Conferința Internațională ”Chimia ecologică și a mediului - 2022”, ediția a 7-ea (EEC-2022)

09.02.2022

CEEConferință Internațională ”Chimia ecologică și a mediului - 2022”, ediția a 7-ea  (EEC-2022)

3-4 martie 2022, or. Chișinau, Republica Moldova
EEC-2022, http://eec-2022.mrda.md/


Vă aducem la cunoștință că la  3-4 martie 2022, la Chișinău, Republica Moldova este planificată cea de a 7-ea Conferință Internațională: ”Ecological & Environmental Chemistry” (EEC-2022), dedicated to the 70th Anniversary of Academician, Professor Gheorghe DUCA ,care face parte din seria de conferințe de succes organizate de Republica Moldova pe parcursul a 35 de ani cu suportul organizațiilor naționale și internaționale.

EEC-2022 este un eveniment internațional de importanța majoră, care va atrage oameni de știință tineri și experimentați, specialiști și ingineri din mai multe țări. Scopul evenimentului este susținerea unui schimb de idei, prezentarea și discutarea ultimelor rezultate privind procesele fizico-chimice și biochimice care au loc în sisteme naturale și organisme vii, asigurarea calității produselor alimentare și a vieții, precum și abordări noi ale dezvoltarii durabile, incluzând atât aspecte de inginerie și modelare cât și sociale, educaționale și inovaționale.

Informația detaliată despre EEC-2022 poate fi vizualizată pe pagina web: http://eec-2022.mrda.md/.

Comitet organizațional al conferinței EEC-2022.

[email protected]
Sursa: