Evenimente științifice

CONFERINȚE

Conferința Internațională ”Chimia Ecologică și Chimia Mediului - 2022” dedicată  aniversării a 70 ani de la nașterea Academicianului Gheorghe DUCA (ediția a VII-a) (3-4 martie 2022), or. Chișinău, Republica Moldova (în calitate de organizator)

Conferinţa Internaţională “Realizări și Perspective ale Chimiei Contemporane” dedicată celei de-a 60 aniversări de la fondarea Institutului de Chimie (9-11 octombrie 2019), or. Chișinău, Republica Moldova (în calitate de organizator)

Cea de-a IV-a Conferinţă Internațională de Analiză Termică și Calorimetrie din Europa Centrală și de Est (28-31 august 2017), or. Chișinău, Republica Moldova (în calitate de organizator)

Conferința Internațională “Chimia Ecologică și Chimia Mediului - 2017″ (ediția a VI-a) ( 2-3 martie 2017), or. Chișinău, Republica Moldova (în calitate de organizator)

Târgul Internaţional de Invenții şi Idei Practice (ediţia a VIII-a) (10-12 noiembrie 2017), or. Ungheni, Republica Moldova (în calitate de coorganizator)

Conferința științifică ”Zilele Institutului Unificat de Cercetări Nucleare în Moldova” (2 iunie 2016), or. Chișinău, Republica Moldova, cu participare internațională (în calitate de coorganizator)

Cea de-a XVIII-a Conferinţă Internaţională “Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry” dedicată memoriei acad. C. Turtă și mem. cor. M. Revenco (8 – 9 octombrie 2015), or. Chișinău, Republica Moldova (în calitate de organizator).

WORKSHOPURI / MESE ROTUNDE / SEMINARE:

Seminar științific cu participare internațională, în regim mixt,  cu genericul: NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI, ediția a VII-a, organizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)”, cu titlul:  “Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică” (20.80009.8007.03), 12-13 octombrie 2023 (în calitate de organizator)

Seminar științific, în regim online, cu genericul: MATERIALE AVANSATE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI SUBSTANȚELOR CHIMICE TOXICE ASUPRA MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII (ADMATEH), organizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)”, cu titlul: “Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă” (20.80009.7007.21), 21 septembrie 2023 (în calitate de organizator)
 
Webinar, în regim mixt: SPONTANEOUS SYMMETRY BREAKING AND JAHN-TELLER EFFECTS dedicat aniversării a 95 de ani de la nașterea Academicianului Isaac BERSUKERorganizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)”, cu titlul: "Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu" (20.80009.5007.27), 10 februarie 2023 (în calitate de organizator).
 

Seminar științific național cu genericul: “Repere pe axa timpului. Ediție omagială dedicată aniversării a 85 de ani de la nașterea membrului corespondent Ion GERU”, organizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)”, cu titlul: " Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu" (20.80009.5007.27), 8 decembrie 2022 (în calitate de organizator).

Seminar științific, în regim online, cu genericul CHIMIA ÎN BENEFICIUL SOCIETĂȚII, organizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)”, cu titlul: ”Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați (20.80009.5007.28)”, 18 octombrie 2022 (în calitate de organizator)

Seminar științific, în regim online, cu genericul CHIMIA ECOLOGICĂ ASIGURĂ UN MEDIU AMBIANT SĂNĂTOS, organizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)”, cu titlul: “Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă” (20.80009.7007.21),  16 septembrie 2022 (în calitate de organizator)
 

Seminar științific, în regim online, cu genericul REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE RECENTE ÎN CHIMIA CUANTICĂ ȘI TEORIA EFECTELOR VIBRONICE ÎN SISTEMELE MOLECULARE, cu participarea Academicianului Isaac BERSUKER, Profesor al Universității din Texas, SUA, organizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)”, cu titlul: Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu (20.80009.5007.27)”, 06-09 septembrie 2021 (în calitate de organizator)

Seminar științific cu participare internațională, în regim online, cu genericul COMEMORAREA ACADEMICIANULUI NICOLAE GĂRBĂLĂU – PATRIARHUL CHIMIEI COORDINATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA​​​, dedicat aniversării 90 ani de la naștere,  organizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)”, cu titlul: ”Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați (20.80009.5007.28)”, 4 august 2021 (în calitate de organizator)
 
Seminar științific cu participare internațională, în regim online,  cu genericulNOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI. Un destin pe altarul cercetării. Ediție omagială în memoria Academicianului Pavel VLAD, dedicat aniversării 85 ani de la naștere, organizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)”, cu titlul:  “Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică” (20.80009.8007.03), 4 iunie 2021 (în calitate de organizator)
 
Seminar științific, în regim online,  cu genericul: ”Omagiu Academicianului Constantin Turtă - 80 ani de la naștere”, organizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)”, cu titlul: ”Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați” ()20.80009.5007.04, 20 decembrie 2020 (în calitate de organizator)
 
Mese rotunde organizate în cadrul proiectului bilateral cu titlul: „Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale preţioase”, Programul AȘM-CNCI, 5-8 mai 2019 (în calitate de organizator)
 
Masa rotundă organizată în cadrul proiectului bilateral cu titlul: ”Sinteza dirijată și studiul unor complecși chirali conținând liganzi terpeno-heterociclici” în cadrul Programului AȘM-Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI), 9 octombrie 2016, (în calitate de organizator)
 

Seminar științific organizat în cadrul proiectului bilateral moldo-italian cu titlul: „Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale preţioase”, Programul AȘM-CNCI, 4 decembrie 2018 (în calitate de organizator)

Workshop moldo-italian cu genericul: „Noi frontiere în chimia compuşilor naturali. Miracolele mării în beneficiul omenirii”, organizat în cadrul proiectului bilateral cu titlul: ”Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă şi potențial terapeutic”, în cadrul Programului AȘM-CNCI, 29 noiembrie 2018 (în calitate de organizator)

Masa rotundă organizată în cadrul proiectului bilateral cu titlul: ”Sinteza dirijată și studiul unor complecși chirali conținând liganzi terpeno-heterociclici” în cadrul Programului AȘM-Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI), 15 noiembrie 2017 (în calitate de organizator)

ALTE EVENIMENTE

Ziua ușilor deschise la Institutul de Chimie
Inaugurarea Plăcii comemorative consacrate Academicianului Pavel Vlad, 02 iunie 2022