Rezultate remarcabile, produse și tehnologii

 1. Descoperirea „Efectul scindării de tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare electronică” (înregistrată în anul 1978 în Registrul de Stat al URSS cu numărul 202)
 2. Aromatizanți şi sosuri pentru industria tutunului
 3. Tehnologie de producere a cărbunilor activi
 4. Procedee tehnologice de utilizare complexă a inflorescenţelor de levănțică
 5. Amestecuri uscate pentru tencuire
 6. Preparatul agricol ENOXIL-A
 7. Produse farmaceutice în baza substanței biologic active ENOXIL
 8. Substanța biologic activă ENOXIL
 9. Geluri dermatologice în baza substanței biologic active ENOXIL
 10. Compuşi noi de origine naturală şi sintetică cu proprietăţi antituberculoase
 11. Preparate pentru stimularea creşterii şi dezvoltării plantelor
 12. Tehnologie de eliminare din apele subterane a hidrogenului sulfurat
 13. Tehnologie de tratare a apei de profunzime de ioni de fier şi mangan bivalenţi și substanțe humice
 14. Tehnologie de utilizare a sedimentului format după neutralizarea deşeurilor obţinute în urma glazurării vaselor din sticlă
 15. Tehnlogie de prelucrare integrală a deşeurilor din mase plastice cu obţinerea produselor noi

 16. Tehnologie inovativă de producere și regenerare a adsorbanților carbonici
 17. Tehnologie de întreținere și exploatare a familiilor de albine
 18. Procedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă pentru sporirea rezistenței la acțiunea fungilor Fusarium oxysporum și Dreschlera sorokiniana
 19. Procedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă pentru sporirea rezistenței la acțiunea fungului Fusarium oxysporum (Brevet de invenție MD 1604)
 20. Procedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă pentru sporirea rezistenței la acțiunea fungului Fusarium oxysporum (Brevet de invenție MD 1603)
 21. Schemă tehnologgică de îmbunătățire a eficienței epurării apelor uzate în industriile de prelucrare a cărnii
 22. Schemă tehnologică de îmbunătățire a eficienței epurării apelor uzate în industriile de prelucrare a laptelui
 23. Amină derivată a acidului natural ent-kaurenoic cu activitate citotoxică selectivă
 24. Azidă derivată a acidului natural ent-kaurenoic cu activitate citotoxică selectivă
 25. Azidă derivată a metil  ent-kauranoatului natural cu activitate citotoxică selectivă
 26. Compoziția Tiogalmet – stimulator de creștere a plantelor de cultură și rezistenţă la secetă
 27. Compus coordinativ cu proprietăți fotoluminescente
 28. Compus coordinativ cu proprietăți de stimulator al activităţii lipolitice la micromiceta Rhizopus arrhizus CNMN FD 03
 29. Derivat al benzimidazolului cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene
 30. Enterosorbant în baza cărbunelui activ
 31. Hidrazincarbotioamidă pentru utilizare în calitate de remediu antifungic
 32. Homodrimacetamidă cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene
 33. Spiro γ-lactame, derivate ale acidului ent-kaurenoic natural cu activitate citotoxică selectivă