Ședința SȘP privind evaluarea tezei de doctor habilitat în științe chimice

07.09.2023

În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, va fi examinată teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale”, autor: dr. în științe chimice CIOCÂRLAN Alexandru.

Data: 22 septembrie 2023

Ora: 14:00

Locația: Sala mică a Institutului de Chimie al USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349)

Consultant științific: ARÎCU Aculina, dr. habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător

Sunt invitați toți doritorii.

Sursa: