Arhiva pentru cuvântul-cheie: student-doctorand

06.09.2023
| Vizualizări: 41
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.01. Chimie organică, va fi examinată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore”, autor: ERHAN Tatiana. Data: 19 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie, USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent. Consultant științific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor [...]
21.12.2021
| Vizualizări: 218
Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice și Institutul de Chimie anunță susținerea publică (în format online) a tezei de doctorat cu titlul: "Sinteza și studiul oxindolilor optic activi”, elaborată de către studentul-doctorand BILAN Dmitri. Program de doctorat: 143.01. Chimie organică. Conducător de doctorat: dr. habilitat în șt. chimice, prof. cerc. MACAEV Fliur. Data: 21 ianuarie 2022, ora 14:00. Local: Sala Senatului Universității de Stat din Moldova”, str. Academiei, 3/2, or. Chișinău. Link-ul pentru participare la ședință: https://us02web.zoom.us/j/85021351372 [...]
15.11.2021
| Vizualizări: 270
Federația Mondială a Savanților(FMS) anunță Concursul pentru Bursele de Excelență pentru anul 2022. Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2022 de Burse de Excelență acordate de Federația Mondială a Savanților în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” (Anexa 1, Anexa 2) bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de cercetare ale FMS (Anexa 3): 1. Apa (Water) 2. Sol (Soil) 3. Alimentarea (Food) 4. Energie (Energy) 5. Poluare (Pollution) 6. Limitele de dezvoltare (Limits of Development) 7. Schimbările [...]