Publicații

În anul 2023 au fost publicate în total în 267 lucrări științifice, inclusiv 8 monografii (inclusiv 2 în ediții internaționale), 2 culegeri de lucrări ale seminarelor științifice, 22 capitole în monografii, 110 articole (inclusiv 35 în reviste cu factor de impact) și 125 rezumate la conferințe naționale și internaționale.

În a. 2023 au fost obţinute/eliberate 6 brevete de invenţie, 5 hotărâri pozitive de acordare a brevetului de invenție şi depuse 4 cereri de brevet.


În anul 2022 au fost publicate în total în 246 lucrări științifice, inclusiv 2 monografii, 2 manuale pentru studenți, 6 capitole în monografii, 2 culegeri de lucrări a Conferinței Internaționale, 1 culegere electronică a lucrărilor seminarului științific, 102 articole (inclusiv 23 în reviste cu factor de impact) și 126 rezumate la conferințe naționale și internaționale.

În a. 2022 au fost obţinute/eliberate 15 brevete de invenţie, 8 hotărâri pozitive de acordare a brevetului de invenție şi depuse 10 cereri de brevet.


În anul 2021 au fost publicate în total în 237 lucrări științifice, inclusiv o culegere electronică a lucrărilor seminarului științific cu participare internațională, un suport de curs pentru studenți, 109 articole (dintre care 54 articole în reviste internaționale, inclusiv 32 în reviste cu factor de impact și 55 articole în reviste naționale) și 126 rezumate la conferințe naționale și internaționale.

În a. 2021 au fost obţinute/eliberate 18 brevete de invenţie, o hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție şi depuse 11 cereri de brevet.


În anul 2020 au fost publicate în total 208 lucrări științifice, inclusiv 2 monografii în ediții internaționale, o monografie în ediție națională, 10 capitole în monografii publicate peste hotare, un manual și un suport de curs pentru studenți, un capitol în manual, un ghid științifico-practic, 112 articole (dintre care 70 de articole în reviste internaționale, inclusiv 35 în reviste cu factor de impact și 42 de articole în reviste naționale) și 79 de rezumate la conferințe naționale și internaționale.

În anul 2020 au fost obţinute/eliberate 20 brevete de invenţie, o hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție şi  depuse 11 cereri de brevet.