BULHAC Ion.

 • Privind implementarea proiectului din cadrul Programului bilateral cu Republica Belarus în perioada 2022-2023:
 1. 22.80013.8007.1BL. Sinteza steroizilor cu fragment azolic în ciclul D și/sau în catena laterală în calitate de compuși de bază pentru crearea medicamentelor destinate tratamentului cancerului de prostate. Director de proiect: membru corespondent MACAEV Fliur.

RAPOARTE ȘTIINȚIFICE ANUALE


 • Privind implementarea proiectelor din cadrul ”Programului de Stat (2020-2023)” în anul 2023:
 1. 20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice KULCIȚKI Veaceslav. 
 2. 20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice POVAR Igor.
 3. 20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă. Director de proiect: academician LUPAȘCU Tudor.
 4. 20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologic active și compuși nanostructurați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice LOZAN Vasile.
 5. 20.80009.5007.17.  Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli. Director de proiect: membru corespondent MACAEV Fliur.
 6. 20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu. Director de proiect: academician DUCA Gheorghe.
 7. 20.80009.5007.28.  Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice BULHAC Ion.

 • Privind implementarea proiectului din cadrul Programului bilateral cu Republica Belarus în anul 2023:
 1. 22.80013.8007.1BL. Sinteza steroizilor cu fragment azolic în ciclul D și/sau în catena laterală în calitate de compuși de bază pentru crearea medicamentelor destinate tratamentului cancerului de prostate. Director de proiect: membru corespondent MACAEV Fliur.

Privind implementarea proiectului din cadrul Programului de postdoctorat în anul 2023:

1. 23.00208.5007.04/PD I. Sinteza controlată stereo și regio a moleculelor policiclice bioactive pe bază de compuși carbonilici din seria oxindol, naftochinonă și androsteron. Director de proiect: Dr. SUCMAN Natalia


 • Privind implementarea proiectelor din cadrul ”Programului de Stat (2020-2023)” în anul 2022:
 1. 20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice KULCIȚKI Veaceslav. 
 2. 20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice POVAR Igor.
 3. 20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă. Director de proiect: academician LUPAȘCU Tudor.
 4. 20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologic active și compuși nanostructurați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice LOZAN Vasile.
 5. 20.80009.5007.17.  Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice MACAEV Fliur.
 6. 20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu. Director de proiect: academician DUCA Gheorghe.
 7. 20.80009.5007.28.  Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice BULHAC Ion. în anul 2022

 • Privind implementarea proiectului din cadrul Programului bilateral cu Republica Belarus în anul 2022:
 1. 22.80013.8007.1BL. Sinteza steroizilor cu fragment azolic în ciclul D și/sau în catena laterală în calitate de compuși de bază pentru crearea medicamentelor destinate tratamentului cancerului de prostate.  Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice MACAEV Fliur.

 • Privind implementarea proiectelor din cadrul ”Programului de Stat (2020-2023)” în anul 2021:
 1. 20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice KULCIȚKI Veaceslav. 
 2. 20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice POVAR Igor.
 3. 20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă. Director de proiect: academician LUPAȘCU Tudor.
 4. 20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologic active și compuși nanostructurați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice LOZAN Vasile.
 5. 20.80009.5007.17.  Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice MACAEV Fliur.
 6. 20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu. Director de proiect: academician DUCA Gheorghe.
 7. 20.80009.5007.28.  Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice BULHAC Ion.

 • Privind implementarea proiectului din cadrul Programului de postdoctorat în anul 2021:
 1. 21.00208.5107.05/PD. Metilcetone aromatice în sinteza compușilor heterociclici biologic activi. Director de proiect: Dr., conf. cerc. Serghei POGREBNOI

 • Privind implementarea proiectelor din cadrul ”Programului de Stat (2020-2023)” în anul 2020:
 1. 20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice KULCIȚKI Veaceslav. 
 2. 20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice POVAR Igor.
 3. 20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă. Director de proiect: academician LUPAȘCU Tudor.
 4. 20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologic active și compuși nanostructurați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice LOZAN Vasile.
 5. 20.80009.5007.17.  Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice MACAEV Fliur.
 6. 20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu. Director de proiect: academician DUCA Gheorghe.
 7. 20.80009.5007.28.  Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice BULHAC Ion.

 • Privind implementarea proiectelor pentru tineri cercetători în anul 2019:
 1. 19.80012.50.05A. Steroizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitate antivirală. Director de proiect: dr. în științe chimice SUCMAN Natalia. 
 2. 19.80012.80.07A. Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor. Director de proiect: dr. în științe chimice PETUHOV Oleg.

RAPOARTE DE ACTIVITATE ANUALĂ