Concursul ”Chimistul Anului”

10.05.2024

Societatea de Chimie din Republica Moldova lansează Concursul ”Chimistul Anului”.

Cercetătorii și toți cei care profesează în domeniul științelor chimice au posibilitatea de a demonstra contribuția și implicarea în domeniul promovării științelor chimice, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea Premiului ”Chimistul Anului”.

Concursul include trei categorii de premiere:

  1. Cel mai bun chimist senior
  2. Cel mai bun chimist-inovator
  3. Cel mai bun chimist junior (vârsta de până la 40 ani)


Dosarul de participare va fi perfectat în limba română și expediat în format electronic (pdf) pe adresa [email protected],
sau prezentat pe suport de hârtie în biroul 234 din blocul Institutului de Chimie al USM, str. Academiei 3, mun. Chișinău (de luni până vineri, în intervalul de ore 8.30-12.30).

Termenul de depunere a dosarelor - 20 mai 2024, ora 17.00.

Dosarul depus la concurs trebuie să includă următoarele acte:

  1. Formularul de înscriere, completat în limba română (Anexa nr. 2);
  2. Scrisoare de motivare cu prezentarea succintă realizărilor științifice obținute în volum de până la 1-3 pagini. Scrisoarea va conține noutatea științifică, relevanța, vizibilitatea și impactul, originalitatea și ingeniozitatea. Informația descrisă trebuie să fie însoțită cu dovezi – lista lucrărilor științifice, formatată conform cerințelor, lista proiectelor științifice, brevetelor, copiile programelor conferințelor etc.;
  3. CV-ul actualizat al candidatei/ului;
  4. O recomandare de susținere a candidatei/ului.


Dosarele vor fi examinate de comisia de evaluare în conformitate cu Regulamentul concursului.
Câștigătorii concursului vor fi menționați cu premii bănești.

Președintele SChRM
Academician Gheorghe DUCA