Despre

Institutul de Chimie a fost fondat în anul 1959 în baza sectoarelor de Chimie Organică, Chimie Anorganică şi a laboratorului de Chimie Analitică ale filialei Moldovenești a Academiei de Ştiinţe a URSS și este unica instituție de profil din ţară, cu bogată experienţă de activitate în diverse domenii ale chimiei contemporane.

Baza direcţiilor ştiinţifice ale Institutului de Chimie a fost pusă de cunoscuţii savanţi, membri ai Academiei de Științe, fondatori ai unor şcoli ştiinţifice în Republica Moldova: acad. Antonie Ablov (1905-1978) - şcoala de chimie a compuşilor coordinativi; acad. Gheorghe Lazurievski (1906-1987) - şcoala de chimie organică şi bioorganică, acad. Iurie Lealicov (1909-1976) - şcoala polarografică, organizator şi conducător al cercetărilor în domeniul metodelor fizico-chimice de analiză.

Ulterior s-au constituit școli ştiinţifice noi: сhimie cuantică – condusă de acad. Isaac Bersukerсhimie organică, bioorganică, chimie a compuşilor naturali şi fiziologic activi - condusă de acad. Pavel Vlad (1936- 2017); сhimie a compuşilor coordinativi, macrociclici şi supramoleculari - condusă de acad. Nicolae Gărbălău (1931-2006); сhimie bioanorganică - condusă de acad. Constantin Turtă (1940-2015); chimie ecologică – condusă de acad. Gheorghe Ducachimie a adsorbanţilor – condusă de către acad. Tudor Lupaşcu.

Grație cunoștințelor acumulate de școlile științifice din institut și cerințelor țării, se impune necesitatea continuării cercetărilor în direcția sintezei si analizei compușilor anorganici, organici, inclusiv a celor naturali și a nanoparticulelor în calitate de substanțe biologic active pentru medicină, industrie și agricultură; aprovizionării populaţiei republicii cu apă potabilă de calitate, valorificării deşeurilor menajere şi industriale, elaborării metodelor de control analitic al poluanţilor mediului ambiant, care vor contribui la soluţionarea  în cel mai scurt timp a problemelor importante pentru Republica Moldova.

Obiectivul principal al Institutului de Chimie este: dezvoltarea unor direcții ce se încadrează în tematicele stringente ale cercetării europene şi internaţionale, totodată, ținând cont de domeniul istoric principal: ”Sinteza materialelor polifuncționale; metode și tehnologii avansate competitive pentru protecția mediului ambiant și procedee noi în analiza chimică și control”, demonstrat prin rezultatele cercetărilor și numărul impunător de lucrări publicate, brevete de invenție și implementări.

Printre obiectivele importante ale Institutului de Chimie este implementarea rezultatelor științifice în domeniile economiei țării pentru:

Realizarea obiectivelor va contribui la diminuarea produselor sciento-intensive importate în Republica Moldova, precum şi la obţinerea de noi produse competitive pe piaţa mondială.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 485 din 13.07.2022 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (Publicat: 15-07-2022 în Monitorul Oficial nr. 208-216, art. 550), Institutul de Chimie a fost absorbit de către Universitatea de Stat din Moldova. Începând cu anul 2023, Institutul de Chimie este o subdiviziune separată, cu statut de institut de cercetare, în cadrul Universității de Stat din Moldova.