Arhiva pentru cuvântul-cheie: cercetare

30.11.2023
| Vizualizări: 48
Premiul Național al OMPI pentru inventatori - 2023 a fost obținut de doctorul habilitat în chimie Ion BULHAC, șeful laboratorului Chimie Coordinativă al Institutului de Chimie, USM. Inventatorul Ion BULHAC, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, a fost distins cu Premiul Național al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) pentru inventatori. Prestigioasa distincție i-a fost conferită cercetătorului chimist la Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” 2023, ediția a XVIII-a, care s-a desfășurat în perioada 22-24 noiembrie curent. Premiul a fost [...]
31.10.2023
| Vizualizări: 39
La 20 octombrie 2023 a fost semnat actul de implementare a schemei tehnologicede pre-epurare a apelor uzate industriale provenite de la producția de carne de pasăre de la compania ”Floreni” SRL. Cercetările au fost realizate de către un grup de cercetători științifici din laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză al Institutului de Chimie, USM (cerc. șt. Alexandru Vișnevschi, dr. Petru Spătaru, cerc. șt. Oxana Spînu), în cadrul proiectului din Programul de stat (2020-2023) cu titlul: ”Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a [...]
31.10.2023
| Vizualizări: 35
În perioada 26-27 octombrie 2023, o echipă de cercetători din cadrul Institutului de Chimie al USM, în frunte cu academicienii Gheorghe Ducă și Tudor Lupașcu, au participat la lucrările Conferinței CHEM 5 -MIT 2023, ediția a V-a, manifestare organizată de Facultatea de Chimie în cadrul Ceremoniei Aniversare de celebrare a 163 de ani de la înfiinţarea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Evenimentul a avut loc în cadrul Universități "A.I. Cuza" din Iași, România, și a reunit un număr semnificativ de cercetători, oameni de știință și experți din domeniul chimiei, atât din țară [...]
26.09.2023
| Vizualizări: 67
Miercuri, 27 septembrie 2023, ora 14:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM, Academicianul Cristian SILVESTRU de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România va prezenta lecția publică întitulată: "MAIN GROUP ORGANOMETALLICS AS METALLOLIGANDS FOR TRANSITION METALS - DISCRETE HETEROMETALLIC SPECIES, COORDINATION POLYMERS AND SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURES". Date biografice ale Academicianului Cristian Silvestru. Sunt invitați toți doritorii. [...]
07.09.2023
| Vizualizări: 35
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]
06.09.2023
| Vizualizări: 41
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.01. Chimie organică, va fi examinată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore”, autor: ERHAN Tatiana. Data: 19 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie, USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent. Consultant științific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor [...]
25.08.2023
| Vizualizări: 101
Working Group 3 (WG3) NECTAR Workshop Sala de conferințe, str. Hincesti 55/4, Chișinău, Republica Moldova 29-30 august 2023 Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările Workshop-ului internațional WG3 NECTAR, organizat în cadrul proiectului COST Action CA18202- Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) . COST Action CA18202 - Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) este o rețea europeană care include circa 200 de cercetători din 31 de țări, implicați în studiul avansat al echilibrelor chimice: www [...]
21.08.2023
| Vizualizări: 113
Seminar științific cu participare internațională NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI 12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova eveniment în regim mixt Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările seminarului științific cu participare internațională cu genericul: NOI FRONTIERE ÎN CHIMIA COMPUŞILOR NATURALI, organizat de către Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi al Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023: “Noi substanțe cu potențial [...]
02.08.2023
| Vizualizări: 59
În baza acordului de colaborare semnat recent de către Directorul Institutului de Chimie al USM - dr. habilitat Aculina Arîcu cu Primarul com. Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) - Doamna Renata Gabor, echipa de cercetători din cadrul proiectului din ”Programul de stat (2020-2023)” cu titlul: „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă”, condus de Academicianul Tudor Lupașcu au prelevat și analizat probe de apă din fântâni arteziene din comuna Iezărenii Vechi, care [...]
10.07.2023
| Vizualizări: 277
Seminar științific cu participare internațională 21 septembrie 2023, Chișinău, Republica Moldova Stimaţi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita la lucrările seminarului științific cu participare internațională cu genericul MATERIALE AVANSATE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI SUBSTANȚELOR CHIMICE TOXICE ASUPRA MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII (ADMATEH), organizat de către Laboratorul de Chimie Ecologică, Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023 “Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra [...]