Arhiva pentru cuvântul-cheie: colaborare

15.11.2023
| Vizualizări: 82
Recent a fost aprobată pentru finanțare acțiunea COST CA22102 European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability (E-NICHE) / Rețeaua internațională de ecologie chimică: translarea limbii vieții în sustenabilitate (E-NICHE) Acțiunea reprezintă un proiect internațional care include un consorțiu larg de 112 participanți din 29 țări din UE, membre cu drepturi depline a programului COST. Republica Moldova este reprezentată în comitetul de conducere a acțiunii prin contribuția Institutului de Chimie și Institutului de Zoologie, USM. Scopul principal al acestei [...]
31.10.2023
| Vizualizări: 39
La 20 octombrie 2023 a fost semnat actul de implementare a schemei tehnologicede pre-epurare a apelor uzate industriale provenite de la producția de carne de pasăre de la compania ”Floreni” SRL. Cercetările au fost realizate de către un grup de cercetători științifici din laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză al Institutului de Chimie, USM (cerc. șt. Alexandru Vișnevschi, dr. Petru Spătaru, cerc. șt. Oxana Spînu), în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a [...]
31.10.2023
| Vizualizări: 36
În perioada 26-27 octombrie 2023, o echipă de cercetători din cadrul Institutului de Chimie al USM, în frunte cu academicienii Gheorghe Ducă și Tudor Lupașcu, au participat la lucrările Conferinței CHEM 5 -MIT 2023, ediția a V-a, manifestare organizată de Facultatea de Chimie în cadrul Ceremoniei Aniversare de celebrare a 163 de ani de la înfiinţarea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Evenimentul a avut loc în cadrul Universități "A.I. Cuza" din Iași, România, și a reunit un număr semnificativ de cercetători, oameni de știință și experți din domeniul chimiei, atât din țară [...]
26.09.2023
| Vizualizări: 67
Miercuri, 27 septembrie 2023, ora 14:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Academicianul Cristian SILVESTRU de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică întitulată: "MAIN GROUP ORGANOMETALLICS AS METALLOLIGANDS FOR TRANSITION METALS - DISCRETE HETEROMETALLIC SPECIES, COORDINATION POLYMERS AND SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURES". Date biografice ale Academicianului Cristian Silvestru. Sunt invitați toți doritorii. [...]
25.08.2023
| Vizualizări: 103
Working Group 3 (WG3) NECTAR Workshop Sala de conferințe, str. Hincesti 55/4, Chișinău, Republica Moldova 29-30 august 2023 Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările Workshop-ului internațional WG3 NECTAR, organizat în cadrul proiectului COST Action CA18202- Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) . COST Action CA18202 - Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) este o rețea europeană care include circa 200 de cercetători din 31 de țări, implicați în studiul avansat al echilibrelor chimice: www [...]
03.07.2023
| Vizualizări: 164
La 30 iunie 2023 Institutul de Chimie al USM a semnat actul de implementare a unei scheme tehnologice pentru preepurarea apelor uzate industriale parvenite de la întreprinderea S.C. ”Sandriliona” SRL din or. Ialoveni. În cadrul S.C. ”Sandriliona” SRL a fost montată și implementată o instalație de preepurare a apelor uzate industriale parvenite de la producția de produse lactate și înghețată. Instalația a fost elaborată și recomandată de către ”Euromarket” SRL din or. Iași, România și are la bază procesul de preepurare prin flotare cu pre-tratare chimică, având scopul de a elimina eficient [...]
22.06.2023
| Vizualizări: 33
La 21 iunie 2023, Institutul de Chimie al USM a semnat un acord de colaborare științifico-practică cu Primăria comunei Iezărenii Vechi din raionul Sîngerei. Scopul acordului constă în stabilirea indicilor chimici de calitate a apelor din șase surse de aprovizionare a locuitorilor din com. Iezărenii Vechi și în caz de necesitate elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor. Cercetările vor fi realizate în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și [...]
09.06.2023
| Vizualizări: 182
Recent, Comisia Europeană a anunțat rezultatele competiției propunerilor de proiecte din cadrul Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA), din 2022 , apelul pentru schimb de personal. Conform rezultatelor, Comisia Europeană va finanța cu 77,5 milioane EUR un total de 73 de proiecte (dintre cele 193 de propuneri de proiecte) care promovează cooperarea dintre organizațiile academice și non-academice din UE și din întreaga lume pentru a stimula inovarea și transferul de cunoștințe. Printre cele 73 de proiecte câștigătoare se găsește și proiectul nr. 101131382 — CLEANWATER (Multifunctional [...]
25.04.2023
| Vizualizări: 107
În baza acordului de colaborare semnat recent de către Directorul Institutului de Chimie al USM - dr. habilitat Aculina Arîcu cu Primarul com. Onițcani (raionul Criuleni) - Doamna Marina Tîrgola, echipa de cercetători din cadrul proiectului din ”Programul de stat (2020-2023)” cu titlul: „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă”, condus de Academicianul Tudor Lupașcu au prelevat și analizat șase probe de apă din fântâni arteziene și izvoare din comuna Onițcani (raionul [...]