Arhiva pentru cuvântul-cheie: ședință

26.09.2023
| Vizualizări: 67
Miercuri, 27 septembrie 2023, ora 14:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Academicianul Cristian SILVESTRU de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică întitulată: "MAIN GROUP ORGANOMETALLICS AS METALLOLIGANDS FOR TRANSITION METALS - DISCRETE HETEROMETALLIC SPECIES, COORDINATION POLYMERS AND SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURES". Date biografice ale Academicianului Cristian Silvestru. Sunt invitați toți doritorii. [...]
07.09.2023
| Vizualizări: 35
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]
06.09.2023
| Vizualizări: 41
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.01. Chimie organică, va fi examinată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore”, autor: ERHAN Tatiana. Data: 19 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie, USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent. Consultant științific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor [...]
19.05.2023
| Vizualizări: 65
Vineri, 26 mai 2023, ora 11:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Profesorul Fănică CIMPOEȘU de la Institutul de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu” al Academiei Române va prezenta lecția publică cu titlul: "A journey to the end of periodic table: the quantum chemistry of lanthanides" (”O călătorie la capătul sistemului periodic: chimia cuantică a lantanidelor”). Sunt invitați toți doritorii. [...]
13.03.2023
| Vizualizări: 56
La Adunarea Generală a AȘM din 10 martie 2023, au fost aleși 19 membri corespondenți ai AȘM și 4 Membri de Onoare ai AȘM, desemnați în a treia decadă a lunii februarie de secțiile de științe pe domeniile lor de activitate. În urma votării secrete, Institutul de Chimie și-a consolidat potențialul științific cu doi noi membri corespondenți ai AȘM - dr. habilitat, prof. Fliur Macaev și dr. habilitat Nicon Ungur - personalități notorii în domeniul chimiei organice și bioorganice, savanți chimiști recunoscuți la nivel internațional. Cu această ocazie, colectivul Institutului de Chimie exprimă [...]
14.02.2023
| Vizualizări: 58
Vineri, 24 februarie 2023, ora 14:00, în sala mică a Institutului de Chimie (str. Academiei, 3, etajul 3, bir. 349) va avea loc şedinţa Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc din cadrul Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova la specialitatea 143.01. Chimia organică, în cadrul căreia va fi evaluată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și cercetarea 1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etan-2-onelor”, elaborată de către cerc. șt. Marina ZVEAGHINȚEVA. Conducătorul științific: doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător MACAEV Fliur. Sunt invitați toți [...]
16.01.2023
| Vizualizări: 80
Academia de Științe a Moldovei și Institutul de Chimie al Universității de Stat a Moldovei Vă invită să participați la prelegerea publică întitulată: „Future of Water - Challenges and Solutions Using Nature-inspired and Bioplastics-based Nexus of Exponential Technologies” (Viitorul apei - provocări și soluții folosind nexul tehnologiilor exponențiale inspirat de natură și bazat pe bioplastice), susținută de prof. Ashok Vaseashta, International Clean Water Institute, USA. Evenimentul se va desfășura miercuri, 8 februarie 2023, începând cu ora 11:00, în format mixt, cu prezență fizică în Sala [...]
26.05.2022
| Vizualizări: 64
Vineri, 27 mai 2022, ora 11:00 va avea loc seminarul științific (în format on-line) cu genericul "Izomerizarea și tautomerizarea DFH4 și reactivitatea globală și locală a derivaților săi. Studii DFT". Evenimentul este realizat prîn colaborarea grupurilor de cercetători din domeniul chimiei cuantice a Institutului de Chimie Fizică a Academiei Române din or. București, România și Institutului de Chimie din Republica Moldova și este organizat în cadrul proiectului național cu cifrul: ANCD/20.80009.5007.27. Linkul de participare: https://american-chemical-society.zoom.com/j/85018316646?pwd [...]
13.05.2022
| Vizualizări: 102
Marți, 24 mai 2022 ora 14:00, va avea loc şedinţa Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc (în regim on-line), în cadrul căreia va fi evaluată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calităţii mediului ambiant”,elaborată de către doamna Inga ZINICOVSCAIA la specialitatea 145.01. Chimie ecologică. Consultant științific: Gheorghe DUCA, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician. Adresa web (linkul) la care poate fi urmărită ședința: https://us02web.zoom.us/j/86037580678?pwd [...]
12.04.2022
| Vizualizări: 116
Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice și Institutul de Chimie anunță susținerea publică (în format mixt) a tezei de doctorat cu titlul: „Sinteza dirijată şi studiul activităţii antimicrobiene a unor compuşi norlabdanici polifuncţionalizaţi”, elaborată de către studenta–doctorand Svetlana BLAJA. Program de doctorat: 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi. Conducător științific: dr. habilitat în șt. chimice, conf. cerc. Aculina ARÎCU Data: 5 mai 2022, ora 14:00. Localul: Universitatea de Stat din Moldova, blocul de studii A [...]