Proiecte de cercetare

Actualmente cercetătorii Institutului de Chimie realizează cercetări ştiinţifice în cadrul următoarelor proiecte naționale și internaţionale:

  • 7 proiecte în cadrul ”Programului de stat (2020-2023)”;
  • 1 proiect din Programul de postdoctorat; 
  • 1 proiect bilateral cu Republica Belarus;
  • 1 proiect din Programul H2020-MSCA-RISE-2016 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange);
  • 1 proiect din Programul Transnațional al Dunării (INTERREG);
  • 2 proiecte din Programul de cooperare Tehnică cu Agenția pentru Energie Atomică;
  • 2 proiecte din Programul COST;
  • 1 proiect în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu/Coaliția pentru Climă si Aer Curat.