Arhiva pentru cuvântul-cheie: teza de doctor habilitat

07.09.2023
| Vizualizări: 35
În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru. Data: 22 septembrie 2023 Ora: 14:00 Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice [...]
17.11.2022
| Vizualizări: 64
Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în științe chimice. Candidat: dr. ZINICOVSCAIA Inga. Titlul tezei: ”Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calităţii mediului ambiant”. Specialitatea: 145.01. Chimie ecologică. Conducător științific: Gheorghe DUCA, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician. Data: 28 noiembrie 2022, ora: 14:00. Local: Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici 60, blocul 4, aula 222, or. Chișinău, MD-2009. Consiliul ştiinţific specializat DH 145.01-22-4 din cadrul Universității de Stat din [...]
13.05.2022
| Vizualizări: 102
Marți, 24 mai 2022 ora 14:00, va avea loc şedinţa Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc (în regim on-line), în cadrul căreia va fi evaluată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calităţii mediului ambiant”,elaborată de către doamna Inga ZINICOVSCAIA la specialitatea 145.01. Chimie ecologică. Consultant științific: Gheorghe DUCA, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician. Adresa web (linkul) la care poate fi urmărită ședința: https://us02web.zoom.us/j/86037580678?pwd [...]
08.10.2021
| Vizualizări: 53
Vineri, 8 octombrie 2021 ora 14:30, în cadrul laboratorului Chimie Fizică și Cuantică se va desfășura ședința seminarului științific (în regim online) unde va fi audiat raportul privind avizarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe chimice cu titlul:"Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calității mediului ambiant”, la specialitatea 145.01. Chimia ecologică, elaborată de către doctorul în șt. chimice Inga ZINICOVSCAIA. Consultant ştiinţific: acad., dr. habilitat, prof. Gheorghe DUCA Link-ul pentru participare la ședință: https://us02web.zoom.us/j [...]
15.01.2021
| Vizualizări: 51
Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în științe chimice (în regim online) Candidat: dr., conf. cerc. LOZAN Vasile Consiliul ştiinţific specializat ad-hoc: DH 141.01-05 din cadrul Institutului de Chimie: Preşedinte al Consiliului științific specializat BULHAC Ion – doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, șef de laborator, Institutul de Chimie. Secretar științific al Consiliului științific specializat COCU Maria – doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, secretar științific, Institutul de Chimie. Membri ai Consiliului Științific Specializat: GULEA [...]